Nieuw steunpakket: 482 miljoen euro extra voor cultuursector

Ministerie van OCW maakt vandaag plannen bekend

Het kabinet maakt nog eens 482 miljoen euro vrij voor de culturele sector. Dat maakte minister Ingrid van Engelshoven (OCW) vandaag bekend. Het geld komt bovenop het eerdere steunpakket van 300 miljoen, en is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om sectoren te ondersteunen die door corona zijn getroffen.

Het is maar de vraag in hoeverre het steunpakket de popmuziek ten goede komt. Zo’n 200 miljoen gaat naar instellingen die volgens het kabinet ‘van cruciaal belang’ zijn, zoals dat bij het eerste steunpakket het geval was. Circa 150 miljoen euro zal door de gemeenten worden verdeeld onder plaatselijke popzalen en schouwburgen. 'Wij kunnen niet voor iedereen alle problemen oplossen. Maar we gaan wel zoveel als mogelijk investeren in behoud van werkgelegenheid', vertelt Van Engelshoven aan NRC. Onder andere 'door de poppodia open te houden, hoe ingewikkeld dat ook is'.

Er was vanuit de popsector juist zware kritiek op het eerste steunpakket: juist instanties die al stevig worden gesubsidieerd via de basisinfrastructuur (BIS) en de zes rijkscultuurfondsen worden overeind gehouden. De poppodia die normaliter hun eigen broek ophouden, zagen nauwelijks wat terug van het steunpakket. De Tweede Kamer nam in mei een motie aan die het kabinet oproept ‘alles op alles te zetten’ om de culturele sector te redden. Via Fonds Podiumkunsten belandde uiteindelijk 23 miljoen van de 300 miljoen bij de podia.

‘Het is ongelofelijk belangrijk dat we zorgen dat de culturele sector blijft voortbestaan, dat daar geen instellingen onnodig omvallen en daar trekt het kabinet flink de portemonnee voor’, aldus Van Engelshoven na de Ministerraad tegen Nu.nl. ’Theaters hebben nog steeds te maken met forse beperkingen, sommige artiesten kunnen nauwelijks optreden en veel zzp'ers zitten zonder werk, dus we moeten ervoor zorgen dat makers in de culture sector weer aan het werk kunnen en dat theaters kunnen doorspelen, ook al is het op dit moment geen verdienmodel.’

Ook de inkomensondersteuning voor zzp'ers (TOZO), tegemoetkoming vaste lasten (TVL) en loonsteunregeling NOW blijven bestaan, waar ook veel bedrijven uit de muziekwereld gebruik van maken. De overheid compenseert nu via de NOW tot maximaal 90 procent aan salaris voor bedrijven die minstens een omzetverlies van 20 procent hebben geleden. Een aanvullende eis is dat werkgevers 10 procent van dat bedrag moeten besteden aan (om)scholing van de werknemers. Die NOW wordt in de komende maanden wel trapsgewijs afgebouwd.

Via de NOW-regeling ontvingen bedrijven als Mojo Concerts (1,5 miljoen), TivoliVredenburg (8,7 ton), Melkweg (7,9 ton), Paradiso (4,9 ton) Friendly Fire (3,9 ton) en ID&T (2,5 ton) de afgelopen periode ook al toekenningen. 

In de muziekwereld vallen zware klappen. Honderden mensen verloren hun baan

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12