Meerderheid Tweede Kamer wil ‘alles op alles zetten’ voor culturele sector

Nog geen concrete voorstellen, wel een breed mandaat

De Tweede Kamer heeft in meerderheid steun uitgesproken voor verdere hulp voor de culturele sector. Donderdagavond werd gestemd over de moties die ingediend waren tijdens het debat met minister Van Engelshoven, vorige week. Meest opvallend is het aannemen van de motie Lammert van Raan (PvdD), die het kabinet oproept ‘alles op alles te zetten’ om de culturele sector door de crisis te loodsen. Het is geen concreet plan, maar geeft het kabinet op voorhand draagvlak voor een reddingsplan van KLM-achtige proporties.

Verder stemde de Kamer in meerderheid voor een motie van Lodewijk Asscher (PvdA), die aandacht vroeg voor ondernemers en werkenden in de sector. Die vallen nu in veel gevallen buiten de boot als het aankomt op steun. De 300 miljoen die Van Engelshoven tot haar beschikking heeft om de sector te helpen, gaat in eerste instantie vooral naar gesubsidieerde instellingen, met name die culturele bolwerken die in de culturele basisinfrastructuur opgenomen zijn. De motie werd mede ingediend door SP, GroenLinks, D66 en CU.

Een concreet voorstel van SP-Kamerlid Peter Kwint om direct 700 miljoen extra beschikbaar te maken haalde het niet. Wel gaf minister Van Engelshoven in het debat vorige week al aan dat de 300 miljoen die nu beschikbaar is alleen bedoeld is voor de eerste maanden. Zeker nu in het versoepelingsplan van het kabinet evenementen nog ver weg lijken, is de crisis nog lang niet voorbij voor de culturele sector.

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12