Ledenvergadering Buma/Stemra eist balkenendenorm voor directeur

Hein van der Ree wil procedure tegen de staat

Atze de Vrieze ,

De ledenvergadering van Buma/Stemra heeft een motie aangenomen over het salaris van directeur Hein van der Ree. Een meerderheid wil dat de directeur van de auteursrechtenorganisatie genoegen neemt met de balkenendenorm, oftewel het salaris van een minister. Hein van der Ree zelf kondigde bij monde van directievoorzitter Leo de Wit aan dat hij een procedure tegen de staat wil beginnen.

Het was een hete middag bij de Algemene Ledenvergadering van Buma/Stemra, als we de tweets van aanwezigen en berichten vanuit de zaal mogen geloven. Heet hangijzer was het salaris van de directievoorzitter. Onlangs maakte 3voor12 bekend dat Hein van der Ree probeert tegen te gaan dat zijn salaris omlaag moet. Die verlaging is een besluit van staatssecretaris Fred Teeven, na rumoer in de pers. Het laatste jaarverslag (over 2013) meldt een totale beloning van 447.000 euro voor Van der Ree, en 347.000 voor financieel directeur Wieger Kettellapper. Ver boven de door Teeven gestelde norm. 
 
Aanwezigen op de vergadering vertellen dat bestuursvoorzitter Leo de Wit zijn directievoorzitter probeerde uit de wind te houden. Zo voelde hij geen behoefte een voorgestelde motie over het salaris in stemming te brengen. Bestuursleden Henk Westbroek en Pieter Perquin lieten daarop weten de mening van de ALV wel te willen horen, zo vertellen bronnen. In de motie stellen de ledenvergadering en de aangeslotenenvereniging dat het salaris van een minister redelijk is voor functionarissen van Buma/Stemra en Buma Cultuur, en dat ze het bestuur verzoeken daarnaar te handelen. Het laatste deel werd uit de uiteindelijk motie verwijderd, waarop hij zowel bij Buma (68 voor, 50 tegen) als Stemra (56 voor, 41 tegen) werd aangenomen. 
 
Het is een grote tegenslag voor Hein van der Ree, die eerder in de vergadering bij monde van Leo de Wit aankondigde een procedure tegen de staat te starten. Tot nu toe had hij daarmee alleen gedreigd. Van der Ree vindt dat staatssecretaris Teeven zich te veel met interne aangelegenheden bij Buma/Stemra bemoeit. 
 
Diverse popmuzikanten lieten zich duidelijk horen vanuit de ledenvergadering. Pim van de Werken, Casper Starreveld (Kensington) en Aafke Romeijn twitterden uitgebreid over de discussies rond Van der Ree, maar werden teruggefloten, ondermeer door collega Beatrice van der Poel (lid van de Ledenraad). Romeijn en Van de Werken verwijderden meerdere tweets. Romeijn twitterde onder meer: “Voorzitter: ‘Ik neem aan dat het salaris van de directeur genoeg besproken is.’ Zaal: ‘Dacht het niet, vriend.’” En ook: “Voorzitter tegen @pimvandewerken: “Zeg meneer, het is hier geen tennisclub! Creatief zijn doe je thuis maar.” Pim van de Werken zelf twittert: “Henk Westbroek op de #bumaalv: ‘de gemiddelde pedofiel is bij de overheid populairder dan Buma Stemra'.”
 
Casper Starreveld van Kensington liet zich inhoudelijk uit over de directeurkwestie. “Van der Ree moet niet gaan procederen, hoewel hij het recht wel heeft, om imagoschade van Buma te beperken. Er moet een soort van consensus komen over wat de leden van Buma gerechtvaardigd vinden als inkomen van directieleden. Oplossingsgericht en lange-termijnvisie dus. Het functioneren van Van der Ree en de rest van de directie staat niet per se ter discussie wat mij betreft. Het zou vanwege het verenigingskarakter van Buma mooi zijn als de directie genoegen neemt met minder, maar ik begrijp dat men zich beroept op arbeidsrecht. Dat is een keuze. Ik weet daar inhoudelijk te weinig van. Als lid hoop ik dat men voor ‘the greater good’ kiest.”
 
Erwin Angad-Gaur van artiestenbond Ntb laat weten: “Ik ben heel blij dat nu eindelijk de leden een uitspraak konden doen en hebben gedaan. Hein van der Ree riep bijvoorbeeld 7 februari 2012 in de pers dat de leden hierover gingen, maar hij heeft nooit ze wat gevraagd. Zoals bij meer beweringen die hij ‘namens auteurs’ doet en gedaan heeft. Uiteraard lag ook hier de mening bij uitgevers vermoedelijk anders dan bij auteurs, maar de uitspraak is helder. Ik mag hopen dat het bestuur ernaar handelt en ook lobby tegen de wettelijke normering staakt. Daarnaast zou ik Van der Ree willen oproepen zijn voornemen in persoon tegen de staat te procederen niet uit te voeren nu ook zijn leden dezelfde norm omarmen als de wetgever heeft gedaan.”