PvdA stelt kamervragen over topinkomen Buma-directeur

Hein van der Ree (Buma/Stemra) dreigt met civiele zaak tegen de staat om verlaging salaris

Cécile van Wijnsberge ,

Gisteren werd bekend dat Hein van der Ree, directie-voorzitter van Buma/Stemra, dreigt een civiele procedure aan te spannen tegen de staat als die de verlaging van zijn salaris onder de Wet Normering Topinkomens doorzet. Dat bleek uit een gelekte brief, in handen van 3voor12. Vanmiddag stelden PvdA-fractieleden John Kerstens en Astrid Oosenbrug naar aanleiding van dit bericht kamervragen in de Tweede Kamer: "Ziet u enige reden waarom een ministerssalaris te laag zou zijn voor het leiding geven aan een collectieve beheersorganisatie als Buma/Stemra?"

Via Twitter liet PvdA-kamerlid weten dat hij en collega Astrid Oosenburg in de Tweede Kamer hebben geïnformeerd naar de situatie rondom Hein van der Ree, waar 3voor12 gisteren over berichtte.
De vragen zijn als volgt:

"Vragen van de leden Oosenbrug en Kerstens (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de bezoldiging van de directie van Buma/Stemra

1. Heeft u kennis genomen van het artikel “Buma-directeur probeert beperking salaris tegen te gaan” op 3voor12.vpro.nl?
2. Bent u bekend met voornemens van de directievoorzitter van Buma/Stemra om door middel van een juridische procedure te voorkomen dat zijn salaris verlaagd wordt tot het salaris dat een minister ontvangt? Zo nee, bent u bereid om bij het bestuur van Buma/Stemra na te gaan in hoeverre dit soort plannen bestaan?
3. Deelt u onze mening dat het maximeren van de salarissen bij collectieve beheersorganisaties volledig gelegitimeerd is,aangezien deze organisaties een publieke functie vervullen en een wettelijke basis hebben? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u deze mening proactief aan Buma/Stemra overbrengen?
4. Ziet u enige reden waarom een ministerssalaris te laag zou zijn voor het leiding geven aan een collectieve beheersorganisatie als Buma/Stemra?
5. Wilt u erop toezien dat de beloning van de directie van Buma/Stemra conform de bepalingen van de WNT afgebouwd wordt, zodat een groter deel van de geïnde gelden ten goede komt aan de rechthebbende artiesten?"

"De inhoud van de vragen spreekt voor zich, hoop ik (samen te vatten als 'dit deugt niet')," voegt Kerstens nog toe in een bericht aan 3voor12. In principe worden Kamervragen binnen een termijn van maximaal drie weken beantwoord.