Buma-directeur probeert beperking salaris tegen te gaan

Hein van der Ree dreigt met civiele zaak tegen de staat

Atze de Vrieze ,

BumaStemra directie-voorzitter Hein van der Ree laat zich niet zomaar kortwieken. Staatssecretaris Fred Teeven besliste een paar jaar geleden dat de topsalarissen bij auteursrechtenorganisaties omlaag moeten, maar Van der Ree komt nu in actie tegen dat besluit. Dat staat in een brief die 3voor12 in handen heeft. Staatssecretaris Fred Teeven plaatste de auteursrechtenorganisatie onder de WNT (wet normering topinkomens), wat concreet inhoudt dat het salaris van Van der Ree de komende jaren terug gebracht moet worden tot dat van een minister. Van der Ree dreigt nu een civiele procedure aan te spannen tegen de staat.

447.000 euro
De maatregel van Fred Teeven volgde op grote commotie in de media over de salarissen van de directie. De salarissen van Van der Ree en toenmalig financieel directeur Cees van Rij werden in 2011 voor het eerst opgenomen in het jaarverslag. Toen bleek dat Van der Ree ruim 300.000 euro verdiende. Het laatste jaarverslag (over 2013) meldt zelfs een totale beloning van 447.000 euro voor Van der Ree, en 347.000 voor financieel directeur Wieger Kettellapper. Dat is inderdaad ruim boven de minister-norm, die in 2015 staat op 178.000 euro. De commotie leidde in mei 2011 tot Kamervragen van de SP, waarop staatssecretaris Teeven ingreep. Voor nieuwe arbeidsovereenkomsten gold de WNT-norm al, vanaf 2017 moeten ook bestaande contracten over een periode van drie jaar afgebouwd worden.
 
In zijn brief aan het bestuur stelt Van der Ree dat de staatssecretaris te ver gaat met zijn bemoeienis, en dat hij vindt dat BumaStemra als goed werkgever zijn arbeidscontract zou moeten verdedigen. Op de bestuursvergadering van 3 september 2014 is juist besloten dat niet te doen. “Ik meen dat er voor het bestuur alle aanleiding bestond en bestaat om de overheid er op aan te spreken dat artikel 25a Wet toezicht buiten toepassing moet blijven. Door dit niet te doen schaadt het bestuur in mijn visie niet alleen de belangen van BumaStemra, maar ook mijn persoonlijke belangen.” Van der Ree zegt een civiele zaak te overwegen, waarvoor hij de kosten (volgens hem tussen de 50.000 en 100.000 euro) zelf zal betalen. Zeer opvallend is dat hij claimt dat het bestuur destijds unaniem akkoord ging met zijn arbeidsvoorwaarden, terwijl bestuursleden Hans Kosterman en Henk Westbroek juist in de media klaagden dat ze akkoord moesten gaan zonder details over bijvoorbeeld salaris te mogen weten.
 
Onrust vermijden
In een concept antwoord op de brief, dat ook in handen van 3voor12 is, raadt bestuursvoorzitter Leo de Wit zijn directeur af om juridische stappen te ondernemen. “Een procedure tegen de Staat – aan een procedure tegen BumaStemra als uw werkgever zult u niet denken – zal voor BumaStemra ongunstige publiciteit kunnen genereren en roept mede daardoor het risico van grote onrust onder de achterban van BumaStemra op. Als gewaardeerd directeur van BumaStemra moet u die publiciteit en die onrust met het bestuur tegen elke prijs willen vermijden”, zo luidt het. In de brief wordt gefilosofeerd over mogelijke oplossingen. Van der Ree zou meer ruimte willen om als ondernemer extra verdiensten te genereren. Ook wordt gesproken over een afkoopsom als Van der Ree opstapt voor de regeling ingaat. Daar zou het bestuur niet meer dan 75.000 euro over beschikbaar willen stellen. De voorganger van Van der Ree verdween destijds met een oprotpremie van zeven ton. Ook daar ontstonden felle discussies over.
 
Het bestuur van BumaStemra beraadt zich dus momenteel op de wens van de directeur. Woordvoerder Frank Janssen laat weten dat noch Hein van der Ree noch het bestuur op dit moment inhoudelijk op de zaak in wil gaan. Ook bestuurslid Pieter Perquin (Perquisite) wil ‘in het belang van de leden’ niet reageren. Hij bevestigt dat de kwestie speelt, maar zegt een interne oplossing te zoeken. “Dat zullen we dan uiteraard helder aan de leden communiceren.” Definitieve besluitvorming zou in de loop van dit jaar moeten plaatsvinden.