SP en CDA blazen wet online tickethandel nieuw leven in

Jasper van Dijk lanceert ‘Meldpunt Kaart Te Duur’

Atze de Vrieze ,

Het lijkt erop dat het wetsvoorstel over online tickethandel op korte termijn toch naar de Eerste Kamer gaat. Al in april 2010 werd een voorstel van CDA en SP in de Tweede Kamer aangenomen, waarin verkoop van tickets voor meer dan 120% van de originele prijs aan banden gelegd moet worden. SP-Kamerlid zegt alleen nog te wachten op antwoord van het Ministerie van Justitie. “Ik verwacht dat ieder moment. Het kan over drie weken zijn, drie maanden zou lang zijn.”

Het was de laatste jaren stil rond de online tickethandel. Begin 2010 lanceerde het grote Mojo Concerts in samenspraak met veel partners uit het live circuit de campagne Weet Waar Je Koopt. Daarmee werden bezoekers gewaarschuwd voor tickethandelaren die voor veel geld tickets verkochten. De sites werden geframed als oplichters, onbetrouwbaar en bovendien uit op zo veel mogelijk geld. Mojo onderschepte zoveel mogelijk tickets voor grote events als Lowlands, Pearl Jam en Il Divo. Het rumoer leidde mede tot een succesvol wetsvoorstel uit de koker van Arda Gerkens (SP) en Nicolien van Vroonhoven. Dat werd aangenomen in de Tweede Kamer, maar toen werd het stil. 
 
“We zijn inmiddels twee kabinetten verder”, zegt Jasper van Dijk, die Arda Gerkens opvolgde. Gerkens zelf zit inmiddels in de Eerste Kamer. “Samen met Madeleine van Toorenburg heb ik begin dit jaar de ‘memorie van antwoord’ (pdf, red.) terug gestuurd naar de Eerste Kamer. De regering moet ook nog enkele vragen beantwoorden. Van Dijk zelf beantwoordde o.a. vragen over de omvang van het probleem (11% van de kaarten naar secundaire markt realistischer dan 4%), de vraag of ticketbedrijven niet eenvoudig naar het buitenland kunnen uitwijken (als het bedrijf zich richt op de Nederlandse markt, kan de consument bij de Nederlandse rechter zijn geld terug vragen) en wat promotors zelf hebben gedaan om het probleem tegen te gaan (kaarten annuleren, tickets op naam verkopen).
 
Duidelijk wordt nogmaals de principiële motivatie van de indieners. De waarde van tickets overlaten aan de vrije markt, is geen optie. “Zoals de indieners ook tijdens de plenaire behandeling gesteld hebben, zijn zij van mening dat het hier gaat om het algemeen belang. Cultuur en sport zijn evenementen die voor iedereen toegankelijk dienen te zijn. Het massaal opkopen van kaarten met enkel en alleen het doel om ze voor een hogere prijs te verkopen, maakt dat er voor de lagere inkomens minder kaarten beschikbaar zijn. Bovendien kan de consument in veel gevallen juist niet bepalen welke prijs hij of zij wil betalen, maar ziet hij zich gedwongen om een veel hogere prijs te betalen.”
 
Pikant zijn de bewegingen die de afgelopen jaren in de markt zelf te zien waren. In 2010 stopte Mojo Concerts nog zijn omstreden samenwerking met secondary ticketer Seatwave, eind 2014 nam moederbedrijf Live Nation het bedrijf over, en deal waarover achter de schermen veel te doen is. Ook grote speler SFX (eigenaar van ID&T, Q-Dance en Awakenings) sloot een vijfjaars 'global sponsorship deal' van 75 miljoen dollar met een grote tickethandelsite: viagogo. Bezoekers van Q-Dance evenementen waren onlangs not amused toen kaarten voor ‘hun’ evenement voor veel geld op de handelswet opdoken. Toch zullen deze grote spelers gezien hun investeringen niet meer zo zitten te wachten op de wet van SP en CDA. Jasper van Dijk: “Dat is een zaak van Mojo, het gaat mij erom dat ik de consument wil beschermen.”
 
De SP richtte als voorschot op de wet zelf vast het Meldpunt Kaart Te Duur op, waar de consument zich kan beklagen over tickethandelaren. De handhaving van de wet - als die er komt - zou in de toekomst door een geschillencommissie moeten gebeuren, die door de sector zelf ingevuld wordt. “Dat was ook een absolute voorwaarde om de wet in de Tweede Kamer goedgekeurd te krijgen”, aldus Jasper van Dijk.