Iedere vier jaar wordt door de provincie Utrecht een zak geld verdeeld onder (meerdaagse) festivals. Een zak geld die deze keer ook nog eens aanzienlijk groter is dan de afgelopen periodes. Inmiddels ligt er een advies voor de komende vier jaar, waar Le Guess Who? en de Popronde positief uit de bus komen. Die festivals ontvangen de komende vier jaar een structurele subsidie van de provincie. Festival Geinbeat in Nieuwegein is minder gelukkig, hun aanvraag wordt niet gehonoreerd.

Provinciale subsidieregeling voor festivals

Het Coronavirus heeft ervoor gezorgd dat van het festivalseizoen van 2020 niets terecht is gekomen. Ook het toekomstperspectief is voorlopig weinig rooskleurig, nu verzekeraars de dekking bij een pandemie uit hun pakketten hebben gehaald. En een festival organiseren met anderhalve meter afstand, kan dat überhaupt wel? Wij hopen als muziekliefhebbers van wel. In deze onzeker tijden zullen subsidieregelingen daarbij mogelijk een grotere rol spelen dan ooit.

Op 13 juli heeft het dagelijks bestuur van de provincie positief besloten over het advies van de Commissie Festival 2021-2024 met betrekking van de subsidieverstrekking door de provincie Utrecht aan meerdaagse festivals. In het coalitieakkoord van de provincie Utrecht is het versterken van de huidige festivalstructuur en het ondersteunen van meer festivals als doelstelling opgenomen. Dat vertaalde zich financieel in een stijging van het budget met 66% naar een structureel bedrag van € 1.309.000 per jaar voor de periode 2021 tot en met 2024. Hiermee wil de provincie zowel de regionale basis verbreden als het topsegment van festivals met (inter)nationale uitstraling versterken. 

In totaal ontving de commissie, voorgezeten door Mirjam Barendregt (directeur van theater Orpheus), 39 subsidieaanvragen, voor een totaalbedrag van € 8.935.000,-. Hiervan zijn er 23 als subsidiabel beoordeeld door de adviescommissie. Alle subsidiabel beoordeelde aanvragen ontvangen in het advies van de commissie een provinciale bijdrage voor de periode 2021 – 2024. De aanvragen zijn zeer divers, van festivals voor fotografie, film en kleinkunst tot diverse muzieksoorten.

Le Guess Who?

Onder de gelukkigen bij de popmuziek horen de festivals Le Guess Who? en de Popronde. Net als dat eerder al bij de gemeentelijke subsidieaanvraag het geval was, wordt de aanvraag van Le Guess Who? door de provinciale commissie positief beoordeeld en bewijst het festival zich volgens de commissie als grensverleggende voorloper binnen de festivals. Het festival wordt voorbeeld stellend genoemd met zijn complete, eigentijdse en inspirerende aanpak, waarin muzikaal avontuur en het verleggen van grenzen kernwaarden zijn. Le Guess Who? groeit overtuigend door in zowel bezoekersaantallen als belang. Le Guess Who? wil het werkgebied verder uitbreiden door andere disciplines en instellingen bij haar programma te betrekken, waarmee de focus nog meer op het doorbreken van genregrenzen komt te liggen. Hierin volgens de commissie wel het gevaar van versnippering en verlies van focus. Qua belang en uitstraling schaart de commissie het festival zelfs in de internationale culturele voorhoede. Van de € 600.000 die door Le Guess Who werd aangevraagd wordt € 540.000,- (€ 135.000,- per jaar) gehonoreerd. Hierdoor wordt de subsidie meer dan verdubbeld ten opzichte van de € 65.000 die het festival de afgelopen vier jaar jaarlijks ontving.

Popronde

De Popronde is tot op heden nog niet afgelast, maar wel verplaatst van eind dit jaar naar begin volgend jaar. Het grootste (gratis) reizende muziekfestival van Nederland heeft drie edities in de provincie Utrecht: in Utrecht, Amersfoort en Woerden. De commissie ziet Popronde als een belangrijk showcasefestival voor de popmuzieksector. Dat het festival in de regio zo goed vertegenwoordigd is wordt door de commissie erg gewaardeerd. De commissie is ook positief over het grote draagvlak van Popronde en de wijze waarop het festival bijdraagt aan de bekendheid van nieuwe Nederlandse popmuziek en bands. Zij ziet echter wel kansen voor de organisatie om de eigen inkomsten middels entreekosten te verhogen en adviseert de aanvraag  van Stichting Popwaarts (organisator van de Popronde) te honoreren tot een bedrag van € 40.000,- (€ 10.000,- per jaar).

Geinbeat

Naast winnaars zijn er natuurlijk ook verliezers in een subsidieronde. Het Nieuwegeinse gratis popfestival Geinbeat zit al een tijdje in de hoek waar de klappen vallen. Een paar jaar geleden kwam het festival in grote financiële problemen, maar het wist vorig jaar toch het 25 jarig jubileum te vieren. Ter ere van het 50 jarig bestaan van Nieuwegein wil Stichting Geinbeat komend jaar een meerdaags festival organiseren. De organisatie krijgt echter nul op het rekest van de adviescommissie. De aanvraag schiet op meerdere punten tekort. Zo is het festival geheel afhankelijk van subsidies en wordt het onderdeel dat de provincie daarin moet vervullen als te groot beoordeeld, ook omdat het regionale belang onvoldoende wordt aangetoond. De commissie vraagt zich daarbij ook af of het aanbieden van een volledig gratis popfestival nog wel van deze tijd is.

Corona

Dit jaar kunnen festivals, waaronder Le Guess Who?, niet doorgaan in verband met het coronavirus. De provincie Utrecht heeft coulancemaatregelen getroffen, waardoor budget mag worden meegenomen naar het volgende jaar en gemaakte kosten tot maximaal het subsidiebedrag gedeclareerd mogen worden. Op dit moment is er echter nog veel onzekerheid. De commissie verwacht dan ook dat 2021 een overbruggingsjaar zal zijn. Om te voorkomen dat 2021 net als 2020 een jaar zonder festivals wordt, adviseert de commissie de provincie om de festivalorganisatoren te vragen een plan B aan te leveren. Hoe gaat de organisatie in 2021 inspelen op de situatie wanneer deze nog niet ‘normaal’ is? Hierin ziet de commissie een rol weggelegd voor het Utrechts Festival Overleg, om in overleg met de landelijke festivalsector richtlijnen voor te stellen.