Wie lekker gaat op powerpointpresentaties en termen als “betekeniscirkel”, “vlekkenplan”, “vergezichten”, “papierwinkel” en “stip op de horizon” had woensdagavond een mooie avond. Voor wie niet bij de Werkbespreking Cultuurvisie 2033 in de Commissie Samenleving van de Haagse Gemeenteraad was vatten wij de 1,5 uur kort samen. Want het gesprek over de betrokkenheid van de Haagse cultuursector, Fair Practice Code en het nachtleven zijn het begin van het Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028 (beter bekend als het Kunstenplan) waar dit najaar weer een grote zak geld voor wordt verdeeld.

“Kunst en cultuur hebben intrinsieke waarde”

Niet wethouder Saskia Bruines, maar Gerben Hagenaars (Directeur Cultuur), Marleen Leroy (Projectleider Kunstenplan en Cultuurvisie) en Jeroen Mul (Beleidsadviseur Cultuur) gaven in de raadzaal een korte toelichting op wat Den Haag te wachten staat. “Kunst en cultuur hebben intrinsieke waarde” en het doel van de Gemeente Den Haag is dat “bewoners kunst en cultuur kunnen ervaren en voelen”.

Het plan van wethouder Bruines is om kunst en cultuur via cultuureducatie, diversiteit en inclusie, een makersklimaat en meer aantrekkingskracht van de stad te versterken. Maar “niet alles zullen we meteen kunnen doen. De sector heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad, en is zich aan het herstellen.”, aldus het drietal beleidsmakers. Raadsleden en fractievertegenwoordigers konden na een toelichting vragen stellen over de inhoud van de Cultuurvisie in wording.

"Papierwinkel" en "Fair Practice Code"

Leonie Gerritsen (Partij voor de Dieren) en Coen Bom (Hart voor Den Haag) vonden elkaar als het gaat om zorgen over de “papierwinkel” die nodig is om in aanmerking te komen voor subsidie uit het Kunstenplan. Waar Gerritsen ook benieuwd was naar de betrokkenheid van de sector en doorstroom bij poppodia, kon Bom het niet laten een sneer uit te delen aan het adres van de vorige wethouder cultuur Van Asten: “we hebben een minder geslaagde periode gehad, al ziet hij dat zelf anders”. En Bom vroeg naar het nachtleven op de Binckhorst, waar de gemeente de plannen verder voor zal presenteren in de aanstaande Nachtvisie.

Dat in de eerste plannen veel aandacht gaat naar kansengelijkheid en diversiteit en inclusie sprak coalitiepartijen PvdA en GroenLinks aan. Zij vroegen nog meer aandacht voor sociaaleconomische verschillen. Ab Waasdorp (PvdA) was specifiek benieuwd of de Fair Practice Code ook voor ZZP-makers gaat gelden, Maarten de Vuyst (GroenLinks) vroeg naar hoe de gemeente kijkt naar sociale ongelijkheid: “Wat als je ouders je nooit meenemen naar cultuur?”. D66 liet het bij een oproep tot realistische plannen en miste een begroting. “Waar halen we het geld vandaan? Komen wij nu op het niveau van Amsterdam en Utrecht?”, vroeg Andrew van Esch.

Is de Haagse cultuursector wel betrokken?

Waar de gemeente trots schrijft dat "om tot deze Cultuurvisie 2033 te komen, uitgebreid [is] gesproken met vertegenwoordigers van de Haagse bevolking en van het culturele veld" had een groot deel van de raad twijfels. Anthony Uduba (VVD) uitte net als de PVDD zijn twijfel over de betrokkenheid van de sector. Het drietal beleidsmakers lichtte toe dat zij met enquêtes, nieuwsbrieven en stadsgesprekken hun “best hebben gedaan om zo breed mogelijk op te halen waar behoefte aan is.”

Met respectievelijk vragen over kwetsende kunst en ideologische diversiteit in de cultuursector gooiden Nizaam Muradin (DENK) en Nick Kaptheijns (PVV) het over een andere boeg.

De vraag waarvoor het nog wachten is op het antwoord stelde Gezal Karabekir (HSP): Hoe worden deze vergezichten concreet? Ook uw Haagse muziekplatform heeft deze vraag na het lezen van een samenvatting waar slechts één keer het woord “pop” en één keer het woord “muziek” in voorkomt.

En nu?

Op 25 mei debatteert de Haagse Gemeenteraad over de Cultuurvisie (met op 11 mei nog een bespreking in de Commissie Samenleving).

Dit tienjarenplan werkt wethouder Bruines verder uit in het Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028 (Kunstenplan) en bespreekt de Raad op 6 juli (en de Commissie Samenleving op 15 juni).

In oktober is daar het moment waar een groot deel van de Haagse cultuursector op wacht: de Subsidieregeling 2025-2028.

 

Ik doe mijn eigen onderzoek!

Zelf lezen? Hier zijn de presentatie over de Cultuurvisie Den Haag 2033 en een uitgebreide samenvatting van het conceptplan te vinden. Liever kijken en luisteren? Klik dan hier.

PS. Vergaderingen van de Haagse Gemeenteraad zijn openbaar. Je kunt er de volgende keer dus bij zijn. Geen zin? 3voor12 Den Haag blijft ook de #politiekindepopstad op de voet volgen!