Op 27 september benoemde de gemeenteraad van Den Haag, als een van de laatsten in Nederland, het nieuwe college na de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Saskia Bruines werd wethouder Financiën, Cultuur en Economie. Na een kleine twee maanden was het tijd om kennis te maken en de wethouder te vragen naar haar plannen voor Popstad Den Haag, personeelstekorten, het nachtleven en broedplaatsen. Het nachtleven en Haagse oppositiepartijen reageren.

Met een verwelkomende lach opent de kersverse wethouder de deur. Gekleed in een groen jasje dat haar politieke kleur verraadt neemt de D66-politica plaats achter haar bureau met uitzicht op Amare. De plannen uit het coalitieakkoord komen later uitgebreid aan bod, eerst eens horen of wethouder Bruines op muzikaal vlak een beetje smaak heeft.

Lachend vertelt de politica over haar eerste plaat: “Van mijn vader en moeder kreeg ik een draagbaar pick-upje en van mijn tante het singeltje van Sandra & Andres. ‘Nana nana wat zal ik doen om nog vandaag van jou te zijn’ heette dat geloof ik (‘Als het om de liefde gaat’, red.). Later ben ik wel een beetje gaan sparen. Ik heb alles van U2 en wat ik toen ook heel mooi vond was Mathilde Santing en in de 80’s New Wave, daar was ik wel erg van in die tijd.”

“Met muziek vind ik het altijd heel lastig om te zeggen: ‘dat is mijn favoriet’.”, begint de wethouder na de vraag naar haar favoriete Haagse act. “Ik vind het erg leuk dat er een aantal bandjes is die heel erg aan het groeien zijn.” Bruines noemt enthousiast Goldband, Prins S. en de Geit (“die heb ik gezien op Koningsnacht tijdens The Live I Live”), DI-RECT en Golden Earring. “Voor mij is het belangrijk om muzikaliteit, gedrevenheid en passie te zien ⎯ als het enthousiasme van het podium springt heb je mij snel mee.”, vervolgt de wethouder. En ook aan festivals geeft de bestuurder geen voorkeursbehandeling: “Eigenlijk vind ik elk festival in Den Haag leuk. Van de dingen op het strand zoals Live on the Beach en BonFire Beach Fest tot bevrijdingsfestival, Rewire en Crossing Border.”, zegt de wethouder onder toeziend oog van haar woordvoerder.

(Voor de lezers op telefoon: tekst gaat verder onder foto's)

"Het coalitieakkoord is nog een beetje vaag, ja."

Met Crossing Border (3-5 november), de Haagse Popweek (14-22 oktober) en de genodigdenborrel bij PAARD (21 oktober) was het een drukke eerste maand: “Mijn agenda ontplofte”. PAARD 50 sprong eruit: “Ik vond het heel leuk om daar te zijn. Je had daar alle generaties, ook oudere mensen die als jongeren voor het eerst in PAARD kwamen. En de opening van Crossing Border heb ik ook mogen doen. Ik ben nu erg veel aan het kennismaken met iedereen en ben zeer onder de indruk van wat er op cultureel gebied in Den Haag is. We mogen met recht zeggen dat we de tweede kunststad van Nederland zijn. En als Popstad heeft Den Haag de naam ook hoog te houden. Daar mogen we wel trots op zijn, en vaker vertellen.”

Dit is het moment om verder de inhoud in te duiken. Met goede wil lees je veel ambitie in het coalitieakkoord, maar het is… “Nog een beetje vaag, ja.” vult de wethouder aan. Waar wil Bruines verschil maken? “Voor mij is het coalitieakkoord leidend. Daar staan een aantal dingen in over toegankelijkheid en breedheid. Soms heb je nog wel eens dat er een drempel wordt ervaren. Niemand hoeft van mij iets te doen, maar het is wel vervelend als mensen iets leuk lijkt maar bijvoorbeeld twijfelen of niet weten hoe ze daar komen. Daarom vind ik het mooi dat Amare hier zegt ‘wij willen het kunsthuis voor iedereen zijn, niet alleen de elite’. En kunst- en cultuureducatie vind ik belangrijk.”

(Tekst gaat verder onder foto)

"Je lost hier natuurlijk niet alles mee op."

Gevraagd naar hoe deze plannen concreet worden verwijst de bestuurder naar de aankomende Cultuurvisie. “Die komt tot stand in overleg met de hele stad. Ik vind het in mijn rol belangrijk om ook te luisteren naar wat anderen ervan vinden. Ik zie het als mijn taak als wethouder om het geluid van de stad tot uiting te brengen in het nieuwe cultuurbeleid.”

Hoe haalbaar is alles? €1,4 miljoen per jaar erbij klinkt leuk, maar op een cultuurbudget van €62 miljoen is dit nog geen 2,5% terwijl de inflatie veel hoger ligt. “Je lost hier natuurlijk niet alles mee op.”, reageert de wethouder. “Het is een mooi bedrag dat wordt toegevoegd aan het Kunstenplan. Bovendien wordt het cultuurbudget jaarlijks geïndexeerd en is de 1,4 miljoen echt extra."

"Fair-pay, de salarissen in de kunstsector en bedrijfsvoering, dat zijn aandachtspunten.", vervolgt Bruines. "Ik maak me grote zorgen om waar de culturele sector nu voor staat, met energielasten en personeelstekort. Lang heeft veel door Corona niet door kunnen gaan. Dat technici nu tegen betere salarissen op andere plekken aan de slag zijn, dat is echt wel even een ding. Daar heb ik nu de oplossing niet voor, daar moeten we het goed met elkaar over hebben en daar hebben wij ook contact over met de staatssecretaris (Gunay Uslu ⎯ staatssecretaris voor Cultuur en Media, red.). En ik merk vanuit mijn economische invalshoek dat er ook versterking kan komen in de culturele promotie als stad. We kunnen nog beter laten zien wat voor moois hier gebeurt en zo nog meer bezoekers trekken.”

"Ook willen we het Haagse nachtleven een stimulans geven.", leest het coalitieakkoord. Tijdens het Haags Popdebat eerder dit jaar hadden kandidaat-raadsleden erg veel moeite met de term nachtleven. Bruines geeft slim antwoord op de vraag wat nachtcultuur voor haar is: “We hebben al een aantal jaren het instituut Nachburgemeester, die kan dat heel goed uitleggen.” Toch heeft de wethouder zeker ook zelf ideeën:

“Het gaat om meer dan dat de horeca wat langer open zou mogen. Het gaat erom dat in het nachtleven, in de nachtcultuur, dingen op een andere manier tot stand komen dan in het gewone dagelijkse ‘overdagleven’. Daar komen de paradijsvogels van de stad en jongeren die zichzelf gaan ontdekken en nieuwe mensen willen ontmoeten. We hebben nu een eerste onderzoek gedaan met partijen die daar wat van weten, een stimulans geven betekent ruimte geven – zowel fysiek als qua regelgeving. Maar vind maar een plek waar dingen kunnen en waar je niet meteen tot last bent voor buren, dat is een van de aandachtspunten in dat beleid. En de raad zegt natuurlijk terecht ‘zorg dat het voor iedereen toegankelijk is’. Inclusie, toegang voor mindervaliden, dat zijn punten van aandacht.”

“En het moet veilig en verantwoord zijn.”, vervolgt de bestuurder. Als ik bijvoorbeeld met Pat Smith daarover praat, dan vind ik dat hij maar ook de jongens en meisjes van PIP en Majel van PAARD (Majel Blonden – directeur, red.) daar goede en verstandige opmerkingen over hebben. Niemand is erbij gebaat dat dingen uit de hand gaan lopen en vervelend worden. Je moet dat op een goede manier met elkaar vormgeven.”

Tot slot het laatste opvallende punt uit het coalitieakkoord: “We gaan verder met het broedplaatsenbeleid”, wat betekent dat voor De Samenscholing? “De Samenscholing is een vrijplaats, die heeft niet het predikaat broedplaats.”, reageert Bruines scherp. “De Samenscholing heeft een tijdelijke plek gekregen, dat was vanaf het begin bekend. De gemeente heeft ook gezegd dat er geen verplichting is om ze te herhuisvesten. Het lijkt nu soms alsof wij De Samenscholing eruit hebben gegooid. Zij zijn erin gestapt wetende dat het tijdelijk was. Vaak als iets tijdelijk ergens zit, raakt men door de loop der tijd toch aan de plek gewend. Dat is ook zo. Maar we hebben ook andere opdrachten. Het pand van De Samenscholing wordt verbouwd conform plannen voor betaalbare en laagdrempelige bedrijfsruimte waar heel veel behoefte aan is in de stad. Ik hoop, ook voor hen, dat het lukt om alternatieve plekken te vinden. Creatieve ondernemers en makers uit het pand zijn na de renovatie nog steeds welkom voor een marktconforme huurprijs. We willen ook met De Samenscholing meedenken, maar we hebben niet zomaar iets liggen.”

Na een korte stilte concludeert de wethouder: “Het hebben van voldoende plekken, dat is in een volle stad als Den Haag altijd een ding. We willen woningen bouwen, bedrijvigheid, en we willen ook voldoende ruimte hebben voor kunst en cultuur. Oefenruimte voor bandjes is er altijd tekort. Het is belangrijk om daar goed aandacht voor te blijven houden. Gelukkig hebben we inmiddels 25 broedplaatsen, dat is geweldig.”

Hoor en wederhoor

"Ik vind het fijn dat de gemeente zegt mee te willen denken en werken aan een veiligere, duurzamere, vrijere en toegankelijkere nachtcultuur. Wel moet de vertrouwensband tussen de betrokken sectoren en de gemeente verbeteren. Dat geldt voor alle betrokkenen en kost tijd. Ik hoop dat de aankomende beleidsvisies de ruimte bieden voor de innovatie die de Haagse nacht zo hard nodig heeft."
- Pat Smith (Nachburgemeester)

“Het is goed om te zien dat nachtcultuur onder deze wethouder een volwaardige deelnemer van het culturele leven in Den Haag is.”, begint Majel Blonden wanneer de uitspraken van de wethouder telefonisch worden voorgelegd. Over het niet in verhouding staan van het cultuurbudget tegenover de inflatie, geeft de directeur van PAARD het volgende aan: “Dat is een zorg die niet alleen in Den Haag speelt. Er is een taskforce die kijkt of er op een landelijke schaal ook energiesubsidies naar culturele instellingen kunnen.” De focus in het coalitieakkoord op cultuureducatie baart Blonden wel zorgen voor de popcultuur: “Ontwikkeling in popmuziek gaat niet alleen via cultuureducatie. Samen met Popradar, Musicon, Popdistrict en nog meer plekken geven wij ruimte aan popmuziek. We doen dat met elkaar want popcultuur is veel meer divers.” Concluderend: "Ik ben blij dat Saskia Bruines de nieuwe wethouder van cultuur is, maar ook economie en vastgoed in haar portefeuille heeft. Daarmee kan zij veel daadkracht tonen en daar kijk ik met belangstelling naar uit.”
- Majel Blonden (PAARD)

"Vanuit PIP willen we graag nog een keer benadrukken dat het essentieel is dat er in onze groeiende stad Den Haag meer ruimte wordt gecreëerd voor creatieve initiatieven en voor activiteiten in de nacht."
- David Schoch (PIP)

(Lees hieronder wat de oppositiepartijen uit de Haagse gemeenteraad vinden)

Belangrijke momenten in 2023

Begin 2023 deelt wethouder Bruines de Nachtvisie en de Cultuurvisie Den Haag 2032 met de Haagse gemeenteraad. Dit is het begin van een belangrijk jaar. Voor de zomer in 2023 legt de wethouder het beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028 aan de gemeenteraad voor, dat is dan weer de basis van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028 (‘Kunstenplan’) waarmee de grootste subsidies voor die periode worden verdeeld. In het najaar van 2023 dienen alle culturele instellingen hun subsidieaanvraag in. Vervolgens worden die door een nog te benoemen adviescommissie beoordeeld. Die commissie bezoekt tijdens 2023 verschillende activiteiten, en maakt zo kennis met cultureel Den Haag.

Wat vindt de oppositie?

Voor publicatie kregen alle oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad de vraag: "Wat vindt u tot nu toe van de plannen van wethouder Bruines voor de Haagse popmuziekscene?". De raadsleden beschikten voor publicatie niet over dit interview, wel over een korte samenvatting. DENK, ChristenUnie/SGP, FvD en PVV hebben voor publicatie niet gereageerd. D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA zijn coalitiepartijen (onderdeel van het college van burgemeester en wethouders) en zijn daarom niet om een reactie gevraagd.

Hart voor Den Haag

Coen Bom - raadslid

"Ik ben blij dat de cultuurwethouder tevens economie in haar portefeuille heeft. Wat ik van culturele instellingen heb vernomen is de eerste indruk erg prettig en is men blij dat zij oprecht geïnteresseerd is in (pop)cultuur, waar bij haar voorganger wel eens de indruk bestond 'dat hij meer met fietsen had dan met de popcultuur'."

Het gaat mij – als oud horecaondernemer – enorm aan het hart dat wij nauwelijks nachtleven meer hebben. Wij hebben vaker gepleit voor het verruimen van de geluidsnormen in uitgaansgebieden, want zolang deze op het niveau van bijvoorbeeld Schin op Geul blijven, zal het nooit wat worden. Er moet ook in de horeca meer gekeken worden naar dadergerichte aanpak. Met de dreiging van drie maanden sluiting na een calamiteit durft niemand zijn handen meer te branden aan investeren in een nachtzaak.

Ik hoop dat de Nachtvisie denkt in mogelijkheden, niet in mogelijke bezwaren. We wachten het af. De eerste indrukken van de nieuwe wethouder zijn positief."

SP

Lesley Arp - raadslid/fractievoorzitter

"Met de komst van het nieuwe college hebben we een wethouder die zowel cultuur als economie in haar portefeuille heeft. Een valkuil kan hierbij zijn dat popcultuur en ons Haagse nachtleven te veel door een economische bril worden bekeken. Samen met andere partijen wil de SP wethouder Bruines daar de komende tijd scherp op houden.

De SP vindt het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor subculturen en jeugdcultuur: bijvoorbeeld voor muziekstromingen die nog niet de mainstream hebben bereikt. Verbreding van het nachtleven, niet alleen qua muziekstijlen maar ook qua publiek, zou voor ons het doel moeten zijn.

Daarnaast moet er niet enkel voor Hagenaars met een goedbetaalde baan, maar ook voor jongeren die niet krom willen liggen voor een toegangskaartje of drankje genoeg spannends te beleven vallen op muzikaal gebied. Het mogelijk maken van nieuwe uitgaansgelegenheden buiten de bekende horecagebieden, waar de huurprijs mogelijk ook lager ligt, zou hierin een uitkomst kunnen bieden."

Partij voor de Dieren

Leonie Gerritsen - raadslid

"De 1.4 miljoenen aan extra budget is veel te weinig. Iedereen weet dat Den Haag minstens 16 miljoen nodig heeft om op het niveau van de andere grote steden te komen. In campagnetijd stonden D66, GroenLinks en PvdA ook achter dit bedrag, maar dit is blijkbaar als wisselgeld gebruikt in de coalitieonderhandelingen.

Iedere vier jaar moeten alle instanties zich weer focussen op de subsidieaanvraag, waardoor ze constant met elkaar moeten concurreren en zich niet kunnen richten op het creatieve proces. Dit levert enorm veel stress op voor instellingen en makers.

25 broedplaatsen voor een van de grootste steden van Nederland is bedroevend weinig. Bovendien zijn ze niet per se voor alle disciplines geschikt. Dat de Samenscholing door de gemeente uit hun pand wordt gezet zonder een alternatieve locatie te bieden, zou zomaar eens de doodsteek kunnen zijn voor de enige en laatste vrijplaats van Den Haag. Zoek een andere plek voor bedrijfsruimte en laat deze bijzondere community bestaan!"

Haagse Stadspartij

Fatima Faïd - raadslid/fractievoorzitter

“De plannen van het college voor de Haagse popscene kunnen we niet serieus nemen als het college tegelijkertijd één van de meest belangrijke pop-kraamkamers van Den Haag op straat zet. In de vrijplaats de Samenscholing is goedkoop ruimte voor optredens, opnames en repetities. Dat gaat nu allemaal verloren.

Daarbij komt nog dat het college alle handhaving op het gebied van een veilige nachtcultuur aan de ondernemers wil overlaten. Nu al is duidelijk dat dat niet werkt. We ontvangen bijvoorbeeld veel klachten over discriminatie in het deurbeleid.”