Kritisch Buma-bestuurslid Basier trekt zich terug Kritisch Buma-bestuurslid Basier trekt zich terug

“Ik concludeer dat ik niet pas binnen een dergelijke bestuurlijke cultuur”

, Atze de Vrieze

Kritisch Buma-bestuurslid Basier trekt zich terug

“Ik concludeer dat ik niet pas binnen een dergelijke bestuurlijke cultuur”

Atze de Vrieze ,

Shaif Basier, bestuurslid van PALM en BUMA/STEMRA, legt met onmiddellijke ingang zijn taken neer. Dat heeft hij bekend gemaakt in een interne mail. Basier was afgelopen week uitgebreid in de media vanwege een brandbrief die hij aan PALM-leden stuurde over bestuurlijke onregelmatigheden bij BUMA/STEMRA. Basier wil niet verder op zijn vertrek ingaan.

In zijn interne mededeling geeft Basier aan dat de ‘recente bestuurlijke en organisatorische gang van zaken’ heb genoodzaakt hebben zich van de besturen te distantiëren. “Ik concludeer dat ik niet pas binnen een dergelijke bestuurlijke cultuur, neem mijn verantwoordelijkheid  en treedt met onmiddellijke ingang af als Bestuurslid van de Vereniging PALM.” In zijn brandbrief adviseerde Basier leden tegen het nieuwe bestuur en de nieuwe statuten te stemmen. Hij suggereerde bovendien dat sprake was van poging tot omkoping en het onder druk zetten van bestuursleden. Daarbij noemde hij geen concrete namen.

Dit weekend stuurde hij een tweede brandbrief naar de PALM-leden, waarin hij al aangaf te twijfelen over zijn positie. “Het Bestuur heeft (en ik parafraseer) mij geadviseerd significante delen van hetgeen is voorgevallen niet zo serieus te nemen noch daar zo zwaar aan te tillen. Enerzijds omdat betrokkenen hun ogenschijnlijk verkeerde daden niet verkeerd hebben bedoeld en omdat de feiten niet voor een rechter te bewijzen zijn. Anderzijds omdat deze feiten wel zouden “passen binnen het gewone patroon van wheelen en dealen” dat gebruikelijk is binnen Buma/Stemra. Als ik dit verkeerd samenvat hier dan hoop ik dat dit door het Bestuur op de PALM ALV kan worden verduidelijkt voor u. Mijn excuses vooraf. Een dreigement dat ik serieus neem komt van een enkeling in het bestuur die stelde dat ik een advocaat kan verwachten indien ik hier nog gedetailleerder verslag van doe aan u. U begrijpt dat u van mij niet kan verlangen nog voluit met u te spreken over deze kwesties.”
advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12