Advies Raad voor Cultuur: Motel Mozaique en Fabchannel wel, Lowlands en de BVD niet

Op maandag 19 april presenteerde de Raad voor Cultuur haar advies voor subsidieverstrekkingen voor de komende vier jaar aan staatssecretaris Medy van der Laan. 3VOOR12 zet alle pop-aanvragers op een rijtje.

Op 19 april presenteerde de Raad voor Cultuur haar Advies Cultuurnota 2005/2008 aan staatssecretaris Medy van der Laan. Die moet voor de derde dinsdag van september bepalen welke aanvragers hoeveel subsidie krijgen voor de komende vier jaar. Hoewel het advies van de raad niet bindend is, kan de staatssecretaris de overwegingen niet zonder goede verklaring aan de kant schuiven. Het advies is daarom een heel belangrijke indicatie voor het komende cultuursubsidiebeleid. En daarmee ook heel belangrijk voor de popsector. Want hoewel popmuziek binnen de hele cultuurnota slechts een klein deel van de 392 miljoen euro voor haar rekening neemt, zijn de subsidies soms van levensbelang voor organisaties of initiatieven. Zonder subsidie is voortzetting niet mogelijk. 3VOOR12 zette de belangrijkste subsidie-aanvragers in de popmuzieksector op een rijtje, samen met het gevraagde en geadviseeerde subsidiebedrag van de Raad voor Cultuur (alle bedragen zijn in euro per jaar): Belangenvereniging Dance (BVD) Is: Door professionele dance-organisatoren opgerichte vereniging om imago van de dance te verbeteren. Krijgt nu: 0 Wil graag: 148.500 Advies: 0 Reden: Het is de raad niet duidelijk hoe initiatieven van de BVD leiden tot een artistiek product. Derhalve een negatief advies. Fabchannel Is: Het streaming video distributie- en ontwikkelplatform van Paradiso Amsterdam. Krijgt nu: 0 Wil graag: 200.000 Advies: 180.000 Reden: Fabchannel zorgt er volgens de raad dankzij webcasts van concerten o.a. voor dat programma's die normaliter zelden of nooit buiten de gebruikelijke podia gehoord worden een nieuw en groter publiek bereiken. Ook het mogelijke hergebruik van opnames door on line muziekgemeenschappen stelt de raad op prijs. Om dit initiatief een kans te geven, adviseert de raad positief. Grote Prijs van Nederland Is: Het enige onafhankelijke concours voor popmuziek in Nederland. Krijgt nu: 72.270 Wil graag: 175.000 Advies: 72.500 Reden: Hoewel de raad niet 'onverdeeld positief' is over het functioneren van de Grote Prijs van Nederland, adviseert ze wel positief over de aanvraag. Voornaamste reden: het is het enige onafhankelijke 'concours' voor popmuziek in Nederland. Wel zou de raad graag zien dat het niveau van de deelnemers en het aanzien van de talentenjacht stijgt. High Arts in the Lowlands Is: Een gezamenlijk iniatief van drie koepelorganisaties uit de podiumkunsten om potentieel populaire theater- en dansvoorstellingen te presenteren tijdens het Lowlands festival. Krijgt nu: 0 Wil graag: 150.000 Advies: 0 Reden: De raad vindt het initiatief goed, maar beschouwt het als een promotie- en marketinginstrument dat niet structureel via de cultuurnota gesubsidieerd dient te worden. Ze verwijst de aanvragers door naar andere subsidiemogelijkheden (zoals het FPPM). Live At Nighttown Is: Productiehuis van het poppodium Nighttown in Rotterdam dat ernaar streeft een zo mooi en interessant mogelijk programma te maken en daar zoveel mogelijk publiek bij te betrekken. Krijgt nu: 50.480 Wil graag: 150.000 Advies: 0 Reden: De raad beschouwt het productiehuis als een succesvol onderdeel van de programmering van Nighttown dat echter niet voldoet aan de criteria voor een productiehuis. De huidige subsidie kreeg Live At Nighttown voor educatieve projecten. Die zijn echter kwalitatief onder de maat, waardoor de subsidie niet wordt voortgezet als het aan de raad ligt. Marmoucha Is: een stichting die die tot doel heeft de kwaliteit van Noord-Afrikaanse jongerencultuur in Nederland wil verbeteren en het aantal uitingsmogelijkheden ervan wil vergroten. Krijgt nu: 0 Wil graag: 250.000 Advies: 125.000 Reden: De raad vindt dat organisatie bijdraagt aan een verrijking van Nederlandse culturele leven door haar aanbod van populaire Noord-Afrikaanse muziek. Ook roemt de raad het feit dat Marmoucha niet alleen organiseert, maar ook andere programmeurs adviseert. Motel Mozaique Is: verzamelnaam voor een geheel aan activiteiten met het Motel Mozaique festival als zwaartepunt. Ook de festivals Bazar Curieux, Bazar Furieux en de Club Mozaique avonden maken er deel van uit. Krijgt nu: 0 Wil graag: 100.000 Advies: 50.000 Reden: De initiatieven van Motel Mozaique brengen op een effectieve manier de kunsten bij een jong publiek. Op basis van een bewezen voorbeeldfunctie adviseert de raad positief. Muzieklab Brabant Is: een muziekwerkplaats en productiehuis met het doel vernieuwende muziekprojecten te ondersteunen, te initiëren en te realiseren. Krijgt nu: 190.630 Wil graag: 223.150 Advies: 145.250 Reden: De raad vindt de profilering van het muzieklab voldoende, zowel artistiek als qua publieksbereik. Al is dat laatste reikwijdte nog iets te beperkt, want voornamelijk in grote zalen. Als ze werkt aan dat punt, heeft de raad vertrouwen in het Brabantse productiehuis. Wel wordt het subsidiebedrag met 45.000 euro verminderd, omdat de opstartfase inmiddels is afgerond. Nationaal Popinstituut (NPI) Is: Instituut dat de positie van de Nederlandse popmuziek wil verbeteren en kennis over onze popcultuur wil verspreiden. Krijgt nu: 1.466.060 Wil graag: 3.000.000 Advies: 1.319.500 Reden: Hoewel het Nederlands Popmuziekplan bestaan moet blijven, vindt de Raad dit een taak voor het FPPM. Het deel van de aanvraag dat het NPI voor voortzetting van deze regeling had gevraagd, is dan ook niet geaccepteerd. Ook de plannen om een nieuw investeringsfonds voor popmuziekproducties en een apart consultancyprogramma voor popmusici op te zetten vallen niet in goede aarde bij de Raad. Voor het voortzetten van de overige activiteiten adviseert de Raad positief, zij het met een bezuiniging van 10%. Noorderslag Is: de organisatie die elk jaar het Noorderslag weekend organiseert, de muziekbijeenkomst voor de Nederlandse popwereld, met een festivaldeel en een seminardeel. Krijgt nu: 71.150 Wil graag: 192.500 Advies: 100.000 Reden: De raad is zeer positief over het functioneren van Noorderslag en de positie die het inneemt. De door Noorderslag gewenste uitbreiding is echter niet nodig, vindt de raad. Om het bestaande evenement in diversiteit en kwaliteit te stimuleren, adviseert de raad desalniettemin voor een verhoging van de subsidie met 29.000 euro. Paradiso Amsterdam Is: meer dan een poppodium en maakt naar eigen zeggen nieuwe ontwikkelingen in de muziek en de daaraan gelieerde subculturen zichtbaar en heeft in die zin een duidelijke culturele functie. Krijgt nu: 65.890 Wil graag: 200.000 Advies: 70.000 Reden: Op grond van de bewezen bijzondere programmering en landelijke bijzondere voorbeeldfunctie vindt de raad een kleine verhoging ter ondersteuning van de bijzondere programmering op zijn plaats. Paradiso-Melkweg Productiehuis Is: Het samenwerkingsverband tussen de twee Amsterdamse podia dat bijzondere producties voor de popsector en daaraan verwante podia ontwikkelt, produceert en distribueert. Krijgt nu: 260.000 Wil graag: 310.000 Advies: 180.000 Reden: De artistieke prestaties van het productiehuis vallen de raad tegen. De keuze van kunstenaars is inconsequent en put te veel uit het aanbod van reeds gesubsidieerde gezelschappen. Toch krijgt de samwerking tussen Melkweg en Paradiso het voordeel van de twijfel. Maar dan moeten er wel meer jonge nieuwe makers aan bod komen. Ook hoopt de raad dat er meer intensieve samenwerkingen met programmeurs van verschillende poppodia, ook buiten de randstad, ontstaan. Popverzamelgebouw Waterfront Is: Rotterdams muziekcafé, popzaal, opnamestudio en informatiepunt voor muzikanten. Krijgt nu: 0 Wil graag: 100.000 Advies: 0 Reden: De raad vindt Waterfront weliswaar een belangrijke organisatie, maar slechts op lokaal niveau. Omdat de organisatie geen landelijke uitstraling of voorbeeldfunctie heeft, is landelijke subsidie niet gewenst. Productiehuis Oost-Nederland Is: naar eigen zeggen sinds haar oprichting in 2003 creator van hoogwaardig nieuw cultureel aanbod, primair bestemd voor poppodia in Nederland. Krijgt nu: 0 Wil graag: 160.000 Advies: 125.000 Reden: Het productiehuis heeft in haar korte bestaan al goede en originele producties gerealiseerd volgens de raad. Ook heeft ze haar ambities i het beleidsplan helder en overtuigend verwoord. Sonic Acts Is: Een jaarlijks festival dat zich richt op het presenteren van nieuw repertoire van elektronische muziek en aanverwante kunstvormen. Krijgt nu: 0 Wil graag: 75.000 Advies: 0 Reden: Hoewel het nieuwe uitgangspunt van Sonic Acts om verbanden te leggen tussen verschillende disciplines en nieuwe media binnen de elektronische muziek en aanverwante kunstvormen goed is, blijft de uitwerking volgens de raad artistiek-inhoudelijk nog beneden de maat. Daarnaast heeft het festival slechts een beperkte landelijke uitstraling. Stichting Conamus Is: Organisatie die streeft naar een gezondere voedingsbodem en exploitatiemogelijkheden voor componisten, uitvoerenden en producenten van Nederlandse muziek. Krijgt nu: 0 Wil graag: 437.500 Advies: 100.000 (specifiek voor het ADE) Reden: De Raad wil er voor waken dat subsidie via twee kanalen naar hetzelfde doel gaat. Voor het onderdeel MusicXport wil de Raad dit daarom bij het NPI laten liggen. Voor de overige activiteiten is het de Raad niet duidelijk waarom Conamus na veertig jaar een taak zonder subsidie volbracht te hebben nu wel hulp van de overheid nodig heeft. Daarom alleen een positief advies specifiek ter versterking van de programmering van het Amsterdam Dance Event (ADE). Vereniging Nederlandse Poppodia (VNP) Is: Belangenbehartiger van de collectieve belangen van poppodia en popfestivals in Nederland. Krijgt nu: 72.260 Wil graag: 1.143.250 Advies: 65.000 Reden: Het aangevraagde bedrag is bij de VNP vergeleken met de huidige subsidie extreem veel hoger. Dat komt door het plan van de VNP om naar voorbeeld van het NPP een nieuwe regeling op te zetten voor bijzondere programmering op poppodia. De Raad reageert hier positief op, maar legt deze taak expliciet neer bij het FPPM. Omdat het VNP in haar beleidsplan zegt per 2009 zelfstandig te kunnen functioneren, adviseert de raad overige activiteiten voor de komende periode wel nog te subsidieren. Ook de VNP ontkomt echter niet aan een bezuiniging van 10% op ondersteunende instellingen.