Flinke weerstand bij uitbreiding Dance Valley

Beheerder festivalterrein heeft geen vertrouwen en gemeente Velsen is onvoldoende ingelicht

De organisatie van Dance Valley wil het festival ter ere van het 10-jarig bestaan uitbreiden naar twee dagen en is van plan extra bezoekers toe te laten. Het beheer van het festivalterrein staat echter negatief tegenover de 20.000 kampeerders die dan blijven overnachten. De gemeente is niet ingesteld op de geplande uitbreiding.

Beheerder festivalterrein heeft geen vertrouwen en gemeente Velsen is onvoldoende ingelicht

In 2004 bestaat Dance Valley 10 jaar. De organisatie vindt dit een aanleiding om het evenement uit te breiden: niet alleen is Dance Valley van plan meer bezoekers toe te laten, ook wil ze het festival twee dagen laten duren. Het gevolg hiervan is dat Dance Valley de mogelijkheid wil aanbieden om bezoekers te laten overnachten op het festivalterrein. Deze plannen ondervinden tot op heden echter nog stevige tegenwerking van het gebiedsbeheer van festivalterrein Spaarnwoude, waar Dance Valley de afgelopen jaren werd gehouden. Ook de gemeente is nog niet ingesteld op de uitbreiding van het dansevenement. Michael Omvlee is hoofd gebiedsbeheer Spaarnwoude en zijn eerste indruk is dat het terrein niet geschikt is voor de overnachting van de 20.000 bezoekers, waar de Dance Valley organisatie van uit gaat. “Er komt een hele grote groep jongeren op het terrein terecht, die ook behoorlijk wat alcohol drinkt. Het is van belang dat de openbare orde daar gehandhaafd wordt. De organisatie moet wel met een heel goed plan komen, wil ze ons overtuigen dat ze hier voor kan zorgen.” Het lijkt Omvlee ook nog moeilijk voor Dance Valley om het organisatorisch voor elkaar te krijgen, mochten ze groen licht krijgen. “Ik heb weinig vertrouwen in die organisatie. Het proces van goedkeuring kan nog tot april of mei duren. Dance Valley heeft dan nog erg kort de tijd om alle zaken op orde te krijgen.” Omvlee heeft er geen problemen mee als de organisatie meer bezoekers op het terrein wil toelaten. Op vrijdag 28 november zal Dance Valley met de mensen van Spaarnwoude en de gemeente rond de tafel gaan zitten. De terughoudende Omvlee van het terrein zal dan een plan gepresenteerd krijgen van de festivalorganisatie om over te gaan tot een meerdaags festival met overnachtingsmogelijkheid. De gemeente Velsen weet te melden dat de hulpdiensten onder voorwaarden accoord zijn gegaan met een uitbreiding van het festival naar 50.000 bezoekers. Hiervoor moet de organisatie wel met een oplossing komen voor de infrastructurele maatregelen. Er moet een duidelijke verkeersbegeleiding komen op de A9 en op het parkeerterrein. De gemeente is echter niet ingesteld op de mogelijkheid dat Dance Valley uitgebreid wordt naar twee dagen. “Een meerdaags festival is niet aan de orde geweest, aangezien de terreineigenaar heeft aangegeven dat hij het recreatieschap niet hiervoor wil laten gebruiken.” De gemeente heeft de mogelijkheid daarom niet meegenomen in de vergunningsaanvraag. Als Dance Valley toch positief bericht krijgt van Spaarnwoude moeten alle hulpdiensten opnieuw om advies worden gevraagd. De organisatie van Dance Valley wil nog niet ingaan op de huidige stand van zaken maar zegt het volste vertrouwen te hebben dat de partijen er uit zullen komen en dat het festival twee dagen zal gaan duren. De voorkeur van de organisatie gaat uit naar 20.000 bezoekers op de eerste en 40.000 bezoekers op de tweede dag.