Medewerkers Oor leggen werk neer

Groep van zeven roept alle NTG-freelancers op zich aan te sluiten

Volgens Clement Postmus van de Nederlandse Tijdschriftengroep (NTG) was het heel normaal, de uitgestelde betaling die hij vrijdag via 3VOOR12 aankondigde. Volgens de freelancers zelf ook: “Vanaf dag één lag de termijn al op 90 dagen.” Dat de NTG er nu beleid van heeft gemaakt, was voor acht freelancers echter dé druppel. Zolang er niets verandert, doen zij niks meer voor het belangrijkste muziekblad van Nederland.

Groep van zeven roept alle NTG-freelancers op zich aan te sluiten

Vijf dagen na het 3VOOR12 interview met NTG directeur Clement Postmus hebben acht freelancers het werk voor Muziektijdschrift Oor stopgezet uit protest tegen het beleid van de uitgever. Onder hen Helmut Boeijen, Roger Teeling en Menno Visser. Van de acht is Visser het meest resoluut. Waar de anderen eisen op tijd betaald te worden, heeft Visser de hoop op verbetering opgegeven. Hij wil niet meer voor het blad schrijven en heeft zijn eigen eis geformuleerd: onmiddelijke uitkering van alle achterstallige betalingen. Geeft de NTG geen gehoor aan zijn verzoek, dan schakelt Visser een incassobureau in. Postmus bekende vrijdag dat de Nederlandse Tijdschriften Groep (NTG) freelancers voortaan binnen 60 dagen wil uitbetalen in plaats van de gebruikelijke 30. Volgens de freelancers die nu het werk neerleggen is er echter nooit sprake geweest van een dergelijk ‘snelle’ betaling. Roger Teeling: "Vanaf dag één is het bij mij al 90 dagen of meer geweest." Teeling heeft samen met Boeijen een brief opgesteld die hij maandag namens de zes andere freelancers naar de NTG-directeuren Clement Postmus, Frans Makau en hoofdredacteur Paul Evers zal sturen. Eis: eindelijk eens netjes op tijd betalen. Zo niet, dan ook geen stukken meer. De brief is ook gestuurd aan een groot deel van alle freelancers die voor de NTG werken. Zij hebben nog tot maandag om zich te melden als medestander. De langzaam uitdijende staking van de freelancers kwam vrijdagavond aan het rollen dankzij Helmut Boeijen. Hij liet hoofdredacteur Evers al in een persoonlijke brief weten erg ontzet te zijn over de uitlatingen van Postmus en per direct zijn werkzaamheden te staken tot de uitgever haar beleid aanpast. Boeijen: "Het bericht op 3VOOR12 kwam voor mij als een donderslag bij heldere hemel. De enige brief die ik ooit van de NTG zag, stamt van ruim een jaar geleden. We moesten binnen twee weken declareren, anders konden we fluiten naar onze centen. Ik draai die stelregel nu graag om: binnen twee weken betalen, anders geen verhalen meer van mij." Bij de NTG kon dinsdag niemand reageren op de ontwikkelingen. Directeur Clement Postmus is op vakantie. Datzelfde geldt voor hoofdredacteur Paul Evers. Algemeen directeur Frans Makau was niet bereikbaar en ook vervangend hoofdredacteur Erik van den Berg kon geen commentaar geven. Uit andere bronnen is wel bekend dat ook in de vaste redactie onrust is uitgebroken over de huidige ontwikkelingen. In de redactievergadering van afgelopen maandag is de situatie besproken. Een van de vaste leden bevestigt dat. "We hopen dat de NTG dit heel snel oplost, want als zich meer mensen aansluiten, hebben we een probleem. We hebben ze namelijk hard nodig."