Jaap van Beusekom: 'Voor de zomer zijn we er hopelijk uit'

Directeur NPI over het vervolg op A2A

Het Nederlands Popinstituut werkt samen met o.a. Conamus en de Stichting Noorderslag aan een plan voor een internationale muziekconferentie. Dit vertelde Jaap van Beusekom tijdens een gesprek in Dubbel Check.

Directeur NPI over het vervolg op A2A

Geen A2A in 2002, zo bleek een paar maanden geleden al. Uit het evaluatierapport van organisator Nationaal Popinstituut (NPI) bleek ook waarom. Geen draagvlak en financieel een mislukking, zo oordeelde de organisatie zelf keihard in haar evaluatierapport. Maar een totale mislukking vindt NPI directeur Van Beusekom het niet, zo vertelde hij tijdens een interview in Dubbel Check. "Voor zestig procent geslaagd." En dus komt er wel een vervolg, al is het in een ander jasje. Op dit moment is het NPI in gesprek met Conamus en andere belanghebbenden over een nieuw plan voor een internationale conferentie. Ook Van Beusekom is inmiddels duidelijk over de plek die A2A in Nederland kan vervullen: "Er is zeker plek voor een internationale conferentie. Nederland is te klein voor een hoop gedoe rond zo'n conferentie. Het is daarom noodzakelijk dat de verschillende partijen (overheid, Conamus, NPI, muziekindustrrie red.) op een lijn komen te staan over de contouren van een dergelijke conferentie. Daarover zijn we nu in bespreking en we hopen er voor de zomer uit te komen." Over een punt is het gezamenlijk overleg het al eens: het vervolg dat op zijn vroegst in 2003 plaatsvindt, zal zeker niet de naam A2A dragen. Van Beusekom reageerde in Dubbel Check ook op de mogelijke komst van een nieuwe concertzaal in Amsterdam: "Ik weet niet of het een goede of slechte zaak is dat zo'n zaal er komt. Vanuit zakelijk oogpunt is het wel een logische ontwikkeling. Mojo Concerts heeft al lang de wens om een zaal met Ahoy-capaciteit in Amsterdam te krijgen. Ik vind het niet raar. Zolang we de kleine podia maar niet vergeten. Want als we die verliezen, zijn er straks ook geen grote zalen meer." Van Beusekom wil zeker niet spreken van een beangstigende ontwikkeling: "Angst is een slechte raadgever. Het zijn ontwikkelingen die plaatsvinden. Traditiegetrouw eerst in Amerika en dan waait het over naar Europa. dus ook naar Nederland. Dat in combinatie met andere ontwikkelingen als de komst van de euro die je hebt, een oude afspraak van de promotors om in eigen territoria te blijven zijn op den duur niet houdbaar. Het is een ontwikkeling, of je ze nou wel of niet leuk vindt, ze zijn er, maak er het beste van. die je niet kan stoppen, dus maak er dan het beste van."