Regels garantiefonds gepubliceerd, regeling opent vrijdag

Details en voorwaarden voor subsidie afgelaste evenementen

Daar is hij dan, de garantiefonds regeling voor evenementen. Het kabinet kondigde al maanden geleden aan dat festivals na 1 juli een beroep kunnen doen op de speciale subsidie in het geval ze alsnog te maken krijgen met een evenementenverbod. Oftewel: duurt de lockdown voort, dan kan een deels van de gemaakte kosten gesubsidieerd worden. De bekendmaking van de spelregels duurde maanden, mede doordat Brussel er iets van moest vinden. Organisatoren kunnen wel al hun afspraken afzeggen voor vandaag, want de inschrijving - first come, first serve! - begint meteen vrijdag.

De regeling is bedoeld om de risico's voor organisatoren kleiner te maken. Normaal gesproken doen organisatoren investering met de ticketgelden die ze binnen krijgen bij de voorverkoop. Dat is nu tricky, aangezien je die tickets misschien wel terug moet betalen. Normaliter kun je daarvoor een evenementenverzekering afsluiten, maar na afgelopen jaar hebben alle verzekeraars besloten pandemie uit te sluiten van hun dekking. De risico's om festivals op te tuigen worden daarmee onverantwoord groot. 

Er zitten natuurlijk wel haken en ogen aan de regeling. Zo kan een festival dat nu al weet dat het niet door mag gaan, geen aanspraak maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor meerdaagse evenementen of evenementen die meer dan 25.000 bezoekers trekken, en die plaatsvinden voor 28 juli. Daarnaast zijn sommige kosten wel en andere niet subsidiabel. Kosten aan de productie wel, vaste lasten (waaronder lonen en kantoorhuur) niet. Gages van artiesten wel, maar alleen als ze uit de EER (EU + landen als Noorwegen, IJsland en Zwitserland) komen. En als je je evenement niet afgelast maar een jaar uitstelt ben je niet subsidiabel. Wel goed nieuws voor evenementen is het feit dat de subsidie ook als voorschot te ontvangen is.

Het grootste risico voor ondernemers is dat de regeling in principe alleen in werking treedt bij een evenementenverbod. Maar de praktijk laat zien dat een ander groot risico op de loer ligt: het krijgen van een vergunning zou voor veel festivals wel eens lastig kunnen worden, en dat terwijl een vergunning (of tenminste een intentieverklaring) een harde voorwaarde is. Nu veel festivals naar het eind van de zomer verplaatst zijn, en de hulpdiensten het hele voorjaar in vol ornaat moesten aantreden op het Malieveld en het Museumplein, zit de politietop niet te wachten op een hoos aan evenementen. Zelfs evenementen waar de politie niet met een peloton ME uit moet rukken - Awakenings, Zwarte Cross - zien mede om die reden hun festival al sneuvelen. 

De hele regeling is hier te lezen. Hier vind je een overzicht van de status van de festivals: welke gaan wel en niet door?

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12