Op woensdag 5 juni heeft de adviescommissie Cultuurnota zijn adviesrapport uitgebracht, waarin alle aanvragers van de vierjarige cultuursubsidie zijn beoordeeld. De Nijverheid en Free-DOM krijgen voor het eerst een vierjarige subsidie, De Coöperatie en Tweetakt niet meer.

De Utrechtse cultuurwethouder Eva Oosters heeft op woensdag 5 juni het adviesrapport ontvangen over de verdeling van de cultuursubsidies voor de komende vier jaar. De adviescommissie heeft de ingediende meerjarenplannen van diverse Utrechtse culturele instellingen beoordeeld op onder anderen hun artistieke kwaliteit en de betekenis voor de stad. Meerdere van deze instellingen zijn actief in de popsector. Voor hen zetten we de belangrijkste uitkomsten op een rij. Op een later moment kijken we uitgebreider naar de adviezen en de mogelijke betekenis daarvan.

Cultuurnota
Iedere vier jaar wordt een cultuurnota opgesteld waarin staat wat de gemeente belangrijk vindt voor kunst en cultuur in de stad. Voor de periode 2025 - 2028 is het thema ‘Kleur Bekennen’. Het Utrechtse cultuurbeleid kent vier pijlers: een veelzijdig, pluriform aanbod, een inclusieve sector, ruimte voor het stimuleren van creatief vermogen en het bieden van ontwikkelruimte. Met deze uitgangspunten als basis is een adviescommissie onder leiding van Farid Tabarki aan de slag gegaan om de 105 aanvragen te beoordelen die bij de gemeente zijn binnengekomen. In totaal is er voor de komende periode ruim €17 miljoen per jaar beschikbaar. Dat is zonder Centraal Museum, Stadsschouwburg Utrecht, TivoliVredenburg, RAUM en Sonnenborgh waarmee andere (meestal langjarige) subsidieafspraken zijn.

Beschikbaar budget en keuzes
De adviescommissie heeft scherpe keuzes moeten maken om de beschikbare middelen zo goed mogelijk te verdelen. In totaal is er namelijk voor bijna €5 miljoen meer aangevraagd dan er beschikbaar is in de komende vier jaar. De commissie heeft aanvragen bij voorkeur in zijn geheel toegekend, om zo ‘uitholling’ te voorkomen.

Van de 105 aanvragen waren er 63 van partijen die nu ook al in de Cultuurnota zitten, 13 van organisaties die een subsidie krijgen via de tweejarige regeling (die speciaal voor jonge, nieuwe organisaties is) en 29 aanvragen van partijen die nu geen structurele subsidie krijgen. Onder de aanvragers zaten 21 muziekorganisaties, waaronder ook partijen die zich bezighouden met klassieke muziek of fanfares. Van de aanvragen van muziekorganisaties zijn er 16 gehonoreerd.

Alle aanvragen hebben op basis van het advies een puntenscore gekregen, waar vervolgens een ranglijst is gemaakt. Er is voldoende budget om aan de bovenste 67 organisaties een subsidie toe te kennen. Aanvragen daaronder zijn niet per se negatief beoordeeld, geeft de commissie aan, maar ze zijn ten opzichte van alle andere aanvragen niet positief genoeg beoordeeld om binnen het beschikbare budget te vallen. Hieronder zitten ook enkele aanvragers die in de huidige periode wel worden gesubsidieerd binnen de vierjarige Cultuurnota. Enkele partijen die nu nog wel subsidie krijgen, zullen dat in de nieuwe periode dus in principe niet meer krijgen.

Instellingen op het gebied van popmuziek
Op basis van de plannen adviseert de commissie om EKKO, De Helling, Le Guess Who?, Stichting Ruis (verantwoordelijk voor het muziekprogramma in dB’s) te blijven subsidiëren in de periode 2025-2028. Ook Gaudeamus, dat in het schemergebied tussen klassiek en pop programmeert, behoudt zijn subsidie. Het multidisciplinaire Gluren bij de Buren, de Parade en Possibilize (o.a. verantwoordelijk voor Sencity festival) krijgen volgens het advies in de komende vier jaar voor het eerst een bescheiden subsidie, net als Catching Cultures Orchestra. Andere belangrijke nieuwkomers zijn De Nijverheid en stichting Free-DOM, dat o.a. hiphop-festival Freedomcity organiseert.

Opvallend is dat bijna alle popmuziekorganisaties die nu al in de Cultuurnota zitten meer subsidie hebben aangevraagd, en ook hebben gekregen. Hierin spelen toegenomen kosten waarschijnlijk een rol. Ook heeft de gemeente gevraagd om in de plannen rekening te houden met de Fair Practice Code.

De aanvragen van Uncloud, Freaky Dancing, Rosa Ensemble en De Vechtclub/Beton-T zijn niet gehonoreerd. Die laatst laat weten geschrokken te zijn van het advies. “Creatief én toegankelijk programmeren is cruciaal, maar niet makkelijk. Deze tegenslag betekent daarom wel iets: minder cultureel programma en geen verdere groei. Enorm balen, maar we blijven bikkelen. En een mooi programma maken.”

Het advies is ook een hard gelag voor ontwikkel-, productie- en kennisplatform De Coöperatie (beter bekend als No Man’s Land en o.a. organisator van de jaarlijkse muziekconferentie) en voor Festival Tweetakt, dat theater, kunst en muziek op het programma heeft. Beide partijen krijgen volgens het advies geen subsidie meer in de komende vier jaar. Tweetakt laat weten dat het de conclusie van het advies onduidelijk en absoluut niet hard te maken vindt. Voor De Coöperatie, dat in de huidige periode nog €150.000 euro kreeg, is dat zeker opvallend. Ze zijn namelijk één van de partners in de nieuwe muziekhub Midden-Nederland en hebben de afgelopen periode nadrukkelijk de samenwerking opgezocht met het Amersfoortse Kosmik.

Besluitvorming
De volgende stap is dat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt over het advies. Dat gebeurt eind juni. In november 2024 weten de culturele instellingen definitief hoeveel geld zij van de gemeente kunnen verwachten. Dan wordt namelijk de begroting voor 2025 door de gemeenteraad behandeld.

Het adviesrapport is te vinden op de website van de gemeente Utrecht.