Het klimaat. Duurzaamheid. Meer groen in Den Haag. Dat zijn de speerpunten waar we de Partij voor de Dieren van kennen. Over popmuziek is in het verkiezingsprogramma van de groene partij weinig te vinden. Wel staat er dat het budget voor kunst en cultuur structureel moet worden verhoogd en dat grootschalige evenementen liever niet in parken worden georganiseerd. Om erachter te komen wat voor plannen de Partij voor de Dieren heeft voor de Haagse popmuziek spreken we in een eettentje bij Holland Spoor af met Leonie Gerritsen, nummer 11 op de kandidatenlijst.

Een paar jaar geleden besloot Leonie zich aan te melden als vrijwilliger bij de Partij voor de Dieren. Politieke ambities had ze nog niet, maar hoe meer ze te weten kwam over de partij, hoe meer betrokken ze raakte. Nu staat ze op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing. Buiten de politiek om geeft ze les, leest ze ieder woord dat Stephen Fry geschreven heeft en is er heel veel muziek.

Nieuwe artiesten
“Ik ben zelf echt een concert- en festivalganger.” Net als haar partijgenoot in de Tweede Kamer, Esther Ouwehand, is Leonie regelmatig op plekken te vinden waar het nodige gitaargeweld plaatsvindt. “Neem Sniester, ik hou er echt van. Het is humoristisch en Haags. Er spelen niet perse hele grote namen, maar de programmering is supergoed. Ik leer altijd een boel nieuwe artiesten kennen.” Toch is haar smaak breder dan gitaarmuziek: over de vraag wat haar favoriete Haagse nummer is, hoeft ze niet na te denken. “Ik moet meteen denken aan ‘Ja, dat is Den Haag’ van Kern Koppen, De Regahs en Esku. ‘Doe de ooievaar, trek je been op’.”

"Doe de ooievaar, trek je been op."

Steeds minder livemuziek
“Wat ik heel erg merk, is dat live muziek steeds moeilijker te vinden is. Waar je vroeger zo’n beetje elke avond in Lokaal Vredebreuk, Supermarkt of de Vinger terecht kon, is dat nu een stuk minder”. Na zo’n bewering stelt de vraag zichzelf bijna: wat wil de Partij voor de Dieren hieraan doen?

“We zien dat zeker als een probleem. We willen graag dat cultuur voor iedereen toegankelijk is. Als het aanbod minder wordt en je voor veel grote dingen moet betalen, dan is cultuur niet voor iedereen bereikbaar en beschikbaar.” De economische waarde die cultuur, en dus ook popmuziek, oplevert is voor de partij dan niet de belangrijkste factor.

“We zijn natuurlijk niet alleen voor de dieren en milieu, maar net zoals klimaat, milieu en natuur echt een intrinsieke waarde hebben, is dat voor kunst en cultuur wat ons betreft hetzelfde. Sommige dingen zijn niet te omschrijven in economisch belang. Dat wordt dan als eerste geschrapt en dat vinden wij heel vervelend.”

Tekst gaat door onder de foto

Leonie Gerritsen - Partij voor de Dieren

Geluidsoverlast
Geluidsoverlast is op dit moment een heet hangijzer, mede door de boetes die in de afgelopen tijd zijn uitgedeeld aan bijvoorbeeld de Boterwaag of Café Foots in de Reinkenstraat. “Wij zouden op sommige plekken als de Boterwaag graag zien wat er te winnen valt met goed isoleren. Neem Het Magazijn. Dat is goed geïsoleerd en midden in het centrum, dus het is ook daar wel degelijk mogelijk om uitgaansmogelijkheden en live muziek te hebben. Er moet alleen een oplossing worden gevonden als een horecagelegenheid de geluidsnormen overschrijdt”.

Helaas is isoleren niet altijd mogelijk. Hoe moet de gemeente omgaan met klagende buurtbewoners, zelfs als ze op de Grote Markt wonen? “Je moet uiteindelijk toch samenleven. De geluidsnormen zijn landelijk bepaald, dus daar moeten we het mee doen. Je kan als gemeente zeggen dat we ons niet aan de wet gaan houden, maar dat is niet de bedoeling. Klachten negeren is als gemeente ook niet een acceptabel beleid. Wat wel beter zou zijn is om in plaats van direct boetes uit te delen het gesprek aan te gaan om een oplossing te vinden. Het moet leefbaar blijven voor iedereen.”

Diversiteit
Het is lunchtijd, dus de (vegetarische) maaltijd wordt gebracht. Het gesprek gaat echter gewoon door, nu over diversiteit. “We zijn niet alleen voor biodiversiteit, maar ook voor diversiteit in cultuur en samenleving. Het gaat wat ons betreft om de harmonie tussen alles en iedereen, dus we willen zeker de diversiteit in cultuur stimuleren.” Wat popmuziek betreft gaat dat dus over andere genres dan rock en alternative.

“De cultuurankers en de kleinere wijkcentra zijn vaak een broedplaats voor genres als hiphop, r&b en niet-westerse muziek en daar wordt nu heel erg op beknibbeld. We zouden het dus fijn vinden als daar meer geld naartoe gaat. Op dit moment kunnen ze net overleven. Met iets meer geld kunnen ze zoveel meer bereiken.”

"We zijn niet alleen voor biodiversiteit, maar ook voor diversiteit in cultuur en samenleving."

Talentontwikkeling
Volgens Leonie kunnen juist de cultuurankers een bron van talentontwikkeling zijn. “Juist de wisselwerking tussen het centrum en de cultuurankers kan veel nieuwe impulsen geven. Het zou mooi zijn als cultuurankers artiesten leveren aan de kleine podia waarna ze weer doorstromen naar de middel- en grote podia”.

Over de rol van de gemeente in het programmeren van verschillende genres gelooft Leonie dat de expertise in de sector ligt. “De gemeente kan niet bepalen wat er geprogrammeerd moet worden. Als er vraag naar is pakt de sector dat op. Het probleem is geld en ruimte, dus als de gemeente geld beschikbaar maakt voor subsidies en ruimte beschikbaar kan maken waar het uitgevoerd kan worden, denk ik dat dat de grootste taak gedaan is.”

Meer geld
Plannen zijn mooi maar moeten ook betaald worden. De PvdD is duidelijk. “Onze visie is dat er structureel meer budget vrij moet worden gemaakt voor kunst en cultuur. En dan gaat het er niet om dat het achteraf weer euro’s genereert voor de gemeente, want uiteindelijk is de immateriële waarde van cultuur beleven veel waardevoller dan het geld wat het genereert.”

“Wat jammer is dat het Spuiforum zoveel geld heeft gekost. Er komt jaarlijks nog eens €2,1 mln aan exploitatiekosten bij. Dat trekt de gemeente natuurlijk uit het budget van cultuur en dat is balen. Dat had beter geïnvesteerd kunnen worden in bestaande culturele centra. Wij zijn sowieso minder voor het gebouwen platleggen en opnieuw bouwen en meer voor het gebruik maken van gebouwen die al bestaan, bijvoorbeeld in de Binckhorst. Als die gebouwen op een andere manier ingericht hadden kunnen worden zou je ook al grotere ruimtes kunnen hebben.”

Waar wil de PvdD dat geld vandaan halen? “Momenteel wordt er een paar miljoen besteed aan citymarketing met als doel Den Haag bekend maken en zorgen dat er meer mensen naar Den Haag komen. Wat wij als PvdD sterk voelen is dat we willen inzetten op Den Haag voor de mensen die er nu zijn en in plaats van alleen economische groei bevorderen en alleen maar mensen blijven trekken dat niet te doen en ons te focussen op wat er al is.”

Het Haags Pop Debat wordt op donderdag 15 maart gehouden in de Kleine Zaal van het Paard. Het begint om 19:30 uur