Incubate en Mundial dreigen provinciale subsidie mis te lopen

Ernstige twijfels over professionaliteit

Atze de Vrieze ,

Het Tilburgse culturele leven is in rep en roer. Diverse instellingen in de stad krijgen een negatief advies van de Kunstencommissie van de provincie Brabant, waaronder festivals Incubate en Mundial. De instellingen schrijven in een gezamenlijke reactie: ‘Het mislopen van deze middelen maakt het bijna onmogelijk om onze organisaties in stand te houden.’

Voor Incubate is het een tweede zware klap in korte tijd. Eerder al kreeg het Tilburgse festival een negatief advies van het Fonds Podiumkunsten. Dat heeft alles te maken met de financiële problemen waar het festival vorig jaar mee te kampen had. De editie van 2015 liet een enorm gat in de begroting achter, wat leidde tot het vertrek van directeur Joost Heijthuijsen, een reorganisatie en een restyling van het festival. In plaats van een jaarlijkse editie in september, gaat Incubate nu vier keer per jaar kleinschaliger plaatsvinden.

De adviescommissie heeft sterke twijfels bij die nieuwe opzet. ‘Door over te gaan naar een paar weekenden per jaar en daar niet een speciale marketingstrategie voor te bedenken, wordt het risicovoller om de gewenste publieksaantallen te halen. In het plan wordt aangehaald die strategie af te stemmen op de doelgroep per editie, maar daar wordt verder weinig invulling of beeld van gegeven wat dat betekent in uitvoering. De belangrijke rol die Incubate vervulde door het samenbrengen van een grote diversiteit in publiek van verschillende rafelranden, gaat met de thematische weekendprogramma’s waarschijnlijk grotendeels verloren. Mogelijk dat bezien over het gehele jaar er wel sprake zal zijn van een toename van aantallen bezoekers.’

Incubate reageert op de eigen site: ‘het mislopen van deze middelen maakt het bijna onmogelijk om onze organisaties in stand te houden. [...] Wij verwachten van een op Noord-Brabant georiënteerde adviescommissie veel meer kennis en waardering van de inbedding en werking van provinciale culturele organisaties. In de huidige adviezen missen wij echter die eigen signatuur. We hopen derhalve dat de Provincie de systematiek van hun keuzes anders vormgeeft; deze leidt er nu voornamelijk toe dat keuzes van het Rijk worden overgenomen en dat de commissie geen eigen oordeel vormt.’

Op Mundial is de commissie zo mogelijk nog kritischer. Zorgen zijn er over de zakelijke professionaliteit, onder andere doordat het festival te veel leunt op subsidies die mogelijk niet doorgaan. Maar ook de artistieke koers is volgens de commissie niet overtuigend. ‘Een visie ontbreekt en de aanvraag blijft steken in algemeenheden. In het plan wordt niet concreet aangegeven wat het festival gaat doen of veranderen buiten het aanstellen van een nieuwe programmeur. In het plan wordt veel gesproken over nieuwe wereldmuziek, maar de aanvraag maakt niet duidelijk wat die nu precies inhoudt. De verbreding in de programmering die het festival zoekt, vindt de Adviescommissie in de aanvraag tevens onduidelijk verwoord.’

Naast de twee muziekfestivals luiden nog meer instellingen de noodklok. Jazz- en improv-festival Stranger Than Paranoia, dansgezelschappen T.r.a.s.h. en Vloeistof en beeldende kunst instellingen Park en Kunstpodium T dreigen ook hun subsidie te verliezen. Wel positieve adviezen zijn er voor onder meer STRP en November Music.