Brede steun gemeente voor Simplon

Minder geld voor het podium, maar actieve medewerking aan een toekomstbestendig plan

Tsjomme Dijkstra / 3voor12 Groningen ,

De gemeente Groningen zal zich inzetten om mee te werken aan een ‘gedragen en financieel toekomstbestendig plan dat de belangrijke functie van Simplon in de stadse infrastructuur op het gebied van pop, urban en jeugdcultuur verbreedt en versterkt’. Dit was een toezegging die de gemeenteraad woensdagavond via een motie aan poppodium Simplon deed. Directeur Hubert Nauta van Simplon over het nieuwe subsidievoorstel en de gedane toezegging: ‘het positieve is dat we in gesprek kunnen blijven en dat de deur niet op slot is’.

Simplon moet het ondanks de steun met minder geld doen in de komende jaren, maar dat was al eerder duidelijk. In het concept van de Cultuurnota adviseerde de Kunstraad al een korting op de gemeentelijke subsidie voor Simplon. Het subsidiebedrag voor Simplon van € 350.000 uit de nieuwe nota is evenwel hoger dan het bedrag van € 300.000 dat de Kunstraad eerder geadviseerd had (nu bedraagt de subsidie van Simplon € 435.000). De gemeente wilde meer geld voor Simplon vrijmaken dan in het voorstel van de Kunstraad omdat het een stijgende lijn van het publieksbereik van Simplon ziet en daarnaast omdat een deel van de subsidie voor verbouwing gebruikt moet worden.

‘Het advies van de Kunstraad berustte volgens mij op verkeerde aannames. Het plan van nu geeft ons veel mogelijkheden voor verbeteringen en de mogelijkheid om naar een gesprek om te zien’ zegt Nauta. ‘Daarmee is er hoop, wij zijn overtuigd van onze organisatie en willen dat graag in het gesprek met de gemeente duidelijk maken. We willen graag bespreken wat een redelijke modus is’. Het stoort Nauta dat de Kunstraad vreemde dingen van Simplon vroeg, doelend op de verbeterpunten die de Kunstraad eerder in haar advies aandroeg voor de bedrijfsvoering van Simplon. ‘Ik vind dat het lijkt dat als je kunst met een grote K maakt, je je van alles kunt permitteren, maar dat de poppodia nogal raar benaderd worden’. Op wat de korting op de subsidie voor de programmering van Simplon zal betekenen, loopt Nauta nog niet teveel vooruit. ‘De programmering is goed en sterk, we laten die in ieder geval niet zomaar lopen’.

In de raadsvergadering toonde de lokale politiek zich tevreden over de wijze waarop Simplon in de afgelopen periode met de financiële tegenslag en voorgestelde bezuinigingen is omgegaan. In de uiteindelijke stemming stemde alleen de PvdD nog tegen “motie Simplon”. Even daarvoor hadden alle initiatiefnemende partijen in hun spreektijd al met complimenten gestrooid voor Simplon. Paul de Rook van D66 prees Simplon voor het feit dat het ‘ondanks dat het het niet eens is met de korting in de nota, het de nieuwe afspraken toch wil laten slagen’. Jos van Rooij van Student en Stad zei: ‘Simplon is er knap in geslaagd om uit de rode cijfers te komen. Het floreert weer en is een van de trekkers van het Ebbingekwartier’. Marloes Dekker van de PvdA zei erg benieuwd te zijn naar de nieuwe plannen van Simplon en Annie Postma van GroenLinks zei dat ze verheugd geconstateerd had dat het nu gaat goed met Simplon. En er was steun van de Stadspartij, die het over de ‘de puntjes op de i’ had in zijn aanmerkingen op de Cultuurnota en onder meer nog meer steun voor Simplon wilde. 

Wethouder Dig Ishta toonde zich al voor de stemming positief over de motie: ‘ik ben onlangs bij Simplon gaan kijken en ook in de omgeving van Simplon. Ze zijn daar gaan kijken naar mogelijkheden om hun visies te verruimen’.