Roken in festivaltenten toch niet verboden?

Onduidelijkheid over definitie ‘horecabestemming’

Twee werkdagen voor het sluiten van de markt werd nog een wijziging gemaakt in de spelregels van het rookverbod: ook in feesttenten met een horecabestemming mag niet gerookt worden, terwijl eerst een open zijde voldoende was. Maar over de definitie van de term ‘horecabestemming’ kan nog wel gediscussieerd worden. Wat bijvoorbeeld als – zoals op Lowlands en Pinkpop – de bar niet in de tent staat, maar erbuiten?

Onduidelijkheid over definitie ‘horecabestemming’

Vanaf morgen mag in de Nederlandse horeca niet meer gerookt worden. Twee werkdagen voor het sluiten van de markt werd nog een wijziging gemaakt in de spelregels: na overleg tussen de Koninklijke Horeca Nederland en het Ministerie van VWS werd besloten dat ook in feesttenten met een horecabestemming niet gerookt mag worden, terwijl eerst een open zijde voldoende was. Maar over de definitie van de term ‘horecabestemming’ kan nog wel gediscussieerd worden. Wat bijvoorbeeld als – zoals op Lowlands en Pinkpop – de bar niet in de tent staat, maar erbuiten?

Koninklijke Horeca Nederland, de belangenorganisatie die de uitzonderingspositie van feesttenten met veel bombarie aan de kaak stelde, weet het antwoord eigenlijk niet. De organisatie heeft vooral problemen met feesttenten die op dorpspleinen in heel Nederland verrijzen en zo oneerlijke concurrentie zouden vormen. “Wij denken aan tenten waarin gegeten en gedronken wordt”, zegt woordvoerder Anthony van de Klis. Maar de vraag waar de grens precies ligt wordt afgedaan met een verwijzing naar VWS.

Berend Schans van de Vereniging voor Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) denkt dat de last minute wijziging niets verandert. “Het argument van concurrentievervalsing van de Koninklijke Horeca gaat niet op. Roken in een tent waar horecapersoneel werkt mocht ook in de oude regeling niet”, zegt hij. “Daar is niets aan veranderd. Voor bijvoorbeeld geluidstechnici gold een uitzondering. Zij kunnen immers niet buiten de tent werken. Maar omdat festivaltenten vaak groot en hoog zijn, is de schade die mensen oplopen als ze erin werken nihil. Voorwaarde zou dan wel zijn dat minimaal één zijde geopend is.” Het VNPF maakte zich hard voor de uitzonderingspositie, omdat handhaving op grote festivals volgens hem onwerkbaar zou zijn. Hoe die term ‘horecadoeleinden’ nu precies geïnterpreteerd moet worden, weet ook hij niet. “Ik probeer de hele dag al het Ministerie van VWS te bereiken, maar daar hebben ze het erg druk.”

Ook Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg weet nog niet wat de nieuwe regel nu precies betekent voor zijn festival. Zijn de concerten in de tenten nu culturele evenementen of horeca of allebei? Juridische medewerkers buigen zich op dit moment over de nieuwe regels. Eén ding weet hij al wel: “Het wordt moeilijk een roker uit de Alpha te pikken.”

Het Ministerie van VWS is uiteindelijk duidelijk in haar uitleg: “In een feesttent mag niet gerookt worden, ook niet als de bar buiten staat”, zegt woordvoerder Saskia Hommes. “Zodra er in een tent gedronken en gehapt mag worden, is er sprake van een horecabestemming. Of er moet sprake zijn van een speciaal aangewezen rooktent, maar dan mogen er weer geen concerten plaats vinden.” Dat de concerten op popfestivals culturele evenementen zouden zijn, maakt het verhaal niet anders.

VNPF-voorzitter Schans neemt alvast een voorschot op de komende zomer. “Deze wijziging is zo kort voor de invoering van het rookverbod doorgevoerd, dat sommige festivals zich er nauwelijks op hebben kunnen voorbereiden. Wij hebben onze leden steeds op tijd geïnformeerd, maar dit kunnen we niet fatsoenlijk communiceren. Ik vind dat de Voedsel- en Waren Autoriteit coulant moet zijn bij het controleren.”