Hirsch Ballin overweegt downloadwetgeving aan te scherpen Hirsch Ballin overweegt downloadwetgeving aan te scherpen

Muziekbestanden onbestraft binnenhalen: hoe lang nog?

Hirsch Ballin overweegt downloadwetgeving aan te scherpen

Muziekbestanden onbestraft binnenhalen: hoe lang nog?

Minister van Justitie Hirsch Ballin laat onderzoeken of er meer beperkingen moeten worden gesteld aan het downloaden van muziek. De evaluatie, die tot begin 2008 zal duren, richt zich voornamelijk op het onderscheid tussen het downloaden van legale of illegale bronnen. Nu is het allebei nog toegestaan, maar Hirsch Ballin sluit niet uit dat daar volgend jaar verandering in komt.

Muziekbestanden onbestraft binnenhalen: hoe lang nog?

Downloaden van muziek is legaal. In ieder geval tot begin 2008. Dan zal minister van Justitie Hirsch Ballin (CDA) de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van een tussentijdse evaluatie van het Nederlandse thuiskopiestelsel. Dat stelsel houdt in dat het kopiëren en downloaden van muziek zonder commercieel oogmerk niet strafbaar is. Hirsch Ballin onderzoekt momenteel of het nodig is om onderscheid te maken in het downloaden van legale en illegale bronnen. Dat laat de minister weten naar aanleiding van de Kamervragen die Arda Gerkens (SP) heeft gesteld.

De minister heeft zijn aandacht enige tijd geleden op het downloaden gevestigd op verzoek van brancheorganisatie NVPI. Die wil aandacht voor het ontbreken van een onderscheid tussen het downloaden van legale en illegale bronnen in de huidige thuiskopieregeling. In de Auteurswet (artikel 16c) is geen eis vastgelegd dat ‘de privékopie’ alleen van een legale bron afkomstig mag zijn. Hierdoor blijft er veel mogelijk binnen het Nederlandse downloadbeleid en kunnen van illegale bronnen kopieën worden gemaakt die op hun beurt wél legaal zijn. Een bestand dat zonder toestemming verspreid is op internet mag dus wel zonder problemen worden gedownload.

Deze ‘legaliteitseis’ is niet in de Auteurswet opgenomen, omdat de minister destijds vond dat het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie deze in hun Richtlijn ook niet gebruiken. Daarnaast vindt Hirsch Ballin dat een internetgebruiker niet zelf hoeft te beoordelen of de bron legaal is of niet. Ook betwijfelt hij of het onderscheid wel te handhaven zou zijn.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12