Rapport Stevens moet antwoord zijn op 'wildgroei aan auteursrechtenorganisaties' Rapport Stevens moet antwoord zijn op 'wildgroei aan auteursrechtenorganisaties'

Sena: "Ik snap niet waarom Koninklijk Horeca Nederland hier zoveel gif in pompt"

Rapport Stevens moet antwoord zijn op 'wildgroei aan auteursrechtenorganisaties'

Sena: "Ik snap niet waarom Koninklijk Horeca Nederland hier zoveel gif in pompt"

Onlangs verscheen het rapport van de Commissie Stevens waarin de klopjacht wordt geopend op onnodige regels in de cultuur- en vrije tijdsector. Een van de aanbevelingen daarin is het opzetten van een nieuw loket dat in één klap alle heffingen van auteursrechtenorganisaties verrekent. Dat is een wens die Koninklijk Horeca Nederland dat al jaren klaagt over een wildgroei aan nota's, al jaren koestert.

Sena: "Ik snap niet waarom Koninklijk Horeca Nederland hier zoveel gif in pompt"

Sinds november 2004 is de Commissie Stevens in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken bezig met een klopjacht op onnodige regels in Nederland. Onlangs verscheen een nieuw rapport, waarin aandacht voor de sectoren Cultuur en Vrije Tijd. Een van de aanbevelingen van de commissie is het openen van één loket waarvandaan auteursrechtenorganisaties gebruikers factureren. Nu ontvangen ondernemers nog rekeningen van de afzonderlijke organisaties. “Dat kunnen er wel tien zijn,” zegt Koninklijk Horeca Nederland. Onzin, zegt woordvoerder Anne Sevinga van Sena. “De meeste ondernemers hebben met niet meer dan twee organisaties te maken. In het geval van muziek zijn dat Buma en Sena. En wij proberen al jaren hele bedrijfstakken met één rekening te factureren.”

Maar Koninklijk Horeca Nederland is ‘blij met deze stap in onze strijd tegen auteursrechten’. Woordvoerder Anthony van der Klis: “Wij zijn al jaren bezig om dit onderwerp bij de minister onder de aandacht te brengen en hebben ook een actieve rol gespeeld om de Commissie Stevens hier op te wijzen. De laatste jaren is er namelijk een wildgroei aan dit soort organisaties ontstaan en de horeca wordt als melkkoe gebruikt. Inmiddels zijn er tien organisaties die rekeningen sturen. Je hebt de Buma, de Sena, de Videma, het reprorecht het leenrecht enzovoorts. Door een nieuw loket in te voeren, kunnen de administratie kosten gedrukt worden. Daarnaast willen we transparante rekeningen, zodat je weet waarvoor je betaalt.”

Sevinga begrijpt de roep om slechts één loket wel, maar noemt het ‘eigenlijk niet fair om de hele handel op één hoop te gooien’. “Het gaat in de horeca eigenlijk alleen om de rekeningen van Buma en Sena. Met al die andere vormen van auteursrecht hebben de meeste ondernemers niets te maken. Wij voeren al jaren gesprekken met verschillende bedrijfstakken om slechts één Sena-factuur te sturen. Die wordt dan omgeslagen en verrekend met de afzonderlijke ondernemers. Ik snap niet waarom Koninklijk Horeca Nederland hier zoveel gif in pompt. Ze roepen altijd dat het allemaal goedkoper moet. Door slechts een nota van alle verschillende auteursrechtenorganisaties te sturen wordt het niet goedkoper. Als club A een rekening stuurt voor 10 euro en club B doet dat ook, wordt de gezamenlijke rekening echt niet 15 euro.”

Overigens stuurt de Sena al jaren slechts één nota naar Koninklijk Horeca Nederland voor de 16.000 leden. Van der Klis is daar blij mee: “Dat heeft al een besparing teweeg gebracht. Met Buma zijn we continu in gesprek om tot een soortgelijke oplossing te komen.” Een combinatie van de Buma en de Sena rekening is daarbij denkbaar. Noortje de Bakker: “Wij zijn met Koninklijk Horeca Nederland in gesprek om in samenwerking met Sena te komen tot een efficienterere wijze van facturering.”

Buma ziet dus wel mogelijkheden voor een dergelijk loket en heeft inmiddels de eerste stappen ondernomen om efficiënter te werken. Woordvoerder Noortje de Bakker: “Buma/Stemra heeft gedeeltelijk te maken met dezelfde gebruikers en rechthebbenden van andere rechtenorganisaties. Dus daar waar het logisch is, ligt samenwerking voor de hand. Wij hebben in dat kader al een jaar geleden het initiatief genomen om daar waar overlap is, te komen tot het verzenden van één factuur.”

Maar de kans dat een nieuwe organisatie als loket gaat functioneren is volgens De Bakker ‘niet aan de orde’. “Immers, Buma/Stemra is van overheidswege aangewezen als het loket dat verantwoordelijk is voor de exploitatie - het incasseren en uitkeren van vergoedingen - en het management van muziekauteursrechten voor de bij haar aangesloten componisten, tekstdichters en muziekuitgeverijen.” En dus zal Buma in de toekomst zelf die loketfunctie op zich moeten nemen, willen de aanbevelingen van Stevens doorgevoerd kunnen worden. De Bakker: “Dat is niet aan ons ter beoordeling, wat niet weg neemt dat wij uiteraard altijd bereid zijn om een dergelijke rol te vervullen.”
advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12