Het regent rechtzaken in radioland

ID&T en Arrow volgen Kink in gang naar de rechter

Kink FM stapte naar de rechter om een dwangsom op te leggen in het geval de frequentie verdeling per 1 juni 2003 niet rond is. Nu volgen ook ID&T en Arrow. De laatste eist een tijdelijke verdeling omdat de definitieve verdeling alweer vertraging op heeft gelopen.

ID&T en Arrow volgen Kink in gang naar de rechter

Omdat de Tweede Kamer vlak voor het kerstreces geen overeenstemming kon bereiken over de verdeling van de etherfrequenties is besloten een onafhankelijke commissie in het leven te roepen. Die moet in februari met een toetsplan komen. Door het aanstellen van een commissie voldoet het kabinet aan de eis om voor 1 januari meer duidelijkheid te geven in de uiteindelijke verdeling van de negen etherfrequenties. Maar het gaat Kink FM niet ver genoeg. Veronica/Kink stapt nogmaals naar de rechter om de eerdere eis, dat de verdeling per 1 juni 2003 rond moet zijn, kracht bij te zetten en vraagt de rechter een dwangsom op te leggen. Maar inmiddels zijn ook zijn ook Arrow en ID&T, in afwachting van een eigen frequentie, bij de rechtbank langsgegaan. Ook Colorful Radio overweegt juridische stappen. Aan de hand van het toetsplan zullen negen, nu zijn dat er zeven, beschikbare frequenties worden verdeeld. Van die negen frequentiekavels die worden vergeven gaan er vijf naar commerciële stations. Twee van de overige vier gaan er naar alternatieve radiostations en waarschijnlijk één naar een Nederlandstalig station en één naar een klassiek station. De huidige zeven gebruikers die ooit een tijdelijke frequentie kregen toegewezen waaronder bijvoorbeeld Sky-radio en 538, hebben minder haast. Het zijn juist de nieuwkomers die financieel een minder lange adem hebben. Zo moest ID&T vorig jaar een deel van het personeel ontslaan. ID&T, een dance-label en party-organisator, is relatief een nieuwkomer op de commerciële radiomarkt en wacht nu drie jaar op een eigen frequentie. Stationmanager Olaf Boswijk heeft er weinig vertrouwen in dat het kabinet de deadline van 1 juni zal halen: “Wij zijn dus ook maar vast met een kort geding begonnen.” Toch heeft Boswijk er alle vertrouwen in ooit een etherfrequentie te bemachtigen: “Wij zijn niet gericht op de hitlijsten, dus in dat opzicht komen wij in aanmerking voor een alternatief kavel. Ik denk dat dat onze kansen vergroot. Die twee alternatieve kavels zullen zeker naar Kink en naar ID&T gaan.” Maar als het aan Martin Bosma ligt gaat één van die zogenaamde ‘pop non-mainstream’ frequenties naar Colorful Radio. Bosma, directeur van NRG, de exploitant van Colorful Radio, heeft nog geen rechtzaak aangespannen: “Aan de voorwaarde om voor 1 januari duidelijkheid te verschaffen heeft het kabinet voldaan. Ik denk dat het niet erg slim is om nu al een zaak te beginnen. Maar als binnen één of twee maanden blijkt dat de deadline van 1 juni niet gehaald wordt zullen wij ook naar de rechter stappen.” Ad Ossendrijver, directeur en oprichter van Arrow Classic Rock, is evenals Kink en ID&T, een kort geding begonnen: “Wij zijn van mening dat er al sprake is van vertraging en de rechter had 11 oktober 2003 toegezegd dat de eerstvolgende vertraging reden was over te gaan tot een nieuwe tijdelijke verdeling. Eerst moet die commissie met een goed verhaal komen, dan moet de kamer akkoord gaan en moet het nieuwe kabinet alles voor 1 juni verdeeld hebben. Ik heb daar geen vertrouwen in”. Of Arrow voor een commercieel of een alternatief kavel gaat, wil Ossendrijver nog niet zeggen: “Dat is allemaal een strategisch spel. Die kavels zijn bij een tijdelijke verdeling niet relevant, omdat de politiek in dat geval over twee jaar weer een nieuw ei zal hebben uitgebroed.”