Vertrekkend Tivoli directeur: 'Je moet er wel fris in kunnen blijven staan'

Dick te Winkel gaat weg vanwege uitstel nieuwbouw

Dick te Winkel, directeur van Tivoli, zal dit najaar zijn functie neerleggen. De staat van het huidige pand en het vooruitschuiven van de nieuwbouw hebben tot deze beslissing geleid.

Dick te Winkel gaat weg vanwege uitstel nieuwbouw

Dick te Winkel, directeur van popzaal Tivoli in Utrecht, legt dit najaar zijn functie neer. Na acht jaar de scepter te hebben gezwaaid, vindt hij het nu genoeg geweest. Het uitstel van de nieuwbouw van Tivoli speelt een belangrijke rol in de die beslissing. Daarnaast vindt te Winkel het tijd voor een verandering van werkomgeving. Tivoli groeit al een tijd uit zijn voegen. De zaal ligt op een ongemakkelijke locatie, midden op de Oudegracht in Utrecht. "Als je alleen met een bakfiets een PA naar binnen kan rijden, heb je een probleem," zegt te Winkel moedeloos. De logistieke problemen leidden jaren geleden al tot discussies over nieuwbouw. Oorspronkelijk was het plan in 2005 een nieuw pand klaar te hebben. Maar de gemeente besloot de nieuwbouw van de popzaal te koppelen aan een renovatie van het complete stationsgebied in Utrecht. "We hebben om strategische redenen daarmee ingestemd. De enige plaats om nieuwbouw neer te zetten in het centrum is in dat stationsgebied. Dan is het logisch dat je meegaat in zo’n plan.", zegt de Tivoli-directeur. Maar meegaan in de renovatie van het complete stationsgebied zorgde voor een verdere vertraging van de nieuwbouw, ondanks de toezegging van de Utrechtse politiek dat het nieuwe gebouw in 2005 klaar zou zijn. Het nieuwe onderkomen, waarin Tivoli zal samengaan met Vredenburg en Jazzpodium SJU, is waarschijnlijk pas in 2008 gereed. En tot die tijd zit Tivoli op de Oudegracht met grote logistieke en milieuproblemen. Te Winkel: "Het gebouw hangt letterlijk met plakband aan elkaar." De gemeente heeft toegezegd Tivoli zo veel mogelijk te helpen om op de huidige locatie te overleven. Maar veel van de problemen zijn niet door de gemeente op te lossen. Te Winkel: "We kunnen de gemeente moeilijk vragen de gracht te dempen zodat er hier een vrachtwagen voor de deur kan komen. De intenties van de gemeente zijn ongetwijfeld goed, maar wij moeten ermee dealen." De problemen van Tivoli leggen een grote claim op de organisatie. Er kunnen niet echt nieuwe dingen ontwikkeld worden. "Alle energie, tijd en geld zit in het openhouden van het pand aan de Oudegracht." De Tivolidirecteur ziet zichzelf niet meer als de aangewezen persoon om deze taak uit te voeren. "Je moet er wel fris in kunnen blijven staan." Berichten dat Dick te Winkel het productiebureau van Tivoli gaat runnen, waarin onder andere de culinaire voorstellingen van Ronald Giphart en Pierre Wind en het Tivoli Writers Block zitten, kan hij zelf bevestigen noch ontkennen. "blijf beschikbaar voor een aantal zaken binnen Tivoli." De zoektocht naar een nieuwe directeur begint over enkele weken.