Minister laat deur voor nachtleven potdicht

Sluiting podia vooral om reisbewegingen te beperken

Minister Van Engelshoven van OCW voelt niets voor de oproep van cultuurwethouders om meer perspectief te bieden aan het nachtleven. De wethouders van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam publiceerden zondag een open brief in de Volkskrant, waarin ze opriepen nachtcultuur serieus te nemen en te werken aan perspectief. De minister houdt de deur voor het nachtleven evenwel potdicht. In het debat over de cultuurbegroting antwoordde ze op vragen uit de Kamer: 'Ik begrijp de zorgen en dance is belangrijk exportproduct. Maar we moeten de afweging maken: wat kan veilig? En dit kan op dit moment niet veilig.'

Daarmee ging Van Engelshoven voorbij aan de mogelijkheid om na te denken over perspectieven voor komende zomer, waar de cultuurwethouders op aandringen. De minister ging wel uitgebreid in op de 40 miljoen die ze uittrekt voor vrije producenten. Na vragen uit de Kamer besloot de minister niet langer alleen geld uit te geven aan instellingen die normaal ook al subsidie krijgen, maar ook aan makers die normaal gesproken in de vrije markt opereren. Het gaat om producenten die kosten gemaakt hebben voor aangepaste programmering in het najaar van 2020. Die kosten kunnen ze deels vergoed krijgen, mits ze opnieuw investeren in nieuw programma. Het gaat om zelfstandigen en ondernemingen, theaters en muziekvoorstellingen. 'Mega festivals' kunen geen beroep op de regeling doen.

Theaters en concertzalen in Nederland moesten de afgelopen maand niet zozeer dicht uit angst voor besmettingen tijdens voorstellingen, maar vooral om reisbewegingen te voorkomen. Ze gaf daarmee voorzichtig antwoord op de vraag van SP-Kamerlid Peter Kwint naar aanleiding van bericht in de media over ruzie in het kabinet. Sluiting van theaters zou intern betwist worden, omdat in theaters en concertzalen eigenlijk geen besmettingshaarden bekend zijn. Concertzalen houden over het algemeen immers buitengewoon goed rekening met de afstandsregels. Dat beaamde Van Engelshoven.

Het leidde tot een van de clashes tussen de minister en de linkse oppositie. SP'er Kwint wees de minister direct op 'de reisbeweging zelve', de luchtvaart. Daar legde het kabinet geen maatregelen op. De minister weerde af met een twijfelachtig argument in de politieke arena: 'We helpen elkaar niet als we steeds gaan zeggen: waarom zij wel en ik niet.' GroenLinks Kamerlid Niels van den Berge beet terug: 'Het is kiezen in schaarste.'

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12