De Popprijs wordt dit jaar niet uitgereikt

Buma Cultuur en Ntb vinden het geen jaar voor een feestje

Trouwe volgers van ESNS zagen het al een beetje aankomen: het traditionele gat in het programma waar normaal gesproken de Popprijs wordt uitgereikt, ontbreekt. Gaat de Popprijs niet door? En waarom dan niet? Eindelijk is er op die vragen een antwoord: nee, de Popprijs wordt inderdaad niet uitgereikt. En waarom niet? 'Omdat de Nederlandse muzieksector bijzonder hard getroffen is door de coronamaatregelen, is de toekenning van de Popprijs met alle daarbij behorende feestelijkheden momenteel niet op zijn plaats', aldus initiatiefnemers Buma Cultuur en kunstenaarsbond Ntb.

Volgens Buma Cultuur directeur Frank Helmink was het een lastige afweging. 'Het is zeker geen eenvoudige beslissing om te breken met een traditie die haar oorsprong vindt in 1986 toen de Popprijs voor het eerst werd uitgereikt. Deze onderscheiding is sindsdien uitgegroeid tot één van de belangrijkste prijzen in de Nederlandse popcultuur. Maar gezien de situatie waarin de Nederlandse muzieksector nu al vanaf maart vorig jaar probeert het hoofd boven water te houden, past geen feestelijke uitreiking van de Popprijs. Het grote aantal gedwongen ontslagen, componisten en muzikanten die voor een groot deel hun inkomsten zijn kwijtgeraakt, evenementen en festivals die niet door kunnen gaan, organisaties en bedrijven die interen op hun moeizaam opgebouwde reserves en ternauwernood kunnen overleven, vormen niet het juiste decor voor een prijsuitreiking. Wat onze muzieksector nu nodig heeft, is een perspectief, erkenning voor de zorgelijke situatie waarin het nu verkeert en structurele ondersteuning vanuit de overheid. Zodat de Nederlandse muziekcultuur niet alleen beschermd wordt en bewaard blijft, maar ook na de crisis kan blijven floreren.'

Het is een opvallende redenering, want je kunt natuurlijk heel eenvoudig redeneren dat Nederlandse muzikanten die het afgelopen jaar impact hadden - Eefje de Visser bijvoorbeeld, of Di-Rect, Danny Vera - allemaal te kampen hebben met terugvallende inkomsten. De geldprijs die hoort bij de belangrijkste onderscheiding in de Nederlandse popmuziek is niet gering. Frank Helmink: 'De geldprijs van €10.000,- die verbonden is aan de Popprijs, blijft niet in kas maar wordt ingezet ter ondersteuning van componisten, tekstschrijvers en uitvoerende muzikanten. Ik ga ervan uit dat we tijdens ESNS 2022 weer een Popprijs uitreiken.'

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12