Wethouder Utrecht: "Twee ton minder subsidie TivoliVredenburg", einde RASA in zicht

"Andere steden kijken bezorgd naar aanstaande concurrentie TivoliVredenburg"

Ingmar Griffioen ,

Utrecht wil vanaf 2017 twee ton bezuinigen op de subsidie aan TivoliVredenburg (Muziekpaleis) en vijf ton op wereldmuziekpodium RASA. Dat staat in de voorjaarsnota. Cultuurwethouder Frits Lintmeijer (GroenLinks) legde vandaag bij een rondleiding door het muziekgebouw in aanbouw uit dat de stad zo fors moet bezuinigen (structureel 50-60 miljoen op jaarbasis) dat de subsidiekorting onvermijdelijk is. Volgens hem komt de exploitatie niet in gevaar. De wethouder wil dat RASA in de nieuwe organisatie opgaat. TivoliVredenburg moet 21 juni 2014 de deuren openen.

Tivoli, Vredenburg en (het vorig jaar gesneuvelde) SJU Jazzpodium gaan op in één organisatie, die jaarlijks 7,5 miljoen euro ter beschikking zou krijgen om vijf zalen met een totale capaciteit van 5500 man te programmeren. De wethouder benadrukte dat hij daarnaast EKKO en Tivoli de Helling "in stand wil houden voor de kleinere, experimentele, pop en avant-garde programmering". Voor Wereldmuziekpodium RASA ziet de toekomst er somberder uit met een korting van 2/3 van de huidige subsidie van 750.000 jaarlijks. "We zijn in gesprek of de organisatie op termijn hierheen komt. RASA zou prima in de cross-over of jazz-zaal kunnen programmeren." De resterende 250.000 kan RASA dan volgens de bewindvoerder volledig voor de programmering aanwenden. Dat is nog niet definitief, want Lintmeijer wil eerst de TivoliVredenburg organisatie optuigen en dan verder kijken. "Maar ik heb twee jaar geleden al gezegd dat ze er rekening mee moeten houden."

Na forse bezuinigingen moet Muziekpaleis nieuw verdienmodel bedenken

Hoewel Utrecht rigoureus moet bezuinigen ("dat kan incidenteel tot 100 miljoen per jaar oplopen") blijven veel cultuurbudgetten overeind tot eind 2016, wanneer de huidige periode afloopt. Dat geldt ook voor TivoliVredenburg. Het totale budget voor cultuur in de programmabegroting blijft tot 2016 ook gelijk met 40 miljoen euro per jaar, waarna het volgens de voorstellen in de voorjaarsnota teruggaat naar 37 miljoen euro. Lintmeijer geeft toe dat de geplande subsidiekorting van 0,2 miljoen vanaf 2017 voor het Muziekpaleis "fors" is en dat het allemaal nog "spannend" is voor de nieuwe organisatie die nu nog zelfstandige panden bestiert. "Maar ze hebben nog drie jaar de tijd om met een goed verdienmodel te komen."

In 2012 werd het Muziekpaleis nog geconfronteerd met 13 miljoen euro aan tegenvallers en hing de organisatie een jaarlijks exploitatietekort van 813.000 euro boven het hoofd. Wethouder Victor Everhardt (Stationsgebied) wist die kosten deels te dekken met de potjes voor de post onvoorzien van Muziekpaleis en Stationsgebied en door versobering van de bouw. Het resterende tekort van 2,8 miljoen wilde hij in de huur verrekenen, wat een huurverhoging van 118.000 per jaar voor de Stichting zou betekenen. Die huurstijging is volgens zijn collega van cultuur van de baan. "Dat wordt weer gedekt door de gemeente, dus drukt niet op de exploitatie."

Andere steden bevreesd voor concurrentie en nieuwe directeur
Dat Utrecht er een groot, modern en uitstekend bereikbaar muziekverzamelgebouw bij krijgt, is andere podia en steden niet ontgaan. Naar verluidt wordt onder meer in Amsterdam (HMH, Melkweg, Paradiso) en Tilburg (013) al rekening gehouden met nieuwe, serieuze concurrentie vanaf het seizoen 2014/2015. Lintmeijer heeft dergelijke signalen ook opgevangen. "We merken dat heel veel partijen met een bezorgde blik naar ons kijken of juist willen samenwerken." De wethouder geeft vooral hoog op over de mogelijkheden tot regionale en stedelijke samenwerking. "Dit gebouw leent zich daar uitstekend voor."

In april maakte Lintmeijer bekend een bureau in te schakelen om een geschikte directeur voor TivoliVredenburg te zoeken. Volgens Vredenburg-directeur Nanette Ris kan die zoektocht ieder moment beginnen. Zelfs is ze niet beschikbaar, zoals ze bij haar aanstelling begin 2010 al vertelde. Nu zegt ze: "Het zou goed zijn als er 1 januari, uiterlijk een half jaar voor de opening, een nieuwe directeur is. Die kan dan verdergaan met waar Margriet (Van Kraats, directeur Tivoli, IG.) en ik het naar toe brengen: één gezamenlijk gebouw." Een geschikte directeur vinden is niet zo eenvoudig meent Ris, maar wel van groot belang. "Je wilt niet in een afgebouwd huis beginnen, waar je bij wijze van spreken niks meer over de gordijnen kan zeggen."

De fotoreportage van de rondleiding door TivoliVredenburg bekijk je hier. Op 21 juni 2014 wil TivoliVredenburg de deuren openen. De bedragen in de voorjaarsnota zijn niet definitief. De nota moet nog door twee raadscommissies en (op 27 juni) door de gemeenteraad bekeken worden.