De Thuiskopie bepleit heffingen op smartphones, tablets en pc's

Stichting wil in 2013 voor 60 miljoen euro aan nieuwe heffingen invoeren

Ingmar Griffioen ,

Stichting de Thuiskopie wil in 2013 nieuwe heffingen ter waarde van 60 miljoen euro invoeren om het verlies door kopieerschade op te vangen. Het zou gaan om heffing op de aanschaf van onder andere smartphones, laptops, tablets, pc's en geheugenkaartjes. Ook zou de stichting de hoogte van de vergoedingen willen opvoeren. Dat meldt Webwereld. Fabrikanten van hardware protesteren, zij menen dat het bedrag volledig buitenproportioneel is gezien de werkelijke kopieerschade.

Stichting de Thuiskopie verdeelt geïnde Thuiskopievergoedingen onder de auteursrechthebbenden. De plannen van de Thuiskopie kwamen naar buiten tijdens de eerste onderhandelingsronde met overlegorgaan SONT (Stichting Onderhandelingen Nationale Thuiskopievergoeding). Verschillende bronnen zouden tegenover Webwereld bevestigd hebben dat de Thuiskopie het totale bedrag aan vergoedingen voor 2013 op 60 miljoen euro schat. De hardwarefabrikanten willen de daadwerkelijke schade van thuiskopiëren voor rechthebbenden onderzoeken en hebben consultancybureau Price Waterhouse Coopers daartoe opdracht gegeven

Thuiskopieheffingenstelsel?
Er is nu in Nederland alleen een heffing op verkochte lege dragers als cd's en dvd's, zoals is bepaald in de sinds 2002 geldende thuiskopieregeling. Consumenten gebruiken echter steeds minder lege cd's om muziek te kopiëren, maar juist nieuwe apparaten als mp3-spelers, harddiscs en smartphones. Daarom willen de Thuiskopie en Stichting NORMA, die beide thuiskopiegelden innen en verdelen, de regeling uitbreiden met nieuwe technologieën. Nadat in 2007 mismanagement en het oppotten van ruim 50 miljoen euro door Stichting de Thuiskopie naar buiten kwamen, besloot toenmalig minister van Justitie Hirsch Ballin 2007 de regeling te bevriezen tot 2009 om onderzoek te doen. Daarmee bleef de heffing op beschrijfbare schijfjes in stand. Hirsch Ballin verlengde die bevriezing later tot 1 januari 2013.

Eerder deze maand bleek dat een tijdelijke regeling voor thuiskopieheffingen aanstaande is. Dat kwam naar voren uit een brief die demissionair staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op 3 juli naar de Tweede Kamer zond. Het thuiskopiestelsel blijft daarmee voorlopig in stand. Teeven kwam april 2011 met het idee om een downloadverbod in te voeren en het stelsel per 1 januari 2013 af te schaffen. Het downloadverbod werd echter door een ruime kamermeerderheid afgeschoten. Omdat de bevriezing van het thuiskopiestelsel automatisch eindigt op 1 januari 2013, was een tijdelijke regeling voor het stelsel onvermijdelijk geworden. Dit "omdat Europese regels voorschrijven dat auteurs recht hebben op een billijke vergoeding van de schade die ontstaat doordat een lidstaat thuiskopieën toelaat. In de praktijk komt dat neer op een herziening van de heffingen op dragers per 1 januari 2013", schreef Teeven.