Europees hof verbiedt verplichte copyright-filter voor hosters

Belgische auteursrechtenorganisatie SABAM haalt weer bakzeil

Ingmar Griffioen ,

Het dwingen van een hoster (webhosting partij) of sociaal netwerk tot filtering van het delen en uploaden van bestanden door gebruikers, is ongeoorloofd. Het hoogste Europese gerechtshof verbiedt een algemene filterplicht voor illegale bestanden, meldt Webwereld. Die plicht eiste de Belgische auteursrechtenorganisatie SABAM in een zaak tegen sociale netwerksite Netlog, die al jarenlang speelt. SABAM pleit voor vooraf en permanent filteren.

'Filterplicht tast grondrechten aan'

De Belgische rechter had vragen over de door SABAM gewenste copyright-filter voorgelegd aan het Europese hof, die zich vandaag in haar oordeel duidelijk keerde tegen de maatregel. Het hof oordeelde dat een dergelijke filterplicht de grondrechten van Netlog-gebruikers zou aantasten (te weten hun recht op bescherming van persoonsgegevens en hun vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie), dit omdat zo'n filter feitelijk inhoudt dat de informatie "wordt geïdentificeerd, systematisch geanalyseerd en verwerkt". Ook zou een filter een ernstige aantasting van de vrijheid van ondernemerschap van Netlog zou betekenen (omdat die op enorme kosten wordt gejaagd).

'Onvoldoende onderscheid tussen legale en illegale inhoud'
Het hof vreest ook dat het filter kan leiden tot het blokkeren van legale communicatie. "Daarnaast zou het rechterlijk bevel afbreuk kunnen doen aan de vrijheid van informatie, aangezien dat systeem mogelijkerwijs onvoldoende onderscheid maakt tussen legale en illegale inhoud, zodat de toepassing ervan zou kunnen leiden tot blokkering van legale communicatie."

Daardoor zou volgens het hof een nationale rechter die een rechterlijk bevel uitvaardigt om de hostingdienstverlener te verplichten het filtersysteem te installeren "niet voldoen aan het vereiste dat een juist evenwicht wordt verzekerd tussen enerzijds het intellectuele-eigendomsrecht en anderzijds de vrijheid van ondernemerschap, het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie".

SABAM weer in ongelijk gesteld
Het EU-Hof kwam in november vorig jaar al tot een vergelijkbare uitspraak in een vergelijkbare rechtzaak. Toen voerde SABAM een proces tegen de accessprovider Scarlet/Tiscali. "Het blokkeren van het inbreukmakende verkeer heeft te veel gevolgen voor zowel internetserviceproviders als internetgebruikers", was toen de conclusie van het hof.