Piratenpartij daagt BREIN voor de rechter

Nederlandse partij gaat juridisch in de tegenaanval

Ingmar Griffioen ,

De Nederlandse Piratenpartij heeft de Stichting BREIN voor de rechter gedaagd. De partij eist in een kort geding dat de opgelegde Pirate Bay-blokkade onmiddellijk opgeschort wordt. De Piratenpartij legt zich daarmee niet zomaar neer bij de uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag die vrijdag oordeelde dat de Piratenpartij moet stoppen met het toegankelijk houden van The Pirate Bay. Dat deed de rechter na een klacht van piraterijbestrijder BREIN.

De 'Piraten gaan in de tegenaanval', zo laat de partij weten op haar eigen blog. De partij vindt dat 'de beschikking op een oneigenlijke manier verkregen is' en dat daarmee het ex parte-verbod feitelijk van de baan is. Ook zou BREIN 'de verkregen ex parte misbruiken om onder dreiging van het verbeurd verklaren van boetes verregaande extra eisen te stellen'. Dat zou de 'beschikking op onaanvaardbare wijze oprekken', zo meent de Piratenpartij.

Het steekt de partij verder dat de rechtbank 'het verzoek om gehoord te worden naast zich neer heeft gelegd'. 'Te meer daar BREIN zelf wel in staat gesteld is geweest om met een aangepaste eis te komen'. De Piratenpartij maakt ook bezwaar tegen de dwangsom die de rechter vrijdag oplegde: 'het absurd hoge toegewezen boetebedrag van €10.000 per dag(deel) tot een maximum van €1.000.000'.

Nadat BREIN eerder voor elkaar kreeg dat providers Ziggo en XS4All sinds 1 februari via een filter doorgifte van The Pirate Bay moesten blokkeren, richtte de stichting het vizier op Nederlandse proxysites die 'de omzeiling van de Pirate Bay blokkade zouden faciliteren'. Eind vorige maand daagde de piraterijbestrijder meerdere proxysites voor de rechter, de meeste kozen vervolgens eieren voor hun geld. Vrijdag was de Nederlandse Piratenpartij aan de beurt. Ook deze partij zorgde via een proxy dat The Pirate Bay bereikbaar bleef en ook zij haalde vanwege juridische dreiging door BREIN de proxy offline.

Eerder weigerde de Piratenpartij nog gevolg te geven aan de eis van BREIN. Voorzitter Dirk Poot reageerde toen: "Als wij daaraan zouden toegeven, zou BREIN dat onmiddellijk uitspelen tegen vele andere particulieren." Ook zou de klopjacht van BREIN volgens Poot naast onterecht ook zinloos zijn. "Er is een overvloed aan open proxy’s te vinden op het internet. Op bijna elke daarvan is The Pirate Bay te bereiken, zelfs met één enkele URL. En als je bereid bent wat meer moeite te doen, zijn er nog vele andere manieren om de site te bereiken."

De juridische discussie gaat ondertussen voort over het inzetten van een ex parte bevel, een verstrekkend middel dat houders van intellectuele eigendomsrechten in staat stelt een einde te maken aan een dreigende inbreuk, zonder dat de aangeklaagde daarover gehoord hoeft te worden. Advocatenkantoor SOLV liet eerder in een reactie weten dat dit bevel onterecht is toegewezen. "De partij tegen wie het bevel zich richt, kan dan niets anders doen dan gehoor geven aan het verbod, anders verbeurt hij de dwangsommen", zo schreef SOLV op zijn website. Omdat de gevolgen zo verstrekkend zijn, mag een ex parte bevel alleen toegewezen worden als het om een spoedeisend geval gaat, waarbij de schade voor de rechthebbende onherstelbaar is en er sprake is van een zeer duidelijk inbraakgeval.

Een datum voor de zitting van de door Piratenpartij Nederland gestarte procedure is nog niet bekend. Wordt vervolgd.