Salaris directie Buma/Stemra bekend: ruim boven Balkenende-norm

Omzet Buma stijgt licht, omzet Stemra daalt

Atze de Vrieze ,

In het jaarverslag van Buma/Stemra is dit jaar voor het eerst het salaris van de directie bekend gemaakt. Directievoorzitter Hein van der Ree verdiende vanaf 1 mei 2010 200.000 euro, exclusief pensioenafdracht. Op jaarbasis is dat ongeveer 300.000 euro.

Omzet Buma stijgt licht, omzet Stemra daalt

In het jaarverslag van Buma/Stemra (pdf) is dit jaar voor het eerst het salaris van de directie bekend gemaakt. De nieuwe directievoorzitter Hein van der Ree verdiende vanaf zijn aantreden op 1 mei 2010 200.000 euro, exclusief pensioenafdracht. Op jaarbasis zou dat ongeveer 300.000 euro zijn. Flink boven de Balkenende-norm, maar wel aanzienlijk minder dan zijn voorganger Cees Vervoord, die halverwege 2010 afscheid nam. Vervoord verdiende in 2010 379.000 euro, exclusief pensioenafdracht. Hij nam afscheid per 1 augustus.

Directeur juridische zaken Cees van Rij verdient 233.900 euro. Ook het totale honorarium van het bestuur is bekend gemaakt. Buma/Stemra is daar jaarlijks 95.400 euro aan kwijt. De auteursrechtenorganisatie lijkt zo voorzichtig tegemoet te komen aan de roep om meer transparantie binnen de organisatie. Zo worden ook voor het eerst de nevenactiviteiten van het bestuur opgesomd.

Juist het salaris van de directeur was afgelopen week nog inzet van een mediarel. Buma-bestuursleden Henk Westbroek en Hans Kosterman beklaagden zich in de Volkskrant over het gebrek aan transparantie binnen de organisatie. Zo mochten zij bij de aanstelling van Hein van der Ree niet weten wat zijn salaris was, terwijl ze er wel hun goedkeuring over moesten geven. In de Volkskrant zegt Westbroek vandaag dat bestuursvoorzitter Konrad Boehmer hem naar aanleiding van zijn tirade in de krant een spreekverbod heeft opgelegd.

Het jaarverslag meldt dat de gezamenlijke omzet van Buma/Stemra in 2010 licht gestegen is ten opzichte van 2009, van 136 naar 140 miljoen euro. En dat terwijl de omzet van Stemra net als in vorige jaren terug liep, van 41 naar 36 miljoen euro. Dat heeft volgens het jaarverslag te maken met de teruglopende verkoop van geluidsdragers. Stemra zag zich onlangs al genoodzaakt om het kostenpercentage te verdubbelen.

Buma zegt ook last te hebben van de terugloop van het aantal grote concerten. "Waren in voorgaande jaren optredens van artiesten als U2, Madonna, Coldplay, maar ook die van Marco Borsato en Guus Meeuwis grote inkomstenbronnen, in 2010 waren er beduidend minder van dit soort evenementen. Dat de teruggang bij Podia beperkt is gebleven en er toch nog een omzet van 19,9 miljoen euro is gegenereerd, is te danken aan de extra inspanningen bij de meer kleinschalige en vaak eenmalige evenementen. Bij het opsporen en onderzoeken van relevante optredens is in 2010 voor het eerst gebruik gemaakt van technologie die automatisch websites opspoort met informatie over evenementen."

De organisatie zegt met vertrouwen naar de toekomst te kijken en richt zich dan met name op staatssecretaris Teeven. Die wil een downloadverbod invoeren, een maatregel die Buma/Stemra toejuicht. Minder gerust zal de organisatie zijn over de wet verscherpt toezicht op collectief beheersorganisaties, die Teeven ook door de Kamer heen wil loodsen. Daarin wil Teeven onder meer aan banden leggen dat cbo's beleggen met het geld dat ze onder auteurs moeten verdelen.

In 2010 verdienden Buma en Stemra gezamenlijk zo'n 13 miljoen euro. Dat is hard nodig om de kosten van de organisatie te dekken en zo onder de norm te blijven uit het Akkoord van Cannes. " De administratiekosten die wij bij Stemra in rekening mogen brengen in het kader van ondermeer het Cannes-akkoord zijn al jaren niet meer kostendekkend. De beleggingsopbrengsten zijn inmiddels een stabiele tweede bron van baten geworden. Zij dragen ertoe bij dat Buma van de Europese sociétés jaar na jaar het laagste kostenniveau heeft en daardoor ook de hoogste distributieratio."