Nieuw hoofdredacteur KindaMuzik: "Hapsnap stukjes zijn enorm 2005"

Martijn ter Haar wil muzieksite spraakmakender maken

Atze de Vrieze ,

KindaMuzik heeft een nieuwe hoofdredacteur. Per direct voert Martijn ter Haar de scepter over de muziekwebsite. Hij volgt Wilco Leening op, die KindaMuzik al enige tijd geleden verliet. Ter Haar is een bekend gezicht bij het online magazine. Als schrijver en redacteur is hij al jaren actief, met name als metal specialist.

Martijn ter Haar wil muzieksite spraakmakender maken

KindaMuzik heeft een nieuwe hoofdredacteur. Per direct voert Martijn ter Haar de scepter over de muziekwebsite. Hij volgt Wilco Leening op, die KindaMuzik al enige tijd geleden verliet. Ter Haar is een bekend gezicht bij het online magazine. Als schrijver en redacteur is hij al jaren actief, met name als metal specialist. Ook werkt hij voor Subjectivisten en opiniesite GeenCommentaar. "Ik ben van plan KindaMuzik scherper te profileren", zegt hij. "Er moet duidelijker een mening naar voren komen."

Volgens Ter Haar ziet KindaMuzik zichzelf tussen OOR en Gonzo Circus, met het Lowlands-publiek als belangrijkste doelgroep. "Maar dan focussen we ons wel op de onderkant van het Lowlands-programma, de aankomende bands. Op dit moment blijft er nog veel laaghangend fruit hangen, interessante muziek die nog niet de aandacht krijgt die het verdient. Ik wil dat we ons nadrukkelijker uitspreken voor of tegen bands, het moet niet vlak zijn. En als we iets goed vinden, moeten we het over langere tijd op de voet volgen."

Ook moet meer ruimte ontstaan voor columns. "Wij noemen het liever blogs, dat klinkt laagdrempeliger. Theo Ploeg doet dat de laatste tijd goed op de OOR site. Bij GeenCommentaar zie ik ook dat het soms goed kan werken om er hard in te gaan. Je wilt dat over je stukken gepraat wordt."

Schrijvende journalistiek is daarbij het uitgangspunt. Korte videoreportages blijft de site maken, maar tekst vormt de kern. "Audio en video zijn lastig wat betreft rechten. We hebben geen geld om die zelf te betalen, dus we kunnen alleen muziek integreren van platforms als YouTube en Spotify." Een eigen dienst a la 22tracks ziet Ter Haar niet snel ontstaan. "Wij zijn in eerste instantie een schrijverscollectief."

"Er zijn vrij veel sites die recensies schrijven, maar wij onderscheiden ons door ook langere achtergrondartikelen te maken. Daar is veel angst voor, merk ik, het moet allemaal kort en puntig. Maar ik zie juist een tegenreactie: mensen willen inhoud. Dat zie je ook aan een site als Pitchfork, die met zijn ellenlange recensies wereldwijd toonaangevend geworden is. Je moet een goede mix hebben tussen korte en lange stukken, maar het tijdperk van infotainment is voorbij. Hapsnap stukjes zijn enorm 2005."