Consumentenautoriteit gaat hard optreden tegen secondary ticketing bureaus Consumentenautoriteit gaat hard optreden tegen secondary ticketing bureaus

“We gaan de trap van bovenaf schoonvegen”

, Erik Zwennes

Consumentenautoriteit gaat hard optreden tegen secondary ticketing bureaus

“We gaan de trap van bovenaf schoonvegen”

Erik Zwennes ,

Het Ministerie van Economische Zaken gaat hard optreden tegen secondary ticketing bureaus. Toezichthouder de Consumentenautoriteit, onderdeel van het ministerie, heeft inmiddels voldoende klachten binnen gekregen tegen websites die tickets doorverkopen. “De fase van waarschuwen is nu echt voorbij,” aldus een woordvoerder.

“We gaan de trap van bovenaf schoonvegen”

Het Ministerie van Economische Zaken gaat optreden tegen secondary ticketing bureaus. Toezichthouder de Consumentenautoriteit, onderdeel van het ministerie, heeft onderzoek gedaan  naar websites die kaarten voor concerten en (sport)evenementen doorverkopen. “Daaruit blijkt dat deze websites zich vaak onvoldoende aan de regels houden,” aldus de autoriteit. Het onderzoek is gestart na klachten van consumenten bij ConsuWijzer, een samenwerking tussen de Consumentenautoriteit, mededingingsautoriteit NMa en telecomwaakhond OPTA. De Consumentenautoriteit is de toezichthouder op consumentenrecht en eerlijke handel.

Woordvoerder Saskia Bierling vertelt dat er in 2009 driehonderd klachten over ticketbureaus binnen kwamen bij ConsuWijzer. Dit jaar zijn dat er al honderd. De Consumentenautoriteit hoeft het niet enkel bij harde woorden te laten. De toezichthouder kan boetes opleggen tot een maximum van 450.000 euro per overtreding. Met haar aanpak wil de Consumentenautoriteit bereiken dat de websites duidelijker aangeven dat het om doorverkochte kaarten gaat.

“De fase van waarschuwen is nu echt voorbij,” aldus Bierling. “De afgelopen tijd hebben we diverse websites benaderd en aangegeven waar ze de regels overtreden. De sites hebben nu ruim de tijd gehad hun beleid aan te passen. Het is nu een kwestie van doorpakken en aanpakken.” De woordvoerder geeft aan dat de autoriteit vanaf nu direct over gaat tot het opleggen van boetes. Bierling acht de kans groot dat nog dit jaar de eerste boetes zijn opgelegd aan secondary ticketing bureaus. “We beginnen met de websites met de grootste problemen. We gaan de trap van bovenaf schoonvegen.”

De klachten die ConsuWijzer krijgt over de online doorverkoop van kaartjes gaan onder andere over:
-dat het bij de koop niet duidelijk was dat het om doorverkochte tickets gaat. Consumenten zijn daarom verbaasd dat ze meer hebben betaald dan de prijs die op het ticket staat.
-dat de consument niet al zijn geld terugkrijgt als het concert niet doorgaat.
-dat het onduidelijk is op welke rang of plaats een kaartje toegang geeft of dat men geen plaatsen naast elkaar heeft gekregen.
-dat de consument met een doorverkocht ticket geen toegang tot het evenement kreeg.

Bernadette van Buchem, directeur Consumentenautoriteit: "Consumenten moeten op basis van juiste en volledige informatie een keuze kunnen maken om iets te kopen. Als doorverkopers onvoldoende duidelijk zijn over belangrijke kenmerken van het kaartje, kunnen consumenten schade lijden. Dat moet stoppen. Daarom gaan wij nu optreden tegen bedrijven die hun website niet of onvoldoende hebben aangepast."

De autoriteit geeft op de site enkele tips voor consumenten inzake secondary ticketing. Zo wordt gewezen op het risico van het ongeldig maken van tickets door de organisator na doorverkoop en het feit dat kopers mogelijk geen geld terug krijgen van de handelaar.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12