Luxor Live moet vóór april verbeterplan indienen

Arnhems poppodium regelt opvolging directeur voorlopig intern

Ingmar Griffioen ,

Luxor Live heeft tot 1 april om een verbeterplan te presenteren. Arnhem verstrekte het poppodium een overbruggingskrediet van drie ton voor de verwachte aanloopproblemen. Desondanks leed Luxor twee ton verlies, reden voor de gemeente om een extern adviseur toe te wijzen. Verder komt er na de zomer een opvolger voor de vertrokken directeur Kortekaas.

Arnhems poppodium regelt opvolging directeur voorlopig intern

Luxor Live heeft tot 1 april om de gemeente Arnhem een verbeterplan te presenteren. Arnhem verstrekte het Gelderse poppodium een overbruggingskrediet van drie ton voor de verwachte aanloopproblemen in de periode 2008-2010. Desondanks leed Luxor in het eerste jaar twee ton verlies, reden voor de gemeente om een extern adviseur toe te wijzen. "Er zijn geen rare dingen aan de hand", betoogt Pieter Jongelie, bestuursvoorzitter van de Stichting Luxor Live. "Wel moeten dingen bijgesteld worden zodat ze meer inkomsten geven."

"De gemeente heeft hulp geboden in de vorm van een adviseur die rapporteert aan zowel de gemeente als het bestuur van Luxor", aldus gemeentelijk woordvoerder Maurice Chattelin. "Dan is het aan het bestuur om zijn adviezen om te zetten in een verbeterplan." De adviseur heeft van de gemeente de opdracht gekregen "op papier te zetten hoe Luxor Live er financieel en management-technisch voor staat". Het is volgens woordvoerder Chattelin nog maar de vraag of de adviseur na zijn rapportage weggaat bij het poppodium.

Directeur Lineke Kortekaas maakt dat niet meer mee. Zij werkt per 1 maart bij de Schouwburg in Hoorn, maar heeft vakantiedagen opgenomen en is al weg. Er is nog geen opvolger en die komt er op korte termijn ook niet, want het Arnhemse poppodium vult de vacante positie eerst intern op. Volgens bestuursvoorzitter Jongelie kon Luxor niet anders. "Het is niet realistisch om morgen een nieuwe directeur te hebben. Vooral omdat Linekes vertrek niet lang van tevoren aangekondigd was." Het huidige managementteam neemt haar taken over. Per 1 september wil Luxor een opvolger presenteren. "Zodat er volgend seizoen iemand zit, dus voor de zomer willen we er met die persoon uit zijn." Jongelie ziet ook voordelen: "Omdat Lineke vertrekt hebben we nog meer adviseurs aangetrokken om na te denken over de inhoud en filosofie van Luxor. Welk profiel staat er en welke directeur past erbij."

Negen dagen nadat het verlies naar buiten kwam, kondigde Kortekaas haar vertrek aan. De suggestie dat die twee zaken moeilijk los van elkaar te zien zijn, verwerpt Jongelie. "Er is geen direct verband, hoe graag mensen daar ook over speculeren omdat die gebeurtenissen in dezelfe tijd vallen. Net in die periode krijgt de directeur de kans haar hart achterna te gaan naar het theater. Toeval bestaat nog."

De aanloopproblemen van het in september 2008 geopende Luxor Live waren ingecalculeerd. Chattelin: "De gemeente heeft het gebouw opgeknapt en toen gezegd: we geven de organisatie een paar jaar de tijd om zich te bewijzen. Nu is het eerste volle jaar voorbij en zijn er inderdaad aanloopproblemen. De wethouder wil Luxor daar nu niet hals over de kop op afrekenen, maar met de adviezen kijken hoe we het eventueel beter of anders kunnen doen. Of we op deze weg verder moeten of her en der verbeteringen moeten uitvoeren." Daarbij moet volgens de woordvoerder gedacht worden aan organisatorische maatregelen.

Jongelie spreekt liever van voorziene aanlooptekorten dan aanloopproblemen. "We hebben vanaf de start gezegd: let op het budget is krap, maar vooruit laten we beginnen. We hebben afgesproken na twee jaar te evalueren. Omdat we door het vertraagde bouwproces pas een jaar later in het pand konden, volgt het evaluatiemoment al na een jaar en blijkt inderdaad dat er tekorten zijn. We hebben op een aantal fronten goed gedraaid en op andere tegenvallend. Over de hele linie zijn de verwachtingen achtergebleven bij de prognoses", geeft Jongelie toe. "Dat is een van de redenen dat de plannen worden aangepast."

Met de adviseur gaat Luxor proberen de bakens te verzetten. Tot diens rapport er ligt, sluiten Chattelin en Jongelie geen enkele conclusie uit. Jongelie: "We moeten kijken of bepaalde publieksgroepen niet genoeg worden aangesproken of dat we moeten afbuigen naar wat het publiek in Arnhem verwacht." Daarvoor wordt nu al naar de programmering gekeken. "Zoals een programmeur altijd bijstelt. We verwachten geen enorme ingrepen, meer bijsturen wat beter kan. Het is niet zo dat de boot 180 graden gaat draaien." De bestuursvoorzitter verwacht niet dat er een einde komt aan de, meer riskante, programmering van kleinere bands. "Het is een hele belangrijke doelstelling dat Luxor ook nieuwe dingen brengt, die niet direct winstgevend zijn. En ook grotere producties kunnen verlies draaien."

Luxor Live ontvangt voor 2010 een subsidie van 345.000 euro. Los daarvan heeft de gemeente dus eenmalig drie ton beschikbaar gesteld om aanloopproblemen op te vangen voor de jaren 2008, 2009 en 2010. Kortekaas vertrouwde 3VOOR12 Arnhem-Nijmegen toe dat in de loop van 2009 duidelijk werd, dat er hogere aanlooptekorten verwacht konden worden. "Dit komt onder meer doordat er minder bezoekers zijn geweest dan verwacht en door zeer hoge huisvestingslasten." 

Woordvoerder Chattelin wil momenteel niet aan de conclusie dat Luxor structureel een te lage subsidie krijgt. "Uit dit rapport moet blijken of het tekort bijvoorbeeld aan de programmering ligt of aan de aanloopproblemen. Het is te kort door de bocht om te zeggen dat de subsidie te laag is."