Kamermeerderheid voor wet op ticketverkoop na aanpassingen

Mojo is nog steeds tevreden, EUSTA vindt voorstel nog steeds onacceptabel

Ron van der Sterren ,

Na het Paasweekeinde tekent zich een stabiele Tweede Kamermeerderheid af voor het SP wetsvoorstel dat de doorverkoop van evenementtickets aan banden moet leggen. Na een aantal aanpassingen in het voorstel lijkt ook de PvdA dinsdag voor de invoering van de wet te stemmen.

Mojo is nog steeds tevreden, EUSTA vindt voorstel nog steeds onacceptabel

Nu ook de PvdA na een aantal aanpassingen om is, tekent zich na het Paasweekeinde een stabiele Tweede Kamer-meerderheid af voor het SP wetsvoorstel dat de doorverkoop van evenementtickets aan banden moet leggen.

Die aanpassingen zijn niet triviaal. Zo is de doorverkoopmarge verhoogd van 10 naar 20 procent van de oorspronkelijke prijs. Ook is de handhaving van de wet door de Consumentenautoriteit geschrapt. Om dat gat op te vullen is de instelling van een geschillencommissie, op te richten "door de markt" leg initiatiefneemster, onderdeel van het wetsvoorstel geworden.

Ondanks de aanpassingen, als tegemoetkoming richting onder andere de PvdA, is initiatiefneemster Arda Gerkens (SP) nog steeds blij met de wet zoals die er nu ligt. "Er komt een harde bovengrens, dat is winst. Ook kunnen organisatoren dit in hun algemene voorwaarden opnemen, waardoor ze meer mogelijkheden hebben om oneigenlijke doorverkoop aan te pakken." Bovendien concludeert Gerkens dat alleen al de discussie over een mogelijk wetsvoorstel het afgelopen jaar al voor veranderingen heeft gezorgd: "Er is veel beweging geweest de afgelopen tijd." Concreet voorbeeld van die beweging is de oprichting van de branchevereniging van secundaire ticketbureaus, de EUSTA, eind vorig jaar.

Die EUSTA wordt door Gerkens ook gezien als de aangewezen partij om werk te maken van de geschillencommissie. Ze krijgt daarvoor drie jaar, waarna de resultaten worden geevalueerd, aldus Gerkens. EUSTA-woordvoerder Keje Molenaar denkt daar heel anders over: "Dit is echt waanzin. Ook een prijsplafond van 20 procent zal ervoor zorgen dat kaartverkopers gewoon naar het buitenland verhuizen en op de oude voet door zullen gaan. En juist het goede onderdeel van de wet wordt geschrapt. Wij waren al uitvoerig in gesprek met de Consumentenautoriteit en werkten aan goede afspraken. Nu wordt juist dat geschrapt en schuift de overheid het probleem op het bordje van de branchevereniging."

Mojo-woordvoerster Marjanne Manders is wel nog steeds opgetogen over het wetsvoorstel: "Of het nu tien of twintig procent is, het is goed dat er een hard getal genoemd wordt. Hetb leek er even op dat er sprake moest zijn van een 'billijke prijs'. Dat liet wel heel veel ruimte voor eindeloze discussies." Dat de consumentenautoriteit is geschrapt als handhaver, vindt ook Manders jammer, maar niet onoverkomelijk: "We zullen net als nu een deel voor onze rekening nemen." Manders verwacht dat ook andere partijen daartoe bereid zijn. Over de oprichting en werking van een geschillencommissie kan de Mojo-woordvoerster weinig zeggen: "We zullen moeten afwachten hoe dat gaat uitpakken."

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel. Daarna moet ook de Eerste Kamer zich nog buigen over het voorstel voor de wet van kracht wordt..