Buma/Stemra komt met additionele informatie over webcasttarieven Buma/Stemra komt met additionele informatie over webcasttarieven

Meer details over nieuw rechtenmodel

, Erik Zwennes

Buma/Stemra komt met additionele informatie over webcasttarieven

Meer details over nieuw rechtenmodel

Erik Zwennes ,

Er blijven vragen reizen over het nieuwe embedmodel van Buma/Stemra. Veel individuele bloggers en sitebeheerders vragen zich af of ze onder de regeling vallen en wat deze inhoudt. Buma/Stemra geeft antwoord op enkele prangende vragen.

Meer details over nieuw rechtenmodel

Er blijven vragen rijzen over het nieuwe embedmodel van Buma/Stemra. Nadat de rechtenorganisatie bekend maakte dat het nieuwe model met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009 geldt en een raming van de kosten gaf, blijven veel individuele bloggers vragen houden over de regeling. Buma/Stemra geeft antwoord op enkele prangende vragen.

Als basistarief voor het embedden en plaatsen van webcasts op een ‘doelsite’ (de website van een externe persoon of partij die een webcast opnieuw beschikbaar stelt) hanteert Buma/Stemra 10% van de netto gegenereerde inkomsten van deze site. Wel gelden minimumtarieven: sites die één webcast doorgeven, moeten €312,- per jaar afdragen. Vanaf twee webcasts wordt doorgifte gezien als een bedrijfsmatige activiteit. Het embedden of plaatsen van twee tot 25 webcasts kost €585,- per jaar, oplopend tot €3052,- bij doorgifte van 401 tot 550 webcasts, zoals te lezen valt op de website van Entertainment Business.

Dienen bands/acts/producers die hun eigen producties embedden ook af te dragen?
“Buma/Stemra behartigt de belangen van muziekauteurs, componisten en muziekuitgevers. SENA doet dit voor uitvoerende artiesten. Als muziekauteurs, liedjesschrijvers of muziekuitgevers hun exploitatierechten hebben overgedragen aan een auteursrechtenorganisatie dienen zij hiervoor ook een licentie aan te vragen. Buma/Stemra heeft een speciale licentie voor aangeslotenen die hun eigen muziek op hun website willen laten horen. Deze licentie houdt in dat zij niet voor de muziek op hun eigen website hoeven te betalen als dit ter promotie gebruikt wordt.“

Wat voor administratie moet een weblogger bijhouden?
“Een weblogger die een webcast wil plaatsen op zijn of haar site dient hiervoor een licentie aan te vragen als de webcast muziek van het Buma/Stemra repertoire bevat. Als de blogger al een webcast op zijn/haar site heeft staan, kan hij alsnog een licentie aanvragen met terugwerkende kracht.”

Op de site van de rechtenorganisatie is te controleren of een artiest binnen het Buma/Stemra repertoire valt.

Hoe controleert BUMA of er auteursgerechtelijk beschermd materiaal wordt geembed of dat het onder een creative commons licensie valt of helemaal geen muziek bevat? (een filmpje zonder muziek)
“Buma/Stemra heeft een webcrawler die muziekbestanden vindt op internet. Als er een website met muziek wordt geconstateerd, kijkt Buma/Stemra of dit muziek is van haar repertoire. Als dit zo is, gaat Buma/Stemra na of er voor de website al een licentie is afgesloten. Wanneer dit niet het geval is, stuurt Buma/Stemra een brief dat er muziek geconstateerd is. De eigenaar van de website krijgt dan de keuze om de auteursrechtelijk beschermde muziek te verwijderen of een licentie af te sluiten met Buma/Stemra. Buma/Stemra is op de hoogte welke aangeslotenen gebruik maken van Creative Commons.”

Wat valt er onder een commerciële website?
“Onder bedrijfsmatig verstaan wij:
- iedere bij een KvK ingeschreven entiteit (bedrijven, VOF's eenmanszaak etc.)
- particulieren met inkomsten genererende websites”

Kunnen individuele bloggers die onder de paraplu van grote netwerken als Hyves, web-log, MySpace etc nog gewoon embedden? Wat zijn de consequenties voor deze grote platforms? Bijvoorbeeld voor een Hyves?
“Mensen met een profiel op een sociaal netwerk worden op dit moment door ons niet aangeschreven voor het embedden van muziek bij hun profiel. Met die sociale netwerken zijn
we in gesprek of hebben we regelingen. Meer info geven we daar niet over.”

10% van de netto omzet dient te worden afgestaan aan de BUMA. Geldt dit ook voor bijvoorbeeld een miljoenenbedrijf als Telegraaf of RTL Nederland?
“Buma/Stemra geeft geen informatie over individuele gevallen.”

Zijn er bulkdeals mogelijk voor commerciële partijen? 
“Buma/Stemra hanteert de standaard tarieven per eigenaar van een website.”

Maakt het uit hoe vaak er gekeken/geluisterd wordt naar een stream/video?
“De tarieven zijn voor webcasts op doelsites en/of bronsites en gelden per stream. Het aantal luisteraars/kijkers speelt hierin geen rol.”


Eerder berichtte 3VOOR12 over het onderwerp. Duidelijk werd dat juristen nog twijfelen over de rechtsgeldigheid van het nieuwe beleid van Buma/Stemra. Vanwege de vakantieperiode en onduidelijkheid over de details van de nieuwe regeling, is er nog geen sprake van een eventueel proefproces.

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12