Vergrote Melkweg blijkt bijna failliet Vergrote Melkweg blijkt bijna failliet

Gemeenteraad vergadert over omzetten schenking in lening

Vergrote Melkweg blijkt bijna failliet

Gemeenteraad vergadert over omzetten schenking in lening

De verbouwing van de Amsterdamse Melkweg kostte 1,8 miljoen euro meer dan begroot. De gemeente moet bijspringen om een faillissement te voorkomen. Nu uit onderzoek is gebleken dat De Melkweg al jaren op de hoogte was van het tekort en het niet heeft gemeld, is er grote commotie ontstaan in de gemeenteraad. Die buigt zich nu over de mogelijkheden om in te grijpen.

Gemeenteraad vergadert over omzetten schenking in lening

Een tekort van 1,8 miljoen euro op het budget van de verbouwing bij de Amsterdamse Melkweg hangt als het zwaard van Damocles boven het hoofd van de popzaal. De gemeente zou volgens Melkweg-directeur Cor Schlösser toegezegd hebben het geld bij te passen, maar onderzoek door de juridische afdeling van de gemeente Amsterdam wijst uit dat er geen harde afspraken zijn gemaakt. Bij het onderzoek kwam ook naar boven dat De Melkweg al jaren wist dat er een tekort zou zijn, maar dat niet heeft gemeld.

De fracties van de SP en PvdA vinden het onaanvaardbaar dat de Melkweg heeft verzwegen dat er een tekort was en wil daarom nu alleen bijspringen als er maatregelen worden getroffen bij het podium. Directeur Schlösser ziet het anders: “We hebben in een vroeg stadium duidelijk gemaakt dat er een tekort was, maar na overleg met de betrokken ambtenaar besloten het niet te melden, omdat dit wellicht het project in gevaar zou brengen. We kregen te horen dat het wel goed zou komen. Achteraf blijkt het niet de goede strategie te zijn geweest.”

Zeker is dat de ‘done deal’ die de Melkweg dacht gesloten te hebben met Amsterdam, nu op losse schroeven staat. De raad vergadert over mogelijke scenario’s. De eerste optie is niet bijspringen, wat het faillissement van de Melkweg zou betekenen binnen een maand. De tussenweg tussen alles en niks is het lenen van een deel van het benodigde geld, waarmee De Melkweg ook nog niet uit de gevarenzone is.
|

De SP fractie wil het hele bedrag omzetten in een lening, maar alleen als de huidige directie van De Melkweg opstapt. Coalitiepartij GroenLinks voelt meer voor een coulante versie, waarbij wordt gekeken of en zoja hoeveel De Melkweg terug kan betalen.

PvdA, de andere grote coalitiepartij is minder soepel. PvdA-raadslid Anne Groumans: “Iedereen wist ervan sinds 2001, de wethouder hoorde het pas begin dit jaar. We komen elkaar in Amsterdam vaak genoeg tegen, toch heeft De Melkweg dit feit jaren achtergehouden. De manier waarop dit is gegaan kan echt niet.” Concrete consequenties kan Groumans nog niet noemen, al sluit ze ook niets uit: “We zullen zo bespreken in de vergadering welke gevolgen deze gang van zaken zal hebben. Maar wanneer we het geld nu lenen aan de Melkweg, kan dat alleen als we vertrouwen hebben in de zittende directie."

advertentie
#nieuws
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12