Case Closed 6: Noodkreet )toon) festival komt niet aan bij bestuurders

“We hebben één formele afzegging gehad en verder niets gehoord”

Het Haarlemse )toon) festival luidde eerder dit jaar de noodklok. Het grote festival in Patronaat ging niet door en werd vervangen door pamfletevenement no-)toon) van 30 maart tot en met 1 april. Het was een uitgeklede versie van het festival, bedoeld als schreeuw om geld. "We hebben één formele afzegging gehad en verder helemaal niets gehoord”, zegt organisator Peter Bruyn.

“We hebben één formele afzegging gehad en verder niets gehoord”

Het Haarlemse )toon) festival luidde eerder dit jaar de noodklok. Het eigenzinnige festival zag twee financiële vangnetten wegvallen en hoopte op meer steun van de gemeente. Het grote festival in Patronaat ging niet door en werd vervangen door pamfletevenement no-)toon) van 30 maart tot en met 1 april. Het was een uitgeklede versie van het festival, bedoeld als schreeuw om geld. Het vaste publiek reageerde enthousiast, maar de mensen voor wie de oproep bedoeld was, lieten het afweten. “We hebben één formele afzegging gehad en verder helemaal niets gehoord”, zegt organisator Peter Bruyn.

)toon) heeft natuurlijk wel zijn best gedaan om de juiste mensen voor het evenement te interesseren. “We hebben iedereen die iets voor ons kan betekenen persoonlijk uitgenodigd”, vertelt Bruyn. “Wethouders, gemeenteraadsleden met cultuur in hun portefeuille. Ik ben later nog wel wat mensen tegengekomen. Die zeiden dan: ‘had ons dan persoonlijk uitgenodigd!’ of ‘we krijgen zo veel brieven’. Ik snap best dat raadsleden het vakblad van de groentebranche weggooien, maar als je cultuur in je portefeuille hebt mag je zo’n brief niet overslaan. Haarlem manifesteert zich al jaren met veel poeha als culturele stad. Daar worden regelmatig discussieavonden over georganiseerd. Van hetzelfde geld kun je een compleet )toon) festival organiseren.”

De conclusie ligt voor de hand: )toon) zal ook in 2008 niet doorgaan. “Je hebt de steun van de lokale overheid absoluut nodig”, zegt Bruyn. “Het is niet zo dat we al ons geld van de gemeente willen krijgen, maar als de gemeente achter je staat, kun je veel gemakkelijker bij landelijke geldschieters aankloppen.” De organisatie beraadt zich nog altijd op de toekomst. Uitwijken naar een andere stad is een optie, zij het niet de meest voor de hand liggende. “De vier organisatoren komen uit Haarlem. We hebben het festival in eerste instantie opgezet omdat zoiets in Haarlem nog niet bestond. Bovendien: hoewel wij allemaal professionals zijn krijgt niemand geld voor het organiseren van )toon). Maar als wij in een andere stad uitgenodigd worden, zullen we dat zeker overwegen.”

Het festival zal overigens niet helemaal verdwijnen. Begin november vond op de Stubnitz in Amsterdam al een kleinschalig evenement plaat met ambientcollectief Zoviet France. Komend jaar wil )toon) met kleinschalige events op verschillende locaties zijn naam warm houden. “We hebben het optimistische idee dat we dan in 2009 wel weer een groot festival kunnen houden.”