Musicxport.nl wint wedstrijd in allerlaatste minuut

Minister Brinkhorst van Economische Zaken zegt benodigde geld toe

De behandeling van de nota Cultuur en Economie was de laatste kans om subsidie voor Musicxport.nl veilig te stellen. Het debat mondde donderdag uit in iets wat nog het meest leek op een zinderende voetbalwedstrijd waarbij de winnende goal in de laatste minuut viel: Musicxport.nl krijgt alsnog de benodigde subsidie om door te kunnen gaan.

Minister Brinkhorst van Economische Zaken zegt benodigde geld toe

Het ministerie van Economische Zaken gaat de subsidie voor Musicxport.nl die Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCenW) eerder niet toezegde op haar begroting zetten. Het gaat om een bedrag tussen de 150.000 en 227.000 euro per jaar. Dat beloofde minister van Economische Zaken Brinkhorst donderdagmiddag. Daarmee kwam opnieuw een ontluisterend einde aan een debat over popmuziek. Tijdens de behandeling van de nota Cultuur en Economie, een samenwerking tussen de ministeries van Economische Zaken en OCenW, kwam Musicxport.nl voor de derde en laatste keer ter sprake. Dit keer met succes voor de muziekwereld. De discussie over Musicxport.nl ontwikkelde zich als een zinderende voetbalfinale. Alles wees er tot de laatste minuut op dat de ondersteuningsregeling voor Nederlandse artiesten in het buitenland bot zou vangen. En dat terwijl juist deze nota, die zich bewust richt op het snijvlak tussen cultuur en economie, Musicxport.nl roemde als beste praktijkvoorbeeld. Vlak voor het einde schiet Arda Gerkens (SP) wanhopig nog één keer de bal richting staatssecretaris Medy van der Laan van OC en W. Die ontploft zo'n beetje en bijt Gerkens toe dat als de regeling zoveel (economische) vruchten afwerpt, de muziekindustrie daar zelf maar in moet investeren. De strijd lijkt definitief verloren, de voorzitter heeft de hamer al in de lucht om de vergadering af te tikken. Dan komt Boris Dittrich (D66) aan het woord. Hij stelt precies dezelfde vraag, maar tikt hem direct naar minister Brinkhorst. Die maakt het D66 een-tweetje bijna achteloos af: "Over hoeveel hebben we het nu eigenlijk?" Even wint hij advies in van zijn collega's, daarna vervolgt hij: "Moeten we daar echt nog vijf minuten over praten? Die 150.000 euro lijken mij geen probleem." Nog voor iemand verbaast kan reageren valt de voorzittershamer. Op de tribune vervliegt de teleurstelling in voorzichtige euforie. Peter Smidt en Jerney Kaagman van Conamus/ Buma Cultuur kijken elkaar aan. Hebben ze het goed gehoord? Directrice Kaagman: "Brinkhorst heeft de gewoonte om niet in de microfoon te praten, dus we konden het niet goed verstaan." Pas nadat ze Brinkhorst na afloop persoonlijk heeft gesproken, is ze echt zeker: "Ik ben enorm blij dat hij de regeling redt." Over het bedrag bestaat wel nog onduidelijkheid. De afgelopen maanden was het magische getal altijd 227.000 euro. Brinkhorst sprak echter over 150.000 euro. J. Wils, woordvoerder van Economische Zaken, legt een dag later uit: "Het floepte er aan het eind zo uit. Ik weet ook niet precies hoeveel het nu is. Maar de kern van het voorstel is dat Economische Zaken dat gedeelte dat OC en W niet wilde toekennen aan Musicxport.nl nu voor haar rekening neemt. Daar kun je van uitgaan. Hoe we dat doen, zoeken we zo snel mogelijk uit met betrokken partijen." Betrokken partij is naast Conamus/Buma Cultuur ook het Nationaal Popinstituut (NPI). Directeur Jaap van Beusekom was er tot donderdag nog van overtuigd dat er geen cent bij zou komen. "De overheid blijft onnavolgbaar en onbetrouwbaar. Maar ik ben blij dat ze nu eindelijk over de brug zijn gekomen." De toezegging is echter nog niet het eindstation denkt Van Beusekom: "Tot nu toe verdubbelde Buma het bedrag van de overheid altijd. Ik hoop dat ze dat blijven doen nu er een nieuw bestuur is gekomen." Het nieuwe bestuur van Conamus/Buma Cultuur moet zich inderdaad nog buigen over de voortzetting van die verdubbeling. Kaagman: "Buma heeft al laten weten dat ze de export van Nederlandse muziek nog breder wil ondersteunen dan ze al deed." Toch durft ze niet nu al te stellen dat ook dat geld er wel komt. "Het is aan het bestuur. We worden nu ondersteund door twee ministeries. Het zou mooi zijn als Buma ook blijft meedoen."