17 miljoen biedt kansen voor popmuziek, al weet niemand nog hoe

Kabinet in nota cultuur en economie: Musicxport.nl is schoolvoorbeeld

De creatieve industrie is booming business. Met 240.000 banen goed voor 3 procent van de werkgelegenheid in ons land. Maar er is meer uit te halen, denkt het kabinet. Ze trekt daarom 17 miljoen euro uit om de creatieve bedrijfstakken, waaronder ook de popmuziek, een ‘flinke impuls’ te geven. 3VOOR12 spitte de nota voor je door en belde rond met de vraag: “Worden we er beter van?”

Kabinet in nota cultuur en economie: Musicxport.nl is schoolvoorbeeld

Vrijdag presenteerden de ministeries van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en EZ (Economische Zaken) de gezamenlijke nota Ons Creatieve Vermogen. Het omvat een programma om de creatieve industrie van ons land te stimuleren. Meest concreet is het vrijmaken van acht miljoen euro om meer verbindingen tussen economie en cultuur tot stand te brengen. Bedrijven en organisaties uit de creatieve hoek kunnen voorstellen indienen voor deze zogenaamde Creative Challenge Call. De nota omvat nog een aantal plannen, waaronder steun aan het alternatieve licentiesysteem Creative Commons en ideeën om de export van Nederlandse creativiteit te stimuleren. In dit kader wordt het met verdwijnen bedreigde Musicxport.nl als lichtend voorbeeld genoemd. Deze samenwerking tussen het Nationaal Popinstituut (NPI), de Stichting Conamus en het ministerie van Economische Zaken ondersteunt talentvolle artiesten die de sprong naar het buitenland willen wagen. Het ministerie van OCW wees bij de behandeling van de cultuurnota de subsidieaanvraag voor voortzetting van Musicxport.nl onlangs af. Dat laatste is wel een beetje wrang, vindt Peter Smidt van Conamus: “Vervelend dat het op losse schroeven staat, juist nu het geroemd wordt.” Toch wil hij vooral de kansen benadrukken: “De erkenning is er en daar zijn we heel blij mee. Ik zie in deze nota mogelijkheden om de export van muziek te versterken. Belangrijkste winst is dat er op overheidsniveau ideeën en concrete plannen bestaan over de werking tussen cultuur en economie. We hebben lang op deze nota moeten wachten, maar hij stelt niet teleur.” Smidt bestudeert al het plan om een projectvoorstel in te dienen voor het acht miljoen euro tellende Creative Challenge Program. “Volgens mij moeten we snel om de tafel met alle partners om een gezamenlijk voorstel in de exportsfeer in te dienen.” Of dat ook echt kan, weet hij nog niet. “Als ik een kritiekpunt heb op deze nota, dan is het dat het een aanzet is tot beleid. Maar het is nog geen structureel beleid.” Veel vraagtekens dus, ook bij SP-kamerlid Arda Gerkens: “Ik heb veel vragen, maar dat is een goed teken. De nota lijkt niet helemaal dichtgetimmerd. Er is ruimte voor onderhandeling. Musicxport.nl is het sprekende voorbeeld. Als je je zo uitspreekt voor een bestaande regeling, moet je ook boter bij de vis doen en met die paar ton over de brug komen.” Gerkens vindt het verder raar dat beide ministeries veel geld willen vrijmaken voor cultuurmanagement terwijl het ministerie van OCW juist bezig is met een grondige reorganisatie van de volgens haar voor de hand liggende partner in dat plan: de ondersteunende instellingen. Gerkens: “Waarom breng je die taak niet juist onder bij die instellingen. Ze hebben de kennis, de relaties, de ruimte.” Jaap van Beusekom van het NPI is minder optimistisch: “Het probleem blijft dat het ene ministerie niet weet wat het andere doet. OCW zet een streep door Musicxport.nl, Economische Zaken pronkt ermee. Buitenlandse Zaken geeft ons subsidie om met Musicxport.nl door te gaan, OCW zegt dat het een nieuwe regeling is en wijst hem daarom af. Dat soort tegenstrijdigheden hadden we al in 1986 toen we bij Joop den Uyl op koffie gingen en ze zijn er nou nog. Snap jij het? Ik niet.” Bij beide ministeries was niemand aanwezig om de nota toe te lichten.