Hommeles in Hilversum: wat betekent dat voor 3VOOR12?

Bij voorkeur piepen we niet en we beloven dan ook snel weer tot de orde van de dag over te gaan. Maar we vonden toch dat jullie moesten weten dat de huidige plannen van de regering ook voor 3VOOR12 grote gevolgen kunnen hebben. Een korte samenvatting.

De Publieke Omroep gaat op de schop. Je zult ons niet horen zeggen dat zaken in Hilversum niet anders moeten of kunnen, maar het huidige plan van de regering toont maar weer eens aan dat anders niet altijd beter is. De roep om verandering van de Publieke Omroep was in politiek Den Haag zo groot, dat men onlangs tot een compromis is gekomen waar vrijwel niemand wat in ziet. Het voert te ver om in dit 3VOOR12-verband het hele plan van staatssecretaris Medy van der Laan te bespreken, maar omdat de gevolgen ook voor 3VOOR12 groot kunnen zijn, een samenvatting van wat de huidige regering met de Publieke Omroep voor heeft: * De budgetten van de omroepen worden meer dan gehalveerd. En dus ook het budget van de VPRO. Minder geld is minder inhoud is minder VPRO.  * De mogelijkheden voor innovatie nemen als gevolg daarvan sterk af. Innovatie is belangrijk voor de VPRO. 3VOOR12 is daar één van de voorbeelden van. * De macht van omroepen wordt sterk beperkt. En dus heeft de VPRO ook veel minder te zeggen over de inhoud die ze produceert. De omroep bepaalt straks niet meer zelf of 3VOOR12 mag blijven bestaan. Hilversum is in rep en roer. Ook de kranten staan er vol van. Het omroepbestel wordt door de regering onder handen genomen. Maar de kritiek komt van veel kanten. Dit is een slecht compromis, zeggen de meeste partijen aan beide kanten van het spectrum. De liefhebbers van het BBC-model vinden de voorstellen die er liggen niet ver genoeg gaan. En de voorstanders van organisaties met maatschappelijke achterbannen zijn in veel gevallen ook niet tevreden. Wat is er aan de hand? * De omroepen krijgen in 2008 37,5 % van hun huidige budget. Minder geld is minder programma's, sites en themakanalen van de VPRO. Is dat erg? Als je vindt dat de VPRO voor kwaliteit staat wel. * Minder geld is ook minder innovatie. De VPRO heeft innovatie tot speerpunt gemaakt. 3VOOR12 is daar een van de voorbeelden van. De mogelijkheden om te innoveren zullen drastisch afnemen bij sterke afname van budget. Is dat erg? Ja, want innovatie moet bij ieder bedrijf belangrijk zijn, en zeker bij een omroep die in een snel veranderende wereld actief is. En niemand zal toch tegenspreken dat de VPRO de afgelopen tien jaar een belangrijke rol heeft gespeeld op het gebied van innovatie. Innovatie is bij continuiteit en vrijheid gebaat, niet bij strenge afrekenmodellen en jaarlijks wisselende budgetten die het toekomstbeeld lijken te worden. * Het geld dat de VPRO gegarandeerd ontvangt moet besteed worden aan 'opinie en debat'. En dus mag het niet gaan naar bijvoorbeeld drama of cultuur, en in het geval van 3VOOR12 popmuziek en jeugdcultuur. Is dat erg? De vraag stellen is hem beantwoorden. Dat zorgt voor grote onzekerheid over het voortbestaan van inhoud varierend van Villa Achterwerk tot 3VOOR12 tot de Avonden tot R.A.M. * De rest van het geld van de publieke omroepen komt onder beheer van de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep. Omroepen en productiebedrijven moeten inschrijven en concurreren om inhoud op het gebied van cultuur, drama en educatie te maken. De VPRO bepaalt daarmee niet meer zelf welke inhoud gemaakt kan worden. In een wereld waar de Publieke Omroep reclame-inkomsten (en dus kijkcijfer-knallers) nodig heeft om daling van budget zoveel mogelijk te beperken, is het niet gek om te denken dat de ruimte voor experiment, risico en afwijkende inhoud in de toekomst afneemt. Loopt 3VOOR12 nu gevaar? Het is te vroeg om hier iets over te zeggen. De plannen zijn nog niet door de Tweede Kamer. Daarbij kunnen we ons eigenlijk niet voorstellen dat de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep een van de succesnummers op het gebied van nieuwe media niet zou willen hebben, maar de VPRO heeft dat straks in ieder geval niet meer zelf voor het zeggen. Waarom dit bericht? We piepen bij voorkeur niet en beloven dan ook snel weer tot de orde van de dag over te gaan. Maar we vonden toch dat jullie moesten weten dat de huidige plannen van de regering ook voor 3VOOR12 grote gevolgen kunnen hebben. Hou het in de gaten, want het laatste woord is hier nog niet over gezegd. En we willen ook nog waarschuwen dat je meer van ons gaat horen. Want we hebben jullie straks keihard nodig. Het ledental van een omroep gaat namelijk medebepalend worden voor het budget dat de omroep ontvangt. Daarom waarschuwen we nu al dat jullie straks allemaal lid van de VPRO moeten worden. Het is maar dat je het weet ;-) !