3VOOR12/Arnhem-Nijmegen: Gemeente keurt nieuwbouwplannen Doornroosje definitief goed

Toine Tax: "Ik kan met een gerust hart op vakantie"

In de gemeenteraadsvergadering van 27 april wenste de Nijmeegse SP-fractie Toine Tax veel succes met 'het wakker kussen van Doornroosje'. Er zaten nog haken en ogen aan het voorstel, maar men was op de goede weg. Woensdag vergaderde de raad over het verder uitgewerkte voorstel en nam het met ruime meerderheid aan. Nieuwbouw voor Doornroosje gaat definitief door.

Toine Tax: "Ik kan met een gerust hart op vakantie"

In 1989 werd al begonnen met de eerste onderhandelingen over de nieuwbouw van Doornroosje. Het duurde echter tot vandaag voor de gemeenteraad zich definitief achter de plannen schaarde. Daartoe werd een zeer bijzondere en unieke constructie uitgedacht. De gemeente heeft niet genoeg geld om de nieuwbouw zelf te realiseren, dus besteedt zij de bouw van het nieuwe 'totaalcomplex' waar Doornroosje deel van gaat uitmaken, uit aan een externe investeerder. Een groot gedeelte van het Stationsplein gaat op de schop. Naast Doornroosje en studentenhuisvesting kan de investeerder huurwoningen, kantoorruimte of zelfs een hotel bouwen. In ruil voor deze aantrekkelijke locatie moet dus ook de nieuwbouw voor Roosje worden gefinancierd. Op de plek van het TPG pand zal een poppodium worden gerealiseerd met capaciteit voor 1100 man in de grote en 400 in de kleinere zaal. Een stuk groter dus dan dat andere stationspodium (Het Vertrek) in Arnhem, én een stuk groter dan het huidige Doornroosje. Volgens het voorstel dat de raad vandaag behandelde wordt Doornroosje huurder van dit pand, maar de gemeente betaalt de huur voor een langdurige periode met de 3,4 miljoen euro uit de oorspronkelijke investeringsbijdrage. Hiermee moet Doornroosje minimaal elf jaar onder de pannen zijn. Hoe lang dat uiteindelijk wordt, moet nog blijken uit de onderhandelingen met investeerders over de huur. Ook na deze periode behoudt de gemeente overigens het recht om het pand te huren voor Doornroosje. De meeste partijen waren in principe voor het plan, maar er moesten nog een hoop hindernissen worden genomen. Zo merkte Nijmegen Nu op dat Doornroosje voor Nijmegen van cultuur-historisch belang is. Dit kwam hun echter op geïrriteerd hoongelach te staan van de VSP. Zij vinden 3,4 miljoen euro veel te veel. Het CDA, dat altijd achter Doornroosje heeft gestaan (en nu overigens ook nog), maakte zich zorgen over de toekomst van Doornroosje na de vastgestelde huurperiode en noemde het plan een 'sterfhuisconstructie'. De grond (die overigens slechts zo'n jaar geleden door de gemeente is overgekocht met het oog op studentenhuisvesting én nieuwbouw voor Doornroosje) zou eigendom moeten blijven van de gemeente. Omdat dit amendement voor een erfpachtconstructie werd weggestemd, stemde het CDA dit keer tegen de nieuwbouw. Net als de VSP, de VVD (die haar twijfels had over de complexheid van de nieuwe functies van het stationsplein) en Nijmegen Nu (dat eerst een referendum wilde houden). In totaal kwamen er maar liefst drie amendementen aan te pas, maar mede omdat nu ook de PvdA overstag ging, werd het voorstel uiteindelijk met een ruime meerderheid goedgekeurd. "Dit was de enige manier om het erdoor te krijgen," aldus een tevreden wethouder Hirdes. Gekscherend wenste hij Doornroosje-directeur Tax veel succes met de 'sterfhuisconstructie'. De marktpartijen zijn nu dus aan zet. Verschillende investeerders hebben al interesse getoond, maar de 'prijsvraag' gaat pas echt van start na het plaatsen van een advertentie in het publicatieblad van de Europese gemeenschappen. Eind dit jaar wordt bekend wie de financier wordt. Doornroosje blijft vooralsnog wel even aan de Groenewoudseweg, maar als het meezit rollen we in 2008 vanuit de treincoupé de concertzaal binnen. Toine Tax is in ieder geval tevreden. "Als de gemeenteraad nu niet overstag was gegaan, hadden we weer vijf jaar langer kunnen wachten. Ik kan nu met een gerust hart op vakantie!" Morgen, bij het 35-jarig bestaan van Doornroosje, is er dus dubbel gelegenheid om te feliciteren!