Column Hans Bousie: met je tengels van die muziek afblijven

In het hol van leeuw Clarence

Hans Bousie koopt geen iPod. Uit zelfbescherming. Want de muziekindustrie heeft dan wel zitten slapen, het mag ook wel eens gezegd worden dat iets niet mag omdat het ozon ongelofelijk makkelijk is. "Mag je door rood als er geen agent naast je staat?" Ofwel, Bousie vloekt opnieuw, in alle kerken tegelijk.

In het hol van leeuw Clarence

In het hol van de leeuw is het meestal donker. Op de tast zul je je weg moeten vinden, continu bevreesd om met het kleine spoortje licht dat doordringt, plotsklaps de tanden van de leeuw een split second te zien blikkeren voordat hij definitief je kop afbijt. Nog een kleine hoop dat je in het hol van Clarence bent terecht gekomen (een schele televisieleeuw die twee eeuwen geleden de hoofdrol speelde in de serie Daktari). Mijn statements over illegaal downloaden en diefstal in mijn vorige column, hadden een hoog hol van de leeuw gehalte. En verdomd, binnen een paar minuten was mijn kop er af. Als ik voor een zaal met platenbazen sta en ik roep dat downloaden zonder toestemming diefstal is, krijg ik niets dan instemming. Roep ik voor 3VOOR12-publiek dat de platenbazen hebben zitten slapen en dat het daarom logisch is dat er gedownload wordt, dan krijg ik niets dan instemming. Aldus zit zowel de ene als de andere groep gevangen in zijn gelijk en doen ze in hardnekkigheid en onnadenkendheid niets voor elkaar onder. Om die reden roep ik dan ook al jaren tegen platenbazen dat ze hebben zitten slapen, en schoorvoetend wordt dat inmiddels toegegeven, mission almost completed. Wil er bij het 3VOOR12-volkje ook een reëel debat gevoerd worden, dan zal de andere kant van de medaille getoond moeten worden. En zodoende heb ik besloten om ook dat ander taboe maar eens aan te snijden. Het taboe dat het not done is op dit forum te roepen dat je met je tengels van andermans spullen af moet blijven. Immers, duidelijk is dat platenbazen hebben zitten slapen, maar geeft dat het recht om zonder toestemming kopieën te maken van albums of tracks? Als er geen politieagent naast een rood licht staat, mogen we er dan doorheen? Als er geen controle in de tram is, mag je dan zonder te strippen van A naar B? Njet. Het zou aardig zijn als het anders was, maar gebrek aan controle rechtvaardigt geen overtreding van normen. Het is nu eenmaal regel dat kopiëren van de CD´s van één van je vrienden niet is toegestaan. Het kopiëren van de inhoud van de Ipod van die vriend evenmin. Dat de verleiding groot is, geef ik zondermeer toe. Voor mij een van de redenen om geen Ipod te kopen is om te voorkomen dat ik toch maar van vrienden ga downloaden, het alternatief is immers voor grosso modo een euro per track te gaan betalen. Dus waar staan we nu? Voor de volgende vraag. Rechtvaardigt het ontbreken van een redelijk en betaalbaar alternatief kopiëren zonder toestemming? In de hoop dat ik dit keer het hol van Clarence heb betreden, roep ik happen maar.