Nieuw beleidsplan NPI moet zorgen voor taakbehoud

Adj. directeur Arjen Davidse: “Voorlopig staat het alleen nog op papier”

In januari kondigde het Nationaal Popinstituut (NPI) aan dat er plannen in de maak waren om in de toekomst meer met andere partijen samen te gaan werken. Op die manier zou er uiteindelijk bezuinigd kunnen worden. Vrijdag viel het nieuwe beleidsplan op de deurmat van het Ministerie van OC&W. Adj. directeur Arjen Davidse (NPI): “Maar we vragen natuurlijk wel om meer geld”

Adj. directeur Arjen Davidse: “Voorlopig staat het alleen nog op papier”

Vrijdag heeft het Nationaal Popinstituut (NPI) een nieuw beleidsplan ingediend bij Staatssecretaris Medy van der Laan van OC&W. In januari van dit jaar kondigde het NPI al aan meer te zullen samenwerken en bezig te zijn met een gezamenlijk plan. Vanaf 2006 moet het beleidsplan in werking treden. In het beleidsplan wordt het NPI opgesplitst in drie takken. Eén daarvan is een samenwerking met de Vereniging voor Nederlandse Podia (VNP) en heeft tot doel het ontwikkelen van talent en programmering. Arjen Davidse, adjunct directeur inhoudelijk beleid bij het NPI: “In de toekomst wordt het VNP waarschijnlijk niet meer gesubsidieerd omdat het als een branche-organisatie wordt gezien. Het moet zichzelf gaan bedruipen. Alle taken die zij zullen moeten laten vallen, worden ondergebracht in die nieuwe tak.” De tweede tak die binnen het NPI moet gaan ontstaan is een samenwerking met Conamus. Onder de naam Musicexport.nl wordt Nederlandse popmuziek in het buitenland gepromoot. Eerder gebeurde dit onder diezelfde naam alleen in Duitsland. Davidse: “Zo gaan we in het vervolg de grote festival, die we nu afzonderlijk doen, gezamenlijk doen. Het NPI en Conamus worden twee monden die hetzelfde verhaal doen.” Het lijkt dus of het NPI zwicht voor de harde woorden van de Staatssecretaris en zichzelf zet tot efficiëntere samenwerking. Davidse: “Dit had niet vijf jaar eerder gekund. Sommige zaken moeten groeien. We hebben drie jaar aan elkaar gesnuffeld. Er kwam wederzijds begrip en inmiddels zijn we vol enthousiasme.” Het beleidsplan dat uiteindelijk tot meer efficiëntie moet leiden, moet door de Raad voor Cultuur worden goedgekeurd. Daarna neemt de Staatssecretaris een voorlopig besluit en moet de Tweede kamer nog haar goedkeuring geven. Een lange weg dus. Davidse: “Er hangt een prijskaartje aan deze samenwerking. Zowel OC&W en Buma, waar Conamus onder valt, moeten de portemonnee trekken.” Als derde tak binnen het NPI moet de informatievoorziening komen. Daaronder vallen tijdschrift Fret en de Mediatheek. Mocht het beleidsplan in 2006 doorgevoerd worden dan zal die nieuwe structuur, als het aan de Staatssecretaris ligt, van korte duur zijn. Zij streeft er naar om alle soorten muziek, dus ook kamermuziek, jazz en klassiek uiteindelijk onder te brengen in twee muziek instituten. Beluister het hele interview van Ron van der Sterren met Arjen Davidse in Dubbel Check 20-4-2005