Directeur 013: “We hebben te lang geteerd op de dance-melkkoe”

Guus van Hove licht reorganisatie poppodium toe

Acht mensen op straat, afdelingen die worden samengevoegd en 390 in plaats van 500 activiteiten. Directeur Guus van Hove trekt de broekriem strak aan in 2004: “Liever nu door een heel zure appel bijten, dan de ogen sluiten voor een ontstane situatie.”

Guus van Hove licht reorganisatie poppodium toe

De derde popzaal van Nederland, 013, is het vorig jaar flink in de problemen gekomen. Grote verliezen en het opslurpen van de reserves waren het gevolg. Voornaamste reden: het inzakken van de dance-avonden. Directeur Guus van Hove zag daarom geen andere oplossing dan een grondige reorganisatie. Een reorganisatie die behalve het vertrek van acht mensen en een verkleining van het aantal activiteiten van 500 naar 390 ook een koersverandering omhelst. Zakelijker, meer samenwerken, meer uitbesteden. Van Hove: “013 moet een goede voedingsbodem worden voor bijvoorbeeld samenwerkingsprojecten met organisaties als Mundial of Folkways. De afgelopen vijf jaar stond in het teken van de fusie tussen de drie organisaties die samenkwamen in 013 en een groei van het aantal bezoekers. Dat is vier jaar lang goed gegaan. Van 100.000 naar 275.000 in 2002. Maar in een periode dat je je hand niet meer zomaar kunt ophouden, is het nu tijd voor een omslag. We gaan meer ondernemen.” Van Hove is niet bang dat hij door de zakelijk aanpak voeling verliest met de scenes die belangrijk zijn voor het aanbod: “Integendeel. We hebben geleerd dat je soms beter gebruik kunt maken van mensen die meer kennis van zaken hebben. Een voorbeeld is de R&B-avond. Dat doen we samen met een Tilburgse organisatie die weet wat er speelt. Het gevolg is zeven zeer succesvolle avonden. Dit jaar worden dat er tien.” Het is voor Van Hove het schoolvoorbeeld hoe 013 de toekomst in moet. “Ik moet toegeven dat we misschien te lang geteerd hebben op de melkkoe die dance een hele tijd was. Te laat hebben we beseft dat een bepaalde ontwikkeling weer is overgenomen door andere partijen. Het is aan de ene kant een industrie geworden met grote spelers als ID&T en UDC. Aan de andere kant zie je ook dat de lokale horeca terrein heeft teruggewonnen dat ze aanvankelijk was verloren. Ze kent het kunstje nu ook.” Van Hove denkt niet dat de problemen van 013 uniek zijn: “Misschien zijn andere podia beter in het verbergen van de terugloop, maar ik weet zeker dat wij niet als enige kampen met het inzakken van de markt.” Een probleem dat bij veel andere podia overigens veel meer speelt, is het verlies van de gesubsidieerde ID-banen. 013 telt op een personeelsbestand van 47 vaste medewerkers (de acht ontslagen zijn hier al vanaf) in totaal zeven ID-ers of zogenaamde Melkertbanen die in de toekomst zullen verdwijnen. Volgens Van Hove een overkomelijk probleem. Zij blijven buiten schot in de huidige reorganisatie. In het beleidsplan voor de komende vier jaar staat behalve de rigoreuze reorganisatie ook dat 013 met de gemeente wil praten over een huurverlaging. Van Hove: “Uit een door de Vereniging van Nederlandse Poppodia (VNP) uitgevoerd onderzoek blijkt dat we het als zaal helemaal niet slechter doen dan bijvoorbeeld de Melkweg of Paradiso. Maar die zalen betalen in tegenstelling tot ons een redelijk lage huur. Wij zijn nu 275.000 euro per jaar aan de gemeente kwijt voor het pand. Dat is een last die zwaar drukt.” Of die huurverlaging er komt, kan woordvoerder Lathouders van de gemeente Tilburg niet vertellen: “Het is in ieder geval iets waar we serieus naar zullen kijken.” Wel laat hij weten dat wethouder Baks van Cultuur er alle vertrouwen in heeft dat het goed komt: “013 heeft op tijd gemeld dat er problemen waren. In goed overleg heeft de gemeente besloten tot een onderzoek, om de stand van zaken helder te krijgen. Vervolgens heeft 013 naar aanleiding van dat rapport een heldere reorganisatie in zijn beleidsplan opgenomen. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat 013, een belangrijk podium voor de stad en regio, de huidige problemen zeker te boven komt.”