Merleyn hervat programmering

Nijmeegs podium na bijna vijf maanden geschonden terug

Dankzij aangescherpte brandbeveiligingseisen moest danscafé annex cultureel centrum Merleyn sinds juli de live-programmering staken. De gemeente verstrekte een lening zodat Merleyn na enkele aanpassingen zes december zijn programmering weer kan hervatten. “Maar we zullen elk dubbeltje moeten omdraaien.”

Nijmeegs podium na bijna vijf maanden geschonden terug

“De benodigde brandtrap wordt morgen of overmorgen geplaatst, waarmee we aan de door de brandweer gestelde eisen hebben voldaan. We hebben alleen wel geld van de gemeente moeten lenen, anders waren we in het zicht van de eindstreep bezweken.” Aan het woord is Peter Onstein van Merleyn, het Nijmeegse muziek- en danscafé dat afgelopen juli bezoek kreeg van de brandweerinspectie en per direct het maximale bezoekersaantal van 250 naar 50 moest terugbrengen. Met wat aanpassingen mocht dit al gauw weer naar de 100, maar dat was nog steeds niet voldoende om met de live-programmering door te gaan. Deze ligt sindsdien dan ook stil. Zes december zal Merleyn, bijna vijf maanden en een nieuwe brandtrap later, zijn programmering met een openingsfeest hervatten. Maar helemáál vrolijk zijn ze bij Merleyn niet. Onstein: “Alles bij elkaar, brandtrap en het missen van inkomsten, heeft ons ruim een ton gekost. Daardoor zijn we alle financiële armslag kwijt. Investeringen in bijvoorbeeld licht, techniek en andere zaken die het voor de bezoeker aantrekkelijk maken om naar ons toe te komen, kunnen we dan ook niet meer doen. En mogelijk heeft het ook zijn weerslag op de programmering. Want we zullen elk dubbeltje moeten omdraaien.” Ook zal Merleyn niet helemaal terugkunnen naar het oorspronkelijke bezoekersaantal omdat er, ondanks de aanpassingen, volgens de nieuwe regels nog maar een kleine 200 man naar binnen mag. En dat zou weer effect kunnen hebben op de enige subsidie die Merleyn als kernpodium ontvangt, namelijk die van het NPI. Deze subsidie stelt voor zalen in de categorie van Merleyn namelijk een minimaal aantal bezoekers van 200 man. Onstein: “Maar daar ga ik nog maar niet aan denken. Eerst is het feest!” Voor meer info: www.merleyn.nl