Raad van State geeft Lentekabinet groen licht

Natuurclub wilde voorbereidingen dancefestival blokkeren

Dekmantel mag gewoon doorgaan met het voorbereiden van hun Lentekabinet festival, dat over een maand plaatsvindt in Natura 2000 gebied ’t Twiske bij Amsterdam. Dat heeft de Raad van State besloten na een klacht van stichting Hart Voor Het Twiske. Die natuurclub haalde bij twee eerdere rechters al bakzeil en probeerde het nu bij de hoogste bestuursrechter. De Raad van State oordeelt dat Dekmantel zorgvuldig handelt, onder meer door in de opbouw en afbouw samen te werken met een ecoloog, die onder meer in kaart brengt waar kwetsbare broedende vogels zitten, zoals de roerdomp. 

Casper Tielrooij, directeur van Dekmantel, is uiteraard blij met de uitspraak: ‘We hebben het Twiske in ons hart gesloten. Daarom gaan we al tien jaar uitermate zorgvuldig om met het terrein en voldoen wij heel precies aan alle regels die in de diverse vergunningen worden gesteld. We laten ons toetsen door ecologische adviesbureaus, zodat Lentekabinet de natuur niet verstoort. We doen overigens niet alleen wat nodig is voor natuurbehoud, we doen méér. We hebben ons dieselverbruik gehalveerd en komen daarmee ruim onder de stikstofnorm. En onder begeleiding van een ecoloog wordt een terreinindeling bepaald zodat schade aan de natuur wordt uitgesloten.’

Voor de stichting Hart Voor Het Twiske, die wordt bijgestaan door de bekende anti-festival pleiter Theo van Gelder, is dat niet genoeg. De stichting betwist het bestaansrecht van het evenement in het gebied fundamenteel en in detail. De Raad van State stelt dat nu geen aanleiding is om in te grijpen en dat de argumentatie zo complex is dat een bodemprocedure uitsluitsel moet geven.

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12