DGTL was niet te hard, maar was misschien toch te hard. Ofzo.

Rapport zoekt theoretische verklaring voor overlast

Het gemopper was niet van de lucht. Bijna 800 klachten kwamen er binnen na het paasweekend. Dance Festival DGTL zorgde op diverse plekken in Amsterdam voor overlast. Niet in Amsterdam Noord, zoals je zou verwachten voor een festival op de NDSM werf, maar juist aan de overkant van het IJ, in onder meer de Spaarndammerbuurt en de Houthavens. De gemeente liet eerder weten dat DGTL de geluidsnormen niet overschreden heeft, maar liet toch nog een theoretisch onderzoek uitvoeren om een verklaring te zoeken. Dat onderzoek (intern al verschenen in mei) concludeert dat DGTL op andere plekken dan de vaste meetpunten mogelijk toch een geluid tot 83 dB kan hebben geproduceerd, waar 80 dB afgesproken is.

Even recapituleren: er is dus geen overschrijding gemeten, en toch is die er mogelijk geweest? Ja, onderzoeker Kees Neervoort van Event Acoustics BV noemt dat zelfs ‘waarschijnlijk’. Hij heeft een theoretisch model geconstrueerd op basis van de daadwerkelijk opgetreden wind. Mogelijke oorzaak van de problemen: een stevige noordoosten wind, die het geluid over het IJ blies. Opmerkelijk was bovendien dat het relatief warm was voor het paasweekend, terwijl het water in het IJ nog winters koud was. Dat heeft het mogelijk voor gezorgd dat het geluid verder droeg dan gebruikelijk. Over dit scenario is direct na het festival al veel gespeculeerd, en dit onderzoek onderschrijft die theorie dus. ‘Het gaat echter te ver om van “ongunstige wind” te spreken; bij de gangbare wind van andere jaren worden de bewoners van Noord aan vergelijkbare niveaus blootgesteld. Waarom er dan geen klachtengolven ontstaan vanuit de noordelijke wijken is onbekend. Hier komt bij dat noordoosten wind een steeds vaker voorkomend verschijnsel lijkt in Nederland en dat deze situatie dus zeer waarschijnlijk vaker voor gaat komen.’

Jasper Goossen van DGTL noemt Event Acoustics als een van de twee serieus te nemen partijen op het gebied van geluidsmetingen, maar hij merkt ook op dat het hier gaat om een theoretische analyse, geen feitelijke meting. Het rapport was hem tot vandaag niet bekend. Hij is ongelukkig met een artikel op het Parool, dat groot uitpakte met een pushbericht aan zijn lezers. Hij wijst ook op het politieke belang en de timing van het rapport, aangezien volgende week in de Amsterdamse gemeenteraad over het evenementenbeleid gesproken gaat worden. PvdA raadslid Boutkan vat de theoretische analyse in elk geval op als feitelijk bewijs van overschrijding. Hij zegt in het Parool: ‘Wat ik zie in het rapport is dat er toch overschrijding heeft plaatsgevonden op enkele meetstations van de vergunde norm van 80 dB. Dit is in het scenario van de daadwerkelijk opgetreden wind.’

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12