Popmuzikantenclub BAM steunt Buma-directeur Van Limpt

Artikel Volkskrant om 'hem persoonlijk aan te vallen en wellicht te laten struikelen'

Buma-directeur Wim van Limpt krijgt steun uit opvallende hoek. Na muzikantenbond NTB spreekt ook popmuzikantenclub BAM zijn steun uit voor de beschimpte directeur. Van Limpt kwam gisteren in opspraak toen de Volkskrant hem aanviel op buitensporige uitgaven, zoals hotels, etentjes en een golfabonnement. Van Limpt beloofde bij zijn aanstelling juist korte metten te maken met de poenerige cultuur bij Buma Stemra.

De commitie is logischerwijs groot, maar intern worden de beschuldigingen toch genuanceerder uitgelegd. Niet alleen door Van Limpt zelf, die afstand nam van het artikel, maar ook door muzikant. Popmuzikantenclub BAM werd een paar jaar geleden opgericht door onder meer Perquisite, Aafke Romeijn en Tjeerd Bomhof om een stem te bieden tegen de excessieve regentencultuur en de macht van de uitgevers. Juist zij zeggen nu Van Limpt in zijn beleid te steunen. Zij zien de aanval in de Volkskrant als een zet van de tegenstanders van de directeur, die berispt zijn vanwege creatief boekhouden.

'Wat ons betreft is het doel van diegenen die de informatie naar de Volkskrant hebben doorgesluisd, dan ook niet zozeer om transparantie te geven over de uitgavenpatronen van de directeur van Buma/Stemra, als wel om hem persoonlijk aan te vallen en wellicht te laten struikelen; vermoedelijk wegens het onderzoek en de consequenties daarvan. We vinden het teleurstellend dat de Volkskrant zich (deels) hiervoor laat lenen.'

Wat BAM dan wel vindt van dat golfabonnement en die dure hotelkamers, lees je in de uitgebreide toelichting op Facebook. Daarbij gaan de popmuzikanten wel aan een aantal zaken voorbij, waaronder de enorm hoge kosten voor coaching van Van Limpt. 30 oktober is de Algemene Ledenvergadering van Buma Stemra.

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12