Zea - Witst Noch Dat D’r Neat Wie

fryslân | gitaar | uitsterven

De studie Friese taal-en letterkunde aan Rijksuniversiteit Groningen is inmiddels gedegradeerd tot een minor en het percentage Friezen dat nog Fries spreekt thuis wordt elk jaar kleiner. Het gaat dus niet zo goed met de oeroude taal. Gelukkig zijn er artiesten die de eer van het Fries hooghouden, zoals de Fries-Amsterdammer Arnold de Boer die met zijn solo-project Zea nu het friestalige album Witst Noch Dat D’r Neat Wie uitbrengt. De plaat is alweer het achtste album van Zea, maar pas het tweede friestalige. Toen de Boers moeder overleed, inspireerde het hem om te in het Fries te gaan schrijven voor het vorige album Moarn Gean Ik Dea. Zea heeft nogal wat verschillende gedaantes aangenomen door de jaren heen. Het begon met gitaren, werd toen een elektropunkduo en strandde uiteindelijk bij kleine akoestische liedjes. De nieuwe plaat staat vol prachtig gitaar getokkel en poëtische teksten. Soms gegoten in een experimenteel praatzangerige track zoals ‘Paskeamer’ en een andere keer in een zwaarmoedig liedje over een gebroken hart bij ‘Gean Net By My Wei’.    

#news
Laatste nieuws en artikelen van 3voor12